Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zażegnać KRYZYS - AWL 2021

Pogłębienie wiedzy teoretycznej i przełożenie jej na konkretne umiejętności praktyczne, a także sprawdzenie skuteczności aktualnych procedur, które wchodzą w zakres współpracy podmiotów militarnego i pozamilitarnego komponentu systemu bezpieczeństwa państwa - to główne cele cyklicznego ćwiczenia KRYZYS realizowanego w Akademii Wojsk Lądowych od 2015 roku.

Organizatorem ćwiczenia, które trwało od 14 do 18 czerwca był wiodący Wydział Nauk o Bezpieczeństwie AWL. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. W większość byli to studenci cywilni kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, którzy zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne ramię w ramię z wojskowymi słuchaczami uczelni. Wcielali się oni podczas ćwiczeń w rolę przedstawicieli władz lokalnych oraz różnych służb. Mentorami wspomagającymi studentów uczestniczących w ćwiczeniu byli pracownicy wydziału i liczni przedstawiciele służb: Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 z Wrocławia, Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej z Celestynowa, Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrocławia oraz Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej. W poprzednich latach studenci AWL brali udział w ćwiczeniach doskonalących umiejętności w posługiwaniu się standardowymi procedurami zarządzania kryzysowego związanych z ewakuacją stadionu, atakami terrorystycznymi, atakami na infrastrukturę krytyczną oraz działaniami w cyberprzestrzeni. Co czekało studentów w tym roku?

Tegoroczny scenariusz był bardzo rozbudowany, a niektóre sytuacje celowo komplikowane, aby podnieść poziom trudności wykonywanych zadań. Zdarzenia były wygenerowane na potrzeby szkoleniowe przez Symulator Zdarzeń Kryzysowych dostępny we wrocławskiej Akademii. Studenci musieli zmierzyć się z awarią sieci energetycznej, w wyniku której nie działała sygnalizacja świetlna, stanęły tramwaje i pojawiło się szereg dodatkowych problemów na przykład z łącznością i niedziałającymi bankomatami. Dodatkowo, w jednym z budynków na terenie wojskowym doszło do eksplozji, która spowodowała zawalenie się ścian. Wśród żołnierzy było wielu zabitych i rannych. Przeprowadzono ewakuację poszkodowanych z obiektu i ze względu na skalę zniszczeń i liczbę rannych wezwano na pomoc służby cywilne. W akcji ratowniczej poza zadysponowanym ciężkim sprzętem PSP uczestniczyły także psy przeszkolone do szukania ludzi pod gruzami. Z powodu podejrzenia zamachu terrorystycznego na miejsce przybyły policyjne i saperskie ekipy pirotechników. I w tym przypadku wsparcie stanowiły psy, tym razem przeszkolone do odnajdywania ładunków wybuchowych.

Studenci brali udział także w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego oraz uczestniczyli w konferencji prasowej, w trakcie której musieli zmierzyć się z pytaniami dociekliwych dziennikarzy.

Ćwiczenia KRYZYS są ważnym elementem procesu dydaktycznego Akademii Wojsk Lądowych, w trakcie których studenci cywilni i wojskowi zdobywają nowe doświadczenia. Dzięki współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, mają okazję zapoznać się z procedurami operacyjnymi podejmowanymi po wystąpieniu określonych incydentów.
 

Powiązane artykuły

Konkurs DRON rozstrzygnięty! Akademia Wojsk Lądowych na II i III miejscu!

11 sierpnia 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu o nagrodę MON na realizację koncepcji projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego/Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

czytaj dalej

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej- TRWA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

czytaj dalej

Główna Wojskowa Szkoła Średnia Husarz

ukończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową. ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Nowe technologie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

KRYTA MOBILNA STRZELNICA ĆWICZEBNA 40FT HC

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane