Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Konkurs DRON rozstrzygnięty! Akademia Wojsk Lądowych na II i III miejscu!

11 sierpnia 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu o nagrodę MON na realizację koncepcji projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego/Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Akademia Wojsk Lądowych przystąpiła do konkursu na początku bieżącego roku. W skali kraju zgłoszono 38 projektów, z czego tylko dwunastu udało się przejść do drugiego etapu konkursu, w tym dwa projekty AWL. Projekty występowały w składzie: pierwszy – sierż. pchor. Karol Czarniecki, sierż. pchor. Michał Michta, plut. pchor. Dawid Dujka, plut. pchor. Norbert Wojtaszek, st. kpr. pchor. Antoni Kołodziej (z 11 kompanii szkolnej) oraz drugi projekt realizowany samodzielnie przez plut. pchor. Pawła Kowala (z 23 kompanii szkolnej). W jednym z projektów wykorzystano radiostację osobistą R350010 firmy Radmor S.A. z Gdyni, z którą AWL współpracuje.


Studenci otrzymali środki na realizację swoich projektów. Zespoły do pracy przystąpiły po analizie problemów występujących w Siłach Zbrojnych RP, co przerodziło się na pomysły skonstruowania bezzałogowców. Pierwszy zespół skupił się na wsparciu działań wojsk inżynieryjnych, drugi na wsparciu łączności radiowej w pododdziale. Efektem prac trwających niemal pół roku było stworzenie dronów, które przedstawione zostały ekspertom do oceny na trwającej w dniach 7-8 sierpnia weryfikacji obejmującej zarówno prezentację teoretyczną jak i dynamiczną. Przedstawione rozwiązania zapoczątkowały burzliwe dyskusje, które przekształciły się w pozytywny odbiór obydwu rozwiązań. W weryfikacji brały udział również projekty z innych uczelni wojskowych, m.in. reprezentowane przez Wojskową Akademię Techniczną czy Lotniczą Akademię Wojskową, a także w kolejnym dniu – Akademię Marynarki Wojennej. 


Podchorążowie AWL jako reprezentanci kategorii „BSP Operacyjno – rozpoznawcze” zaprezentowali się fenomenalnie, co zyskało uznanie ekspertów.

Efektem ciężkiej pracy było uzyskanie przez zespołu pod przewodnictwem pchor. Czarnieckiego - 2 miejsca, a pchor. Kowala – 3 miejsca w swojej kategorii.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak osobiście wręczył nagrody uczestnikom konkursu, doceniając ich wkład w rozwój Sił Zbrojnych: „Gratuluję projektów, wszyscy skoncentrowani jesteście, aby rozwijać swoje projekty i swoje talenty. Zbudowaliście ciekawe konstrukcje i je przetestowaliście. Wykorzystujemy potencjał naukowo-badawczy i wykorzystujemy zdolności naszych podchorążych. Liczę, że będzie to dopiero początek waszych zdolności naukowych. Jestem pod wrażeniem waszych umiejętności.”

Była to pierwsza edycja konkursu, mamy nadzieję, że kolejne zaowocują równie wysokimi wynikami uzyskanymi przez podchorążych AWL.


tekst i zdjęcia: ppor. Dawid Lis
 

Powiązane artykuły

Zażegnać KRYZYS - AWL 2021

Pogłębienie wiedzy teoretycznej i przełożenie jej na konkretne umiejętności praktyczne, a także sprawdzenie skuteczności aktualnych procedur, które wchodzą w zakres współpracy podmiotów militarnego i pozamilitarnego komponentu systemu bezpieczeństwa państwa - to główne cele cyklicznego ćwiczenia KRYZYS realizowanego w Akademii Wojsk Lądowych od 2015 roku.

czytaj dalej

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej- TRWA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

czytaj dalej

Główna Wojskowa Szkoła Średnia Husarz

ukończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową. ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Nowe technologie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

KRYTA MOBILNA STRZELNICA ĆWICZEBNA 40FT HC

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane