Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIA PODYPLOMOWE SUICYDOLOGIA

Suicydologia: teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw

Studia realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36. Zajęcia realizowane w weekendy w trybie mieszanym w zależności od obostrzeń sanitarnych. Dla osób, które z przyczyn niezależnych nie będą mogły dotrzeć na zajęcia stacjonarne, udostępniamy nagranie zajęć do obejrzenia. Zajęcia realizujemy raz w miesiącu (sobota i niedziela) z wyłączeniem lipca i sierpnia. Pierwszy zjazd planujemy na 24 i 25 kwietnia.

Plan studiów -180 godzin.
Przedmioty obowiązkowe - 120 godzin:

 • Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych
 • Choroby psychiczne a zachowania suicydalne
 • Samobójstwo – socjologiczna analiza zjawiska
 • Prewencja i interwencja kryzysowa
 • Samobójstwo jako fakt kulturowy
 • Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej

Przedmioty dodatkowe - 60 godzin:

 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 • Rola szkoły w zapobieganiu samobójstwom
 • Problem samobójstw w grupie seniorów
 • Samobójstwa altruistyczne, rozszerzone, poagresyjne – charakterystyka zjawiska
 • Pracownik socjalny w kontakcie z osobą w kryzysie suicydalnym
 • Profilaktyka samobójstw w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • Samobójstwa w służbach mundurowych
 • Postwencja
 • Cybersuicydologia
 • Listy pożegnalne

Opis i cel studiów:


Studia podyplomowe z suicydologii to pierwsze w Polsce i Europie interdyscyplinarne podejście do problematyki autodestrukcji człowieka. Studia, dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi, umożliwiają opanowanie konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z tej dyscypliny. Przyczyniają się one do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także będzie miał podstawy naukowe z obszaru suicydologii, które pozwolą nie tylko na dalszy możliwy rozwój w tym kierunku, ale będą przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych i prewencyjnych. Podczas studiów kładziony jest nacisk na zagadnienia z zakresu prawa, kryminalistyki oraz innych nauk penalnych, dzięki czemu, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, Policji i innych służb mundurowych, detektywi oraz osoby pracujące w pokrewnych zawodach, nie tylko uzupełnią swoją wiedzę z zakresu suicydologii, ale także opanują zagadnienia z zakresu psychologii, psychiatrii, socjologii czy też kultury, co umożliwi im kompleksowe podejście do problematyki opiniowania o charakterze zgonu. Większość zajęć prowadzonych jest w oparciu o case study - studium przypadku.


Adresaci:


 • przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania (Prokuratura, Policja),
 • funkcjonariusze służb mundurowych (ŻW, Wojsko, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna itd.),
 • detektywi,
 • osoby pracujące w sektorze zdrowia publicznego,
 • osoby zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego (psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci),
 • pedagodzy, osoby pracujące z trudną młodzieżą oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • pracownicy socjalni,,
 • duchowni.

Wykładowcy:


Studia podyplomowe na kierunku Suicydologia stworzone są przez ekspertów w swoich dyscyplinach, członków Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego:

 • Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – patronat honorowy
 • Dr n. hum. Daria Biechowska
 • Prof. nadzw. dr hab. Adam Czabański
 • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 • Mgr Ryszard Jabłoński
 • Mgr Lucyna Kicińska
 • Dr Anna Kornacka
 • Mgr Małgorzata Łuba
 • Dr hab. Norbert Malec
 • Mgr Jolanta Palma
 • Dr n. hum. Krzysztof Rosa
 • Dr Halszka Witkowska

Rekrutacja:


Zgłoszenia prosimy wysyłać na mail:
studia-podyplomowe@suicydologia.org

tel. 734 455 971
 

Powiązane artykuły

25 września 2023 r. MANS organizuje Dzień Otwarty Online

na wszystkich kierunkach w godzinach 13:00-13:45

czytaj dalej

MENEDŻERSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH ZAPRASZA !

NA DNI OTWARTE ONLINE - 2 czerwca 2023r.

czytaj dalej

Poznaj ofertę edukacyjną WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

2020/2021

czytaj dalej

Studium Języków Obcych

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane