Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

20 rocznica utworzenia UKSW

3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę powołującą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nowy Uniwersytet, który oficjalnie rozpoczął swoją działalność 1 października tego samego roku, powstał na bazie Akademii Teologii Katolickiej. Początkowo posiadał sześć wydziałów: Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk Historycznych i Społecznych, Nauk Humanistycznych oraz Prawa.

Na mocy Ustawy pozostał uczelnią państwową pod nadzorem ministra do spraw szkolnictwa wyższego. Trzy wydziały kościelne posiadają ponadto nadzór Wielkiego Kanclerza, którym jest każdorazowy arcybiskup warszawski.

Uniwersytet w początkowej fazie funkcjonowania kształcił i prowadził badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

W związku z Jubileuszem rok akademicki 2019/2020 upłynie pod znakiem wielu rocznicowych wydarzeń i spotkań. Pierwsze z nich - uroczysta inauguracja odbędzie się już 14 października.


20-lecie UKSW - Harmonogram

14.10.2019 – Inauguracja roku akademickiego w 20-lecie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

24.10.2019 - Międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Rola Uniwersytetu Katolickiego w świecie współczesnej nauki”, ul. Dewajtis 5 Aula Jana Pawła II, UKSW

05.11.2019 - Zaduszki Uniwersyteckie wspominające zmarłych z naszego Uniwersytetu. Msza św. o godz. 15.00 w kościele NMP przy ul. Dewajtis 3, wydarzenie artystyczne bezpośrednio po mszy św. o godz. 16.00 w Podziemiach Kamedulskich kościoła NMP przy ul. Dewajtis 3

09.12.2019 - Gala Jubileuszowa retransmitowana przez TVP. W programie między innymi wręczanie Jubileuszowych Statuetek, Galeria Porczyńskich

11.01.2020 - Koncert karnawałowy z udziałem chóru z Gruzji

22.04.2020 - Konferencja z okazji 100 –ej rocznicy urodzin Papieża Jan Pawła II pt. „Młodzież teraźniejszością Kościoła” z udziałem Kardynała Stanisława Dziwisza, Kardynała Kazimierza Nycza- Metropolity Archidiecezji Warszawskiej

14.05.2020 - Świętowanie studenckie połączone z Dniem Sportu: bieg studentów pomiędzy dwoma kampusami oraz inna rozgrywki sportowe na nowej Hali Sportowej, kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

23.05.2020 - Zjazd Absolwentów UKSW

24.05.2020 - Uroczysta Msza św. radiowa w kościele św. Krzyża
 

Powiązane artykuły

Studia na UKSW w czołówce Perspektyw

Aż 12 kierunków studiów naszego Uniwersytetu zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

czytaj dalej

Dzień Otwarty na UKSW

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 maja na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

czytaj dalej

Antropologia w 3D

Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW zdigitalizowało 63 kości Człowieka z Janisławic. Wykorzystano fotogrametrię oraz skanowanie 3D światłem strukturalnym.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane