Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia Podyplomowe w Chojnicach

Sopocka Szkoła Wyższa ZAPRASZA

Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej trwają dwa, trzy lub cztery semestry zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

Zajęcia odbywają się w Chojnicach przy ulicy Młodzieżowej 44, w soboty i niedziele w godz. 8.00-18.00, zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od liczby godzin zajęć dydaktycznych. 

W procesie kształcenia wykorzystujemy różne formy nauczania stacjonarnego i zdalnego, za pomocą nowoczesnych narzędzi, w tym platformy edukacyjnej online.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Warunkiem uzyskania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w SSW w Sopocie jest zdanie egzaminu, uzyskanie zaliczenia z każdego przedmiotu lub przygotowanie projektu.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia Podyplomowe

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - NOWOŚĆ

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

MARKETING 3.0 I KOMUNIKACJA W MEDIACH

PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JSFP

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SPECJALISTA HR

ZAPOBIEGANIE I WYKRYWANIE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH -NOWOŚĆ
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane