Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PRAWO we Wrocławiu. REKRUTACJA 2020

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych.

W roku akademickim 2020/2021 na kierunku Prawo proponujemy dwie specjalności:

 • Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych. Student przygotowywany jest do zawodu przez praktyków. Nabywa wiedzę rozwiązując kazusy prawne, bierze regularnie udział w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo-lekarskiej i warsztatach z zakresu kryminalistyki.  Nabywa umiejętność tworzenia pism zarówno urzędowych, jak i procesowych. Poznaje działalność sądów, prokuratury, policji. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika.

 • Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Specjalność  umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń. Student nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów. Absolwenci specjalności przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania samodzielnych decyzji na bazie prawniczej wiedzy.

  Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości takich zawodów jak doradca prawny, mediator, negocjator, prawnik w korporacjach międzynarodowych, menedżer,  doradca w organizacjach pozarządowych, ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych, prawnik w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

 • PRAWO KARNE I POSTĘPOWANIE KARNE
 • PRAWO CYWILNE I POSTĘPOWANIE CYWILNE
 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
 • METODYKA ROZSTRZYGANIA SPRAW KARNYCH
 • PRAWO HANDLOWE
 • PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
 • PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
 • SYMULACJA ROZPRAW SĄDOWYCH

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ Z NAMI?

SPECJALIZUJEMY SIĘ W KSZTAŁCENIU PRAWNIKÓW

Nasza Uczelnia posiada doświadczenie w przygotowaniu do zawodów prawniczych. Kadra akademicka stosując aktywne metody nauczania pomoże Ci w analizowaniu czy pisaniu tekstów prawnych. Do najczęściej wykorzystywanych metod nauczania na studiach prawniczych w Wyższej Szkole Prawa należą: analiza orzecznictwa, praca z aktami, symulacje rozpraw sądowych, rozwiązywanie kazusów, sporządzanie opinii prawnej, redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, pisanie pism procesowych.

WIELOKIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI PRAWNICZE

Studia na kierunku Prawo pozawalają na wybór swojej przyszłej drogi zawodowej w dwóch obszarach. Poza możliwością ubiegania się na aplikacje sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną czy radcowską, możesz podjąć pracę przy obsłudze prawnej przedsiębiorców i konsumentów i zostać doradcą prawnym czy negocjatorem. Oprócz wiedzy ogólnej, zdobędziesz umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych.

PRZYJĘCIE NA WYBRANĄ APLIKACJĘ

Ukończenie studiów w Wyższej Szkoły Prawa otwiera drogę do ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską. Jesteśmy dumni, że wielu naszych Absolwentów zostało przyjętych na aplikacje lub pracuje w zawodzie.

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW

Zajęcia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu prowadzone są przez praktyków będących specjalistami w swoich dziedzinach (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych). Wykładowcy stosując aktywne metody nauczania, angażują Studentów, pobudzają ich zainteresowanie oraz motywację. Uczą samodzielnego myślenia i skutecznego działania.

PRAKTYKI ZAWODOWE 

Od 3 roku studiów każdy Student ma możliwość rozpoczęcia różnych praktyk zawodowych. Są to praktyki administracyjne, karnistyczne, cywilistyczne i gospodarcze. Nasza Uczelnia przygotuje Cię do rozpoczęcia drogi zawodowej. W tym celu realizowane jest doradztwo zawodowe zarówno indywidualne jak i grupowe. Wspieramy Studentów pomocą w znalezieniu praktyk zawodowych zgodnych z ich zapotrzebowaniem.

WARSZTATY, SPOTKANIA, KONFERENCJE BRANŻOWE

Nasza Uczelnia oferuję Ci również możliwość  rozwoju i poszerzania swoich zainteresowań, dzięki licznym dodatkowym warsztatom, wykładom czy wyjazdom studyjnym. Wraz z  Studentami organizujemy wydarzenia, zapraszając gości specjalnych, którzy dzielą się z  Wami swoją wiedzę, doświadczeniem i pasją.

KOŁA NAUKOWE

Jako student Wyższej Szkoły Prawa będziesz mógł uczestniczyć w kołach naukowych i organizacjach studenckich, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i zainteresowania. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć organizowanych w ramach  Kliniki Prawa. Nowoczesne workshopy, pomagając Ci poszerzać horyzonty i pozyskiwać dodatkową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, praw handlowego i prawa cywilnego. Co więcej, Twoja aktywność w trakcie studiów może być zarówno dodatkowym atutem w CV, a także argumentem do ubiegania się o stypendium Rektora z tytułu aktywnej dzielności na rzecz Uczuleni.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE:

 • kancelarie
 • wymiar sprawiedliwości
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • korporacje

Zapraszamy na studia
 

Powiązane artykuły

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - gdzie może Cię spotkać?

Internet daje wiele możliwości, niesie ze sobą również zagrożenia ...

czytaj dalej

DNI OTWARTE ONLINE W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA WE WROCŁAWIU

26-27 KWIETNIA

czytaj dalej

ZALETY STUDIOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA

Wrocławska Wyższa Szkoła Prawa to uczelnia, której misją jest kształcenie studentów według najwyższych standardów.

czytaj dalej

Praca prawnika w dobie koronawirusa

Globalna pandemia koronawirusa zaciągnęła hamulec ręczny nie tylko w światowej gospodarce, ale i w wielu innych dziedzinach życia. Wpłynęła również na pracę sądów i prawników, wstrzymując bieg postępowań, mnożąc kolejkę spraw oraz utrudniając szerzej rozumiane świadczenie usług prawnych.

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA WE WROCŁAWIU

na czołowych miejscach w najnowszych rankingach wydziałów prawa

czytaj dalej

PRAWO, KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Poznaj ofertę Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

Klinika Prawa – Praktycznie wiesz więcej!

Klinika Prawa w Wyższej Szkole Prawa to zajęcia dla studentów, którzy chcą posiąść dodatkową, praktyczną wiedzę prawną. Dzięki praktycznemu podejściu do nauczania, uczestnicy workshopów mogą nabyć większą biegłość w sporządzaniu umów, rozwiązywaniu skomplikowanych sporów gospodarczych, handlowych lub cywilnych.

czytaj dalej

Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

29 CZERWCA 2019

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane