Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lubelska Akademia WSEI

zaprasza na: Studia Executive Master of Business Administration (MBA)

Program Master of Business Administration w Akademii WSEI został przygotowany z myślą o menedżerach, kadrze kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, którzy każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Przygotowując program studiów, czerpaliśmy doświadczenia od naszych partnerów biznesowych. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż.

Celem studiów MBA jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania.

MBA to dedykowane trzysemestralne Studia podyplomowe
w trzech specjalnościach:

 • Studia MBA – MBA in Innovative Enterprise Management dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych – Koordynator kierunku: dr hab. Tomasz Wołowiec

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

 • Studia MBA – MBA in Public and Community Management dla obecnych i przyszłych menedżerów przedsiębiorstw publicznych i samorządowych oraz innych jednostek i instytucji sektora publicznego   – Koordynator kierunku: dr hab. Tomasz Wołowiec

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

 • Studia MBA – MBA in Healthcare Management dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia – dr nauk o zdrowiu Zbigniew Orzeł, MBA

Studia MBA w Ochronie Zdrowia zwalniają z egzaminu państwowego o którym mowa w projekcie ustawy “o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa” z dnia 29 grudnia 2021 r. i pozwalają na wpisanie do listy menadżerów Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Program Master of Business Administration

 

 • Zdobądź dyplom MBA i uprawnienia do rad i zarządów i do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego:
  – do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
  – do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).
 • Język wykładowy polski lub angielski.
 • Realizacja zajęć: Lublin lub Warszawa.
 • 50 % zajęć realizowanych jest w formule online lub 100% on-line (w zależności od oczekiwań słuchaczy)
 • Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: warsztaty interaktywne z wykorzystaniem technik multimedialnych, symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach, warsztaty
 • Uczestnicy otrzymują nieograniczony dostęp do materiałów.
 • Prowadzący zajęcia to menedżerowie, specjaliści z różnych obszarów zarządzania, profesjonaliści z dużym doświadczeniem, zarówno w biznesie, jak i w nauczaniu, a także trenerzy stosujący nowoczesne, aktywizujące metody przekazywania wiedzy oraz renomowani i uznani eksperci.

Rekrutacja trwa. Ilość miejsc ograniczona.

Chcesz wiedzieć więcej?
Szczegółowe informacje na stronie:
https://podyplomowe.wsei.eu/?sfid=8845&_sft_category=mba

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Nr telefonu: 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl

 

Powiązane artykuły

Studiuj PIELĘGNIARSTWO w Filii WSEI w Warszawie

Rozpoczęcie zajęć 3.11.2022r

czytaj dalej

FIZJOTERAPIA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

Studiuj FIZJOTERAPIĘ w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie!

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWA UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie

czytaj dalej

WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane