Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia dualne - TWOJA droga do kariery

na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia dualne to nowoczesny model studiów efektywnie wiążący naukę w Uniwersytecie i pracę zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.

W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2019/2020 dzięki wsparciu z Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie łącznej blisko 2 mln złotych realizowane w systemie dualnym będą dwa kierunki studiów pierwszego stopnia:

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Język niemiecki w obrocie gospodarczym


Twoja Droga do Kariery:

• wybierz kierunek studiów
Studiuj na kierunku współtworzonym przez pracodawców

• zdobądź umiejętności
Studiując zdobywaj umiejętności jednocześnie w uczelni i na stażach realizowanych w prestiżowych firmach

• poznaj możliwości
W trakcie studiów odwiedzaj firmy branży maszynowej, automotive i agd

• studiuj i jednocześnie zarabiaj
25 200 zł realizując płatne staże

• daj się poznać pracodawcy
Bierz udział w zajęciach prowadzonych przez przyszłych pracodawców

• ukończ certyfikowane szkolenia
Studiując zdobywaj dodatkowe kwalifikacje zawodowe cenione na rynku pracy i potwierdzone międzyna- rodowymi certyfikatami


To wszystko, a nawet więcej zrealizujesz w 3,5 roku podejmując studia inżynierskie na kierunku nagrodzonym prestiżowym certyfikatem Studia z Przyszłością i finansowanym przez Fundusz Europejski Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki studiom dualnym masz możliwość zdobycia, już w trakcie studiów, doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów z reprezentujących Twoich przyszłych pracodawców. Po ukończeniu studiów będziesz posiadał nie tylko tytuł zawodowy inżyniera ale również odpowiednie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu zdobędzie dobrze płatną i ciekawą pracę zgodną ze studiowanym kierunkiem.

Model studiów dualnych cieszy się dużą popularnością w całej Europie. W Niemczech studia o takim profilu są prowadzone od blisko 50 lat, we współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami i cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony kandydatów na studia. Od 2019 roku będziesz mógł je podjąć również w Częstochowie. Masz tylko jedną szansę – studia rozpoczynają się w październiku 2019 roku. Rekrutacja od czerwca 2019!!! https://rekrutacja.ujd.edu.pl

Twoja droga do kariery to studia dualne na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały.

Do wyboru dwie specjalności:

  • Virtual Prototyping
  • Design i Wzornictwo Przemysłowe 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie