Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Stypendia Miasta Poznania

Przyznano Stypendia Miasta Poznania dla najzdolniejszych maturzystów z całej Polski chcących studiować w Poznaniu. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 8 października (wtorek) 2013 roku, o godz. 13.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

To już VI edycja programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć naukę na uczelniach poznańskich.

W ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”, o możliwość otrzymania stypendium aplikowało 59 osób z różnych zakątków Polski. Po zapoznaniu się z opinią Rady Zarządzającej Programu „Akademicki i naukowy Poznań”, której przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Legocki z PAN, Prezydent Miasta przyznał stypendium wybranym kandydatom. Możliwość skorzystania ze stypendium otrzymało 28 osób. Wśród grona wyróżnionych żaków znalazło się 17 laureatów oraz 11 finalistów olimpiad. Tym samym grono Stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich edycji
zwiększyło się do 154 osób.

Korzystający z programu stypendyści to wybitnie zdolni i wartościowi młodzi ludzie, którzy w wielu przypadkach zdobyli więcej niż jeden tytuł w różnych olimpiadach, łącznie 28 tegorocznych stypendystów otrzymało aż 37 tytułów. Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to: olimpiada literatury i języka polskiego, fizyczna, artystyczna, biologiczna, geograficzna, informatyczna oraz języka łacińskiego.

Po raz kolejny największym zainteresowaniem wśród Stypendystów cieszy się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, na którym naukę podjęło 15 studentów. Reprezentację posiada także Uniwersytet Medyczny (4), Politechnika Poznańska (7), Uniwersytet Artystyczny (1) oraz Uniwersytet Ekonomiczny (1).

Poznańskie uczelnie przyjmą w swoje progi studentów aż z 9 województw, z takich miast jak: Bydgoszcz, Szczecin, Grudziądz, Olsztyn, Bielsko-Biała, Płock, czy Gdynia, co świadczy o tym, iż zasięg promocji studiowania w naszym mieście wykracza daleko poza granice regionu.

Miasto oferuje wybranym studentom stypendia w wysokości 1000 zł. Stypendia będą wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca.

Stypendyści Miasta Poznania zostaną włączeni w działania promujące Poznań jako silny ośrodek
akademicki i miasto przyjazne studentom.

Stypendyści 2013/2014

Tytuł Stypendysty Miasta Poznania oraz stypendium w wysokości 1.000 zł miesięcznie od października 2013 r. do czerwca 2014 r. otrzymali laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych:

• Alankiewicz Norbert, laureat XXXIX Olimpiady Historycznej, laureat XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwent LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Aszkowski Przemysław, finalista LXII Olimpiady Fizycznej, absolwent I LO im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, student I roku Politechniki Poznańskiej.

• Bernardelli Agnieszka, laureatka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka II LO im. Mieszka I w Szczecinie, studentka I roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

• Błoszyk Krzysztof, finalista LXI i LXII Olimpiady Fizycznej, absolwent I LO im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, student I roku Politechniki Poznańskiej.

• Cieśnik Michał, finalista LXII Olimpiady Fizycznej, absolwent I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, student I roku Politechniki Poznańskiej.

• Forysiak Agata, laureatka XLIII Olimpiada Języka Rosyjskiego, absolwentka V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Fraś Katarzyna, finalistka LXII Olimpiady Fizycznej, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studentka I roku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

• Galewska Karolina, laureatka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Godlewski Stanisław, laureat XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Jabłoński Michał, laureat XXXVII Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki, absolwent Państwowego Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, student I roku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

• Juszkiewicz Zbigniew, finalista LXIII i LXIV Olimpiady Matematycznej, absolwent XIII LO w Szczecinie, student I roku Politechniki Poznańskiej.

• Kosiński Marcin, laureat XXV Olimpiady Filozoficznej, absolwent I LO im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Ledzianowski Mateusz, finalista XX Olimpiady Informatycznej, absolwent VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student I roku Politechniki Poznańskiej.

• Małysa Michał, laureat XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwent I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Marciniak Wojciech, laureat LVI Olimpiady Astronomicznej, absolwent III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, student I roku Politechniki Poznańskiej.

• Miszczak Anna, finalistka XXXVIII i XXXIX Olimpiady Geograficznej, absolwentka II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Napierała Aleksandra, laureatka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Pankalla Olga, laureatka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Prusak Bartosz, finalista XIX Olimpiady Informatycznej, absolwent VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student I roku Politechniki Poznańskiej.

• Ronge Gerard, laureat XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwent II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Rozenbajgier Dominika, laureatka XXXIV i XXXV Olimpiady Języka Niemieckiego, finalistka XXX i XXXI Olimpiady Języka Łacińskiego, absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Sierocki Wojciech, finalista LIX Olimpiady Chemicznej, absolwent ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, student I roku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

• Spiralski Marcin, laureat XXXIX Olimpiady Geograficznej, absolwent I LO im. Stanisława Staszica w Pleszewie, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Szlachetka Agata, laureatka XXXVI Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki, absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Ślezińska Anna, laureatka XXV Olimpiady Filozoficznej, finalistka XXIX Olimpiady Języka Łacińskiego, absolwentka III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• Vander Zwaag Karolina, finalistka XLII Olimpiady Biologicznej, absolwentka Publicznego LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, studentka I roku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

• Wilczek Mateusz, laureat XLI Olimpiady Biologicznej, absolwent I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student I roku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

• Zapędowska Gabriela, finalistka XXX i XXXI Olimpiady Języka Łacińskiego, absolwentka LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane