Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Poznaj ofertę edukacyjną WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

2020/2021

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 25 lat istnienia. WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.

Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Administracja
I stopnia
 • Administracja publiczna 
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Administracja samorządowa 
 • Zamówienia publiczne 
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia 
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • E-administracja
 • Administracja danych osobowych 
Administracja
II stopnia
 • Administracja publiczna 
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Administracja samorządowa 
 • Zamówienia publiczne 
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia 
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • Ochrona danych osobowych 
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie kryzysowe 
 • Rachunkowość finansowa 
 • Controlling i audyt finansowy 
 • Doradztwo finansowo-księgowe
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie 
Informatyka
I stopnia – studia inżynierskie
 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji 
 • Technologie sieciowe
 • Inżynieria systemów
 • Systemy webowe
 • Bazy danych 
 • Systemy mobilne 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie  
Prawo 
studia jednolite magisterskie
Psychologia
studia jednolite magisterskie
 • Psychologia biznesu, rynku pracy
 • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyk
Zarządzanie
I stopnia
 • Emarketing & social media
 • Marketing
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Menedżer biznesu
 • Rachunkowość i controlling
 • Nowe trendy w turystyce
 • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie 
 • Zarządzanie publiczne 
 • Zarzadzanie międzynarodowe
Zarządzanie
II stopnia
 • Emarketing & social media
 • Marketing
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo w biznesie 
 • Rachunkowość i audyt 
 • Zarządzanie projektami 
 • Menedżer HR 
 • Nowe trendy w turystyce
 • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie 
 • Zarządzanie publiczne 
 • Zarzadzanie międzynarodowe
Zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopnia – studia inżynierskie
 • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych 
 • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych 
 • Logistyka procesów wytwórczych 
 • Akademia Coachingowego Stylu Zarządzania
 • Asystent rodziny
 • Audyt IT
 • Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
 • Audyt śledczy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawsto i informacja naukowa
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Budowanie kompetencji menedżerskich
 • Compliance w organizacji
 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy
 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
 • Emisja głosu
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Inspektor Ochrony Danych (RODO)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Logopedia
 • Media, kultura, sztuka
 • Menedżer Jakości
 • Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 • Menedżerskie studia podyplomowe
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Nauczanie zdalne z elementami metodyki - kluczowe kompetencje nauczyciela
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą (Warszawa)
 • Organizacja i zarządzenie oświatą (Wrocław, Katowice, Poznań)
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Psychologia kliniczna
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa
 

Powiązane artykuły

25 września 2023 r. MANS organizuje Dzień Otwarty Online

na wszystkich kierunkach w godzinach 13:00-13:45

czytaj dalej

MENEDŻERSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH ZAPRASZA !

NA DNI OTWARTE ONLINE - 2 czerwca 2023r.

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE SUICYDOLOGIA

Suicydologia: teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw

czytaj dalej

Studium Języków Obcych

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane