Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Włoskie sukcesy Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zdobył srebrny dyplom w kategorii chórów mieszanych na VII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini we Włoszech, który odbył się w dniach 26-29 września 2013 roku.

Brało w nim udział 31 chórów m.in. z Indonezji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Słowenii, Litwy, Łotwy oraz Rosji. W kategorii, w której startował Chór UMB (chóry mieszane) występowało 16 zespołów. Oceniane były w skali punktowej pod względem m.in. intonacji, interpretacji, emisji oraz doboru programu. Na podstawie wyników jury, chóry biorące udział w konkursie nagradzane były złotym, srebrnym oraz brązowym dyplomem (w zależności od tego do którego "pasma" się zakwalifikowały).

W drodze do Rimini, Chór zatrzymał się w Wenecji, gdzie śpiewał podczas mszy św. w Bazylice Św. Marka.

www.umb.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane