Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

29 CZERWCA 2019

PROGRAM:

10:00 – Prezentacja Uczelni
  • Powitanie – Rektor Uczelni prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic– opowie o uczelni, misji, korzyściach studiowania w Wyższej Szkole Prawa
  • Prezentacja kierunku Prawo – radca prawny dr Marcin Rudnicki
  • Prezentacja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: Kryminologia i kryminalistyka oraz Cyberprzestępczość – mł. asp. mgr Aleksandra Freus
  • Akademickie Biuro Karier – mgr Natalia Duda – praktyczny wymiar studiowania, praktyki i staże oferowane przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu
  • Prezentacja Kół Naukowych działających w Wyższej Szkole Prawa – przewodnicząca Koła Naukowego Pactum Pani Agnieszka Liskowicz oraz przewodnicząca Koła Nauk Penalnych Liberum Pani Ewa Czajka
11:15 – zwiedzanie Uczelni, rozmowa ze studentami, wykładowcami
11:45 – przerwa kawowa
12:00 – Warsztaty/wykłady tematyczne
  • Formy zatrudnienia w Policji. – mł. asp. mgr Aleksandra Freus – sala 101, I piętro
  • Identyfikacja Indywidualna. Ślad linii papilarnych – od śladu do sprawcy. – zastępca naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej mgr Dariusz Szachnowski – AULA, parter uczelni
  • Zarys wykładni prawa – a więc słów kilka o tym, jak zmienia się znaczenie słów. – radca prawny dr Marcin Rudnicki – sala 201, II piętro
  • Psychologia zeznań świadków w procesie karnym. – adwokat dr Magdalena Kornak – sala 209, II piętro
13:00 – Zakończenie – Magdalena Bagińska

OFERTA
 

Powiązane artykuły

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - gdzie może Cię spotkać?

Internet daje wiele możliwości, niesie ze sobą również zagrożenia ...

czytaj dalej

DNI OTWARTE ONLINE W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA WE WROCŁAWIU

26-27 KWIETNIA

czytaj dalej

ZALETY STUDIOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA

Wrocławska Wyższa Szkoła Prawa to uczelnia, której misją jest kształcenie studentów według najwyższych standardów.

czytaj dalej

Praca prawnika w dobie koronawirusa

Globalna pandemia koronawirusa zaciągnęła hamulec ręczny nie tylko w światowej gospodarce, ale i w wielu innych dziedzinach życia. Wpłynęła również na pracę sądów i prawników, wstrzymując bieg postępowań, mnożąc kolejkę spraw oraz utrudniając szerzej rozumiane świadczenie usług prawnych.

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA WE WROCŁAWIU

na czołowych miejscach w najnowszych rankingach wydziałów prawa

czytaj dalej

PRAWO, KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Poznaj ofertę Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

PRAWO we Wrocławiu. REKRUTACJA 2020

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych.

czytaj dalej

Klinika Prawa – Praktycznie wiesz więcej!

Klinika Prawa w Wyższej Szkole Prawa to zajęcia dla studentów, którzy chcą posiąść dodatkową, praktyczną wiedzę prawną. Dzięki praktycznemu podejściu do nauczania, uczestnicy workshopów mogą nabyć większą biegłość w sporządzaniu umów, rozwiązywaniu skomplikowanych sporów gospodarczych, handlowych lub cywilnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane