Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Antropologia w 3D

Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW zdigitalizowało 63 kości Człowieka z Janisławic. Wykorzystano fotogrametrię oraz skanowanie 3D światłem strukturalnym.

Człowiek z Janisławic to najstarszy szkielet ludzki odnaleziony w Polsce. Został odkryty w 1937 roku w Janisławicach w województwie łódzkim i liczy sobie, według najnowszych danych, ponad 6500 lat. Prace zostały przeprowadzone przez UKSW i firmę 3D Master. Pierwszy etap prac będzie polegał na stworzeniu kompletnych modeli 3D kości w wyglądzie wizerunku i precyzji odwzorowania umożliwiającej nie tylko oglądanie wizualizacji, ale także przeprowadzanie podstawowych pomiarów i badań. W ramach dalszych prac planowane jest wykonanie przez UKSW wydruku 3D kości i poddanie ich dalszej obróbce przez PMA, by stworzyć realistyczne kopie. Jest to wspólny projekt Państwowego Muzeum Archeologicznego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i firmy 3D Master.

Cały projekt stanie się podstawą do stworzenia nowej wystawy Człowieka z Janisławic, która będzie otwarta po zakończeniu remontu obecnej siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego. Nie będzie to jednak wystawianie na widok publiczny ludzkich kości, a jedynie ich kopii, ze względu na szacunek dla ludzkich szczątków.

Prace UKSW odbyły się pod nadzorem merytorycznym dr. hab. Jacka Tomczyka z Instytutu Ekologii i Bioetyki, pod nadzorem technicznym Pawła Waligóry z Centrum Technologii Informacyjnych.

Pomysł skanowania materiałów kostnych, zwłaszcza z najstarszych okresów historycznych, jest związany z projektem prowadzonym w ramach Narodowego Centrum Nauki (NCN Stary materiał nowymi metodami – Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski), którego kierownikiem jest dr hab. Jacek Tomczyk.
 

Powiązane artykuły

20 rocznica utworzenia UKSW

3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę powołującą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Studia na UKSW w czołówce Perspektyw

Aż 12 kierunków studiów naszego Uniwersytetu zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

czytaj dalej

Dzień Otwarty na UKSW

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 maja na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane