Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

FIZJOTERAPIA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

Studiuj FIZJOTERAPIĘ w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie!

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20.09.2022 r. Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich  o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.
Pierwszy rocznik studentów nowego kierunku Fizjoterapia rozpocznie kształcenie w naszej Uczelni już w październiku br.


Fizjoterapia

Poziom: Studia jednolite magisterskie
Tryb: Stacjonarne S/ Niestacjonarne SN realizowane są w systemie hybrydowym 50% online
Czas trwania: 5 lat / 10 semestrów
Praktyki: praktyki zawodowe – 1560 godzin
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Praktyczny


Fizjoterapia to studia magisterskie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia  5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). W ramach kształcenia studenci nauczą się diagnostyki chorób narządów ruchu oraz podejmowania działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać zabiegi fizjoterapeutyczne oraz poznają techniki masażu. Absolwenci fizjoterapii przygotowani są do pracy we wszelkiego rodzaju placówkach szpitalnych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, które zajmują się rehabilitacją i lecznictwem z wykorzystaniem nowoczesnych metod fizjoterapii (np. szpitale kliniczne, uzdrowiska i sanatoria, placówki rehabilitacyjne, gabinety SPA, przychodnie sportowo-lekarskie, kluby sportowe).

Specjalności

Fizjoterapia sportowa jest szybko rozwijającą się specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji, a fizjoterapeuci coraz częściej angażują się w zarządzanie różnymi problemami sportowców. Absolwent wskazanej specjalności przygotowany będzie do prowadzenia fizjoterapii osób uprawiających sport.

Absolwent będzie potrafił

 • podejmować działania promujące zdrowy styl życia na różnych poziomach oraz zaprojektować program profilaktyczny dla sportowców z uwzględnieniem płci, stanu zdrowia oraz warunków sportowca oraz aktywności fizycznej,
 • dobierać formę aktywności fizycznej oraz realizować zajęcia sportowe, rekreacyjne, zdrowotne pod kątem potrzeb rozwojowych człowieka,
 • wykonać terapię i przeprowadzić instruktaż dotyczący korzystania przez sportowca z rolera,
 • konstruować trening medyczny, w tym różnorodne ćwiczenia, dostosowywać poszczególne ćwiczenia do potrzeb ćwiczących, dobrać odpowiednie przyrządy i przybory do ćwiczeń ruchowych oraz stopniować trudność wykonywanych ćwiczeń,
 • zaplanować, dobrać i wykonać zabiegi z zakresu specjalnych metod fizjoterapii – kinesiology tapingu.

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat:

 • kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności sportowcom, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, a także zasady promocji zdrowia – w stopniu zaawansowanym,
 • suplementów diety, podziału, roli żywieniowej, bezpieczeństwa i efektywności stosowania,
 • zasad, form, środków i metod treningu oraz czynników warunkujących rozwój sportu rekreacyjnego i kwalifikowanego,
 • właściwości terapeutycznych danej terapii, różnic między PIR, stretchingiem statycznym, stretchingiem dynamicznym
 • wskazań i przeciwwskazań do stosowania zabiegów z zakresu fizykoterapii, balneoklimatologii oraz odnowy biologicznej w tym terapii z wykorzystaniem środowiska wodnego
 • wskazań i przeciwwskazań do stosowania specjalnych metod fizjoterapii – kinesiology tapingu

Niestety, problem deficytów ruchowych i starzenia się społeczeństw stale narasta. Co za tym idzie, w fizjoterapii wyłonił się nowy nurt – fizjoterapia w geriatrii. Jej celem jest usprawnianie i poprawa funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie. Absolwent wskazanej specjalności przygotowany będzie do prowadzenia fizjoterapii osób starszych.

Absolwent będzie potrafił:

 • dokonać obserwacji, interpretacji zjawisk, identyfikacji problemów dotyczących starzenia się społeczeństwa, analizować ich powiązania z działalnością uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, stowarzyszeń, wolontariatu
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi (funkcjonalizm strukturalny, interakcjonizm symboliczny, gerontologia krytyczna, postmodernizm) w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych skierowanych do seniorów,
 • generować rozwiązania konkretnych problemów, jakie napotykają ludzi starsi, przewidywać skutki planowanych działań fizjoterapeutycznych
 • analizować i oceniać funkcjonowanie systemu pomocy społecznych,
 • zaprojektować współpracę z samorządowymi instytucjami polityki społecznej z sektorem pozarządowym w realizacji zadań pomocy społecznej,
 • dobierać różne metody fizjoterapii odpowiednie do wieku w tym z wykorzystaniem środowiska wodnego lub w warunkach domowych,
 • inicjować i wdrażać edukację żywieniową pacjenta senioralnych w wybranych jednostkach chorobowych.

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat:

 • rodzajów więzi seniorów ze społeczeństwem w skali mikro (rodzina, sąsiedztwo, grupa rówieśnicza) i makro (osiedle, miasto, państwo) i rządzących nimi prawidłowościach
 • typów pomocy społecznej, głównych zadań pomocy społecznej oraz jej zastosowania w odniesieniu do wybranej niepełnosprawności osoby starszej,
 • rozwiązań technicznych wspomagających terapię stosowaną w rehabilitacji procesów poznawczych osób starszych,
 • form aktywności terapeutycznych osób starszych w tym z wykorzystaniem środowiska wodnego
 • zasad planowania żywienia dla ludzi starszych w zdrowiu i chorobie.

Czesne za semestr 2500 PLN

Zapraszamy do rejestracji na studia:
https://dziekanat.wsei.lublin.pl/Rekrutacja/Rejestracja|
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Studenta:
Nr telefonu: 81 749 17 77
Mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl
 

Powiązane artykuły

Lubelska Akademia WSEI

zaprasza na: Studia Executive Master of Business Administration (MBA)

czytaj dalej

Studiuj PIELĘGNIARSTWO w Filii WSEI w Warszawie

Rozpoczęcie zajęć 3.11.2022r

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWA UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie

czytaj dalej

WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane