Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ZALETY STUDIOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA

Wrocławska Wyższa Szkoła Prawa to uczelnia, której misją jest kształcenie studentów według najwyższych standardów.

Gwarantem tego są między innymi wykwalifikowana kadra akademicka czy też program studiów, oparty o założenia Deklaracji Bolońskiej.Jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania WSP jest jednak praktyczność kształcenia, którą można zauważyć niemal na każdym kroku.


Teoria poparta latami praktyki


Aby skutecznie przekazywać wiedzę, potrzebni są kompetentni wykładowcy. W Wyższej Szkole Prawa wykładowcy, oprócz posiadania merytorycznej wiedzy teoretycznej, bardzo często są również praktykami prawa. Doskonałymi przykładami mogą być takie postaci, jak sędzia Tomasz Krawczyk, który od 2012 roku jest Sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu w III Wydziale Karnym lub sędzia Anna Garncarz, która pełni funkcję Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia. Kadra akademicka WSP nie ogranicza się jednak tylko do pracowników sądów. Do dyspozycji studentów są również tacy eksperci, jak adwokaci dr Anna Supranowicz oraz dr Magdalena Kornak, gotowe dzielić się swoim doświadczeniem z prowadzenia własnych kancelarii adwokackich. Adepci sztuki prawniczej, którzy własną przyszłość widzą w szeregach korporacyjnych, będą mogli korzystać na przykład z wiedzy dr Rafała Rybickiego, prawnika oraz managera działu prawnego w dużej instytucji finansowej. 

Studenci, których pasją stanie się kryminalistyka i kryminologia na pewno docenią obecność mgr Dariusza Szachnowskiego, zastępcy Naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a ci, zainteresowani prawami obywatelskimi będą chętnie czerpać z wiedzy radcy prawnego Katarzyny Sobańskiej-Laskowskiej, od 2015 roku pełniącej obowiązki Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.


Praktyczny wymiar zajęć na WSP


Prawo

W Wyższej Szkole Prawa wykładowcy korzystają z aktywnych metod nauczania, aby przekazywać wiedzę w możliwie najefektywniejszy sposób. Oprócz standardowych zadań, takich jak praca z aktami, analiza orzecznictw czy pisanie pism procesowych, duży nacisk kładzie się na praktyczny profil zajęć. Studenci WSP są częstymi gośćmi w sądach: Rejonowym i Okręgowym we Wrocławiu, gdzie przyglądają się pracy starszych kolegów, czy też uczestniczą w zorganizowanych zajęciach. Lepsze przygotowanie do przyszłego zawodu umożliwiają również takie aktywności, jak konkursy krasomówcze czy symulowane rozprawy sądowe.

Kryminologia i kryminalistyka

Na spragnionych praktycznego wymiaru nauki studentów kryminalistyki czeka pracownia kryminalistyczna, wyposażona między innymi w walizkę ogólnooględzinową czy też proszki ferromagnetyczne, służące wykrywaniu śladów linii papilarnych. Oprócz tradycyjnych zajęć, aspirujący technicy kryminalistyki poznają tajniki z szerokiej tematyki, na przykład traseologii, nauki zajmującej się ustalaniem osób po śladach,  oraz nauczą się między innymi zabezpieczać ślady zapachowe człowieka. 

Cyberprzestępczość

Z kolei studenci kierunku cyberprzestępczość odnajdą praktyczny wymiar swoich studiów, uczęszczając na szereg konferencji branżowych czy wyjazdów studyjnych lub choćby korzystając z perspektywicznych zajęć z podstaw programowania, mogących być przepustką do świata IT.


Udział w konferencjach i spotkaniach ze specjalistami


Uczelnia stwarza również szereg możliwości spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, organizując panele i konferencje. Swoją wiedzą dzielili się tutaj między innymi sędzia Anna Maria Wesołowska czy profesor Jan Miodek. Gościem w Wyższej Szkole Prawa był też Jan “Majami” Fabiańczyk, pierwowzór bohatera z filmu “Pitbull”. Oprócz nich, o praktycznym wymiarze swojej pracy, opowiadał także były rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji czy Naczelnik Wydziału Kryminalnego.


Przygotowanie do pracy w zawodzie


Bardzo ważnym jest, aby już w trakcie studiów, oprócz nabywania samej wiedzy, przygotowywać się do pracy w przyszłym zawodzie. Jednym z najlepszych sposobów zdobywania praktycznych umiejętności są… praktyki! W Wyższej Szkole Prawa zadba o to Akademickie Biuro Karier, które pomaga w wyborze i organizacji staży i praktyk zawodowych. Dzięki temu studenci, po ukończeniu studiów, znacznie lepiej i szybciej odnajdują się w środowisku zawodowym, osiągając większe sukcesy. Przez dobrze dobrane miejsce stażu bądź praktyki zawodowej, wielu z nich rozpoczyna swoje kariery jeszcze w trakcie studiowania

Prawo jako dziedzina nauki podlega ciągłym przemianom, jest płynna i nieustannie się przekształca. Przykładem może być chociażby pandemia koronawirusa, która wymogła na światowym i krajowym prawodawstwie konieczność wielu zmian. O przygotowanie studenta do funkcjonowania w tak elastycznym systemie dba, prowadzona przez dra Tomasza Chlopeckiego, Klinika Prawa. Główna aktywność Kliniki Prawa to praktyczne warsztaty, które mają na celu poszerzanie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego. Co więcej, dzięki praktycznemu wymiarowi zajęć, Klinika Prawa pomaga w przemyślanym wyborze specjalizacji i utorowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej. To wszystko sprawia, że student dużo szybciej znajdzie dla siebie miejsce w coraz bardziej rozszerzającym się, a przez to wymagającym, rynku pracy.


Wyższa Szkoła Prawa stawia na praktykę


W Wyższej Szkole Prawa studenci znajdą szereg możliwości zdobywania praktycznych umiejętności. Czekają tu na nich spotkania, panele i dyskusje z zewnętrznymi ekspertami, gotowymi dzielić się bogatym doświadczeniem. Prowadzone tu zajęcia, oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej, obfitują w praktyczne ćwiczenia i aktywności. Wynika to faktu, że wykładowcy na Wyższej Szkole Prawa to nie tylko teoretycy, ale również praktycy prawa, pracujący w kancelariach adwokackich, sądach czy korporacjach. Okazją do praktycznego rozwoju jest też bogata oferta staży i praktyk, którymi zajmuje się Akademickie Biuro Karier

Wszystko to sprawia, że  student, po ukończeniu studiów, jest znacznie lepiej przygotowany do zawodu i szybciej odnajduje się w zmiennych warunkach rynku pracy. Dlatego, w Wyższej Szkole Prawa, tak ważny jest praktyczny profil prowadzonych zajęć. Tylko taka kompleksowa forma podejścia do nauczania jest w stanie wykształcić wysoce wykwalifikowanego i wartościowego technika kryminalistyki, prawnika czy eksperta do spraw cyberprzestępczości.
 

Powiązane artykuły

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - gdzie może Cię spotkać?

Internet daje wiele możliwości, niesie ze sobą również zagrożenia ...

czytaj dalej

DNI OTWARTE ONLINE W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA WE WROCŁAWIU

26-27 KWIETNIA

czytaj dalej

Praca prawnika w dobie koronawirusa

Globalna pandemia koronawirusa zaciągnęła hamulec ręczny nie tylko w światowej gospodarce, ale i w wielu innych dziedzinach życia. Wpłynęła również na pracę sądów i prawników, wstrzymując bieg postępowań, mnożąc kolejkę spraw oraz utrudniając szerzej rozumiane świadczenie usług prawnych.

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA WE WROCŁAWIU

na czołowych miejscach w najnowszych rankingach wydziałów prawa

czytaj dalej

PRAWO, KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Poznaj ofertę Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

PRAWO we Wrocławiu. REKRUTACJA 2020

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych.

czytaj dalej

Klinika Prawa – Praktycznie wiesz więcej!

Klinika Prawa w Wyższej Szkole Prawa to zajęcia dla studentów, którzy chcą posiąść dodatkową, praktyczną wiedzę prawną. Dzięki praktycznemu podejściu do nauczania, uczestnicy workshopów mogą nabyć większą biegłość w sporządzaniu umów, rozwiązywaniu skomplikowanych sporów gospodarczych, handlowych lub cywilnych.

czytaj dalej

Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

29 CZERWCA 2019

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane