Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kognitywistyka informatyczna

Zadaniem studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jest przekazanie Absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, informatyki i filozofii w celu rozumienia zasad funkcjonowania oraz posługiwania się systemami sztucznej inteligencji.

Forma studiów: Stacjonarne
Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 6 semestrów

Informacje o kierunku


  • Studia są prowadzone w Centrum Badań Kognitywistycznych Wydziału Filozoficznego
  • Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku
  • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
  • Czesne: studia bezpłatne
  • Program studiów


Opis kierunku


Zadaniem studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jest przekazanie Absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, informatyki i filozofii w celu rozumienia zasad funkcjonowania oraz posługiwania się systemami sztucznej inteligencji. Zdobyte kompetencje dotyczą głównie modelowania, symulowania i wspomagania procesów poznawczych definiowanych w kategoriach psychologicznych za pomocą technik komputerowych. Istotnym elementem studiów jest również refleksja nad zasadami odpowiedzialnego korzystania i rozwijania sztucznej inteligencji.


Sylwetka absolwenta


Dzięki unikatowemu, interdyscyplinarnemu programowi studiów absolwenci kierunku uzyskają możliwość zatrudnienia wszędzie tam, gdzie programuje się i wykorzystuje algorytmy AI, na przykład:

  • firmach prowadzących badania nad rozwojem AI, 
  • instytucjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem, 
  • urzędach administracji publicznej, 
  • agencjach badań marketingowych i reklamowych, 
  • działach HR itd.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Prawo i doradztwo w bizesie

Kierunek oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi.

czytaj dalej

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane