Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Specjalistyczne studia współfinansowane ze środków UE – zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego

Partnerstwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Portu Lotniczego we Wrocławiu S.A. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia (uzupełniające magisterskie) bezpieczeństwo narodowe, specjalność zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, które współfinansowane są ze środków UE. Specjalność, w której partnerem jest Port Lotniczy Wrocław SA, realizowana jest w ramach projektu: Rozwój potencjału dydaktycznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

- Projekt wpisuje się w Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategię Spójności na wyzwania i zagrożenia dla Polski wynikające ze zmian w sytuacji międzynarodowej i uwarunkowania wewnętrzne. W Polsce i w krajach członkowskich UE transport lotniczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi transportu – informuje prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW. – Obawa przed atakami terrorystycznymi spowodowała, że Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego zleciła wprowadzenia przepisów wewnętrznych i procedur kontroli na lotniskach w Europie. Uruchomienie nowej specjalności wpisuje się także w planowaną nowelizację prawa lotniczego, zgodnie z którą zarządzający lotniskami musieliby przejąć dotychczasowe obowiązki Straży Granicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w porcie: konieczność zatrudnienia dodatkowych, wykwalifikowanych pracowników. Jak szacuje Urząd Lotnictwa Cywilnego w całym kraju do 2012 roku niezbędne będzie zatrudnienie ok. 2000 pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego – dodaje prof. dr hab. Mickiewicz.

- Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży lotniczej w ostatnim czasie oraz w perspektywie kolejnych lat, inwestycja w kadrę odpowiedzialną za utrzymanie bezpieczeństwa na lotnisku jest niezwykle ważna i opłacalna. Dlatego też zaangażowaliśmy się w projekt, który zaprocentuje w niedalekiej przyszłości zwiększeniem liczby świetnie wykwalifikowanych pracowników lotniska - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A.
W ramach specjalności zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego kształcić się będzie 60 studentów, w tym 36 pań – 30 studentów w trybie stacjonarnym i 30 studentów w trybie niestacjonarnym.

- Większościowy udział kobiet w projekcie wynika ze zdiagnozowanych problemów: oferowana specjalność wpisuje się w branże bezpieczeństwa i porządku publicznego, w których dominują mężczyźni (dyskryminacja zawodowa kobiet) – tłumaczy Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW.

- Na wrocławskim lotnisku pracuje wiele kobiet w Służbie Ochrony Lotniska, Straży Granicznej, Urzędzie Celnym i Policji. Panie świetnie się sprawdzają w tych rolach i cieszymy się, że będzie ich coraz więcej - komentuje Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Przedmioty specjalnościowe to między innymi: współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, międzynarodowe organizacje i prawodawstwo w zakresie lotnictwa cywilnego, lotnictwo komunikacyjne w Polsce i na świecie, krajowy system bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, historia i ewolucja terroryzmu lotniczego, porty lotnicze (infrastruktura lotniskowa i towarzysząca), systemy ochrony portu lotniczego.

Forma zajęć: wykłady obligatoryjne i fakultatywne (zajęcia wyrównawcze), ćwiczenia, konwersatoria przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych np. symulatora zdarzeń kryzysowych. W trakcie studiów przewidziano trzymiesięczne staże i praktyki zawodowe, a także spotkania panelowe z pracodawcami.

Warunkiem przyjęcia na studia w ramach specjalności zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego są ukończone studia I stopnia na kierunkach zbieżnych z problematyką specjalności. Preferowani będą absolwenci, którzy skończyli studia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia inżynieria bezpieczeństwa, ratownictwo medyczne, prawo, zarządzanie, europeistyka.

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2011 r. Więcej informacji na stronie: www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane