Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kładzie nacisk zarówno na kształcenie osób zainteresowanych kierunkami ścisłymi jak i humanistów pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są bezpłatne jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Zapisy na studia ruszają już od 4maja. 

Poza tegorocznymi nowościami w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie można studiować: Administrację, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomię, Zarządzanie, Logistykę, Finanse i Rachunkowość, Psychologię, Pedagogikę, Transport, Mechanikę i budowę maszyn, Informatykę, Pielęgniarstwo po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia ma w swojej ofercie kilka kierunków prowadzonych w języku angielskim. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.wsei.lublin.pl/ i na stronę http://rekrutacja.wsei.lublin.pl 
 

Powiązane artykuły

Lubelska Akademia WSEI

zaprasza na: Studia Executive Master of Business Administration (MBA)

czytaj dalej

Studiuj PIELĘGNIARSTWO w Filii WSEI w Warszawie

Rozpoczęcie zajęć 3.11.2022r

czytaj dalej

FIZJOTERAPIA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

Studiuj FIZJOTERAPIĘ w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie!

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWA UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie

czytaj dalej

WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane