Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

MIĘDZYNARODOWA UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie

Współpraca z ośrodkami z całego świata obejmuje m.in.

 • program wymiany studentów i pracowników naukowych
 • wymianę studencką w ramach praktyk i staży zawodowych
 • prowadzenie wspólnych badań naukowych
 • wymianę doświadczeń i realizację projektów

Większa część studentów  przyjeżdża zrealizować pełen program studiów w języku polskim lub angielskim, zaś pozostali studenci przyjeżdżają na semestr w ramach wymiany międzynarodowej. 

CO ROKU NA STUDIA W WSEI DECYDJE SIĘ WIĘKSZA LICZBA STUDENTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

Erasmus+ to program dla uczelni, studentów i pracowników. Celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

W ramach Erasmus+  WSEI  realizuje:

 • Studia – semestr lub rok na uczelni w innym kraju dla studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEI
 • Praktyki zawodowe oraz staże –  studenci WSEI mogą wyjeżdżać do wszystkich krajów w Europie na okres od 2 do 12 miesięcy na praktyki zawodowe i zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą

Korzyści wynikające z wyjazdu na studia zagraniczne:

 • Nauka w obcojęzycznym środowisku studenckim
 • Poznanie innego kraju, innej kultury
 • Możliwość nawiązania kontaktów, zyskania nowych przyjaciół
 • Doskonalenie znajomości języka obcego

Podstawowe zasady programu Erasmus+:

 • Prawo do uzyskania stypendium w ramach programu Erasmus+ mają studenci wszystkich trybów studiów prowadzących do uzyskania stopnia licencjata lub magistra, oficjalnie zarejestrowani w uczelni uprawnionej do uczestnictwa w programie
 • Student ma do wykorzystania 12 miesięcy mobilności w trakcie jednego cyklu studiów. Mobilność ta dotyczy wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+
 • Studiowanie w uczelni partnerskiej stanowi integralną część programu nauki studenta
 • WSEI jako uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów w WSEI
 • Wyjazd może nastąpić najwcześniej na drugim roku studiów
 • Student nie może wyjechać na studia zagraniczne na ostatni semestr studiów I i II stopnia 

Powiązane artykuły

Lubelska Akademia WSEI

zaprasza na: Studia Executive Master of Business Administration (MBA)

czytaj dalej

Studiuj PIELĘGNIARSTWO w Filii WSEI w Warszawie

Rozpoczęcie zajęć 3.11.2022r

czytaj dalej

FIZJOTERAPIA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

Studiuj FIZJOTERAPIĘ w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie!

czytaj dalej

WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane