Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wielkopolska Szkoła Medyczna prowadzi "zimowy nabór" na wszystkie kierunki kształcenia

* technik dentystyczny * technik farmaceutyczny * technik masażysta * asystentka stomatologiczna * higienistka stomatologiczna

Zajęcia rozpoczynają się od lutego 2013 roku. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Wielkopolska Szkoła Medyczna przyjmuje absolwentów szkół średnich bez ograniczeń wiekowych. Matura nie jest wymagana.

Szczegółowe informacje związane z rekrutacją znajdują się na www.wsm.poznan.pl

oraz w sekretariacie szkoły pod numer tel. 61 843 07 97

http://www.wsm.poznan.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane