Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

GOTOWA DO KSZTAŁCENIA LEKARZY

Prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, gościł w siedzibie Uczelni. Celem wizyty było zapoznanie się z możliwościami kształcenia lekarzy w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Minister Przemysław Czarnek zwiedził m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych oraz pracownie dydaktyczne. W jednej z nich zademonstrowano wirtualny stół anatomiczny.

To dla nas wielki zaszczyt, dziękujemy serdecznie Panu Ministrowi za przyjęcie zaproszenia, że odwiedził płocką uczelnię i zobaczył, w jakich warunkach obecnie kształcimy na kierunkach medycznych. Mazowiecka Uczelnia Publiczna przygotowuje się do złożenia wniosku o uruchomienie kierunku lekarskiego – powiedział rektor Uczelni prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki.

Po prezentacji odbyła się konferencja prasowa podczas, której Minister Przemysław Czarnek podzielił się wrażeniami po przeglądzie bazy dydaktycznej Uczelni:

Jestem przekonany, że od października 2023 roku Płock stanie się centrum nie tylko kształcenia pielęgniarek i położnych na bardzo wysokim poziomie, co miałem okazję zaobserwować dzisiaj również, ale stanie się ważnym centrum kształcenia lekarzy w Polsce – powiedział Minister.
 

Powiązane artykuły

Kształcimy praktycznie najlepszych

czyli oferta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

czytaj dalej

Uwaga maturzyści, przed Wami czas ważnej decyzji!

Zaledwie miesiąc będzie trwał okres, w którym kandydaci na studia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku będą mogli składać swoje podania.

czytaj dalej

Studia z plusem w Płocku

Studia z plusem to połączenie studiów magisterskich równolegle ze studiami podyplomowymi. Oferta daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych bez poświęcania kolejnych lat przeznaczonych na dokształcanie oraz zwiększa atrakcyjność zawodową na rynku pracy.

czytaj dalej

Pomagamy rozpocząć karierę

Studentów wspiera Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, które zajmuje się organizacją i koordynacją przebiegu praktyk zawodowych, współpracuje z otoczeniem gospodarczym oraz prowadzi działania aktywizujące zawodowo studentów i absolwentów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane