Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

„Organizator Megaimprez” - Jedyna taka specjalność w POLSCE dla Ciebie w WSH!

Zostały ostatnie wolne miejsca na unikatową specjalność na studiach II Stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzoną całkowicie w języku angielskim „Organizator Megaimprez”.

Studia rozpoczynają się już w marcu i trwają 2 lata. Rekrutacja zakończy się na początku lutego 2011 roku.
Specjalność „Organizator Megaimprez” jest innowacyjnym programem w skali kraju. Została ona opracowana przez zespół najlepszych specjalistów, praktyków w Polsce, którzy od lat pracują jako menadżerowie mega imprez. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program składa się z 10 całkowicie nowych przedmiotów (m.in. Mega Event Multimedia, Mega Event Marketing, Security Management, Mega Event Scenario Designing) . Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą w języku angielskim przez wybitnych specjalistów – praktyków branżowych (m.in. Sławomir Wróblewski – Prezes Meetings Poland, Magdalena Piasecka – Prezes Convention Beaureau Wroclaw, Krzysztof Celuch – Prezes MPI Poland i Laureat nagrody MPI RISE AWARD „Young Professional Achievement 2010” za największe osiągnięcie w przemyśle spotkań na świecie 2009/2010) oraz wykładowców Wyższej Szkoły Handlowej.
Oprócz ciekawych wykładów w WSH studenci wyjadą na praktyczne zajęcia do innowacyjnych centów kongresowych w Barcelonie i Frankfurcie nad Menem. Każdy student otrzyma Laptopa ze specjalnym zestawem multimedialnym oraz stałe łącze INTERNETOWE w miejscu zamieszkania, gdyż 40% zajęć będzie prowadzona metodą e-learningową.
Liczba osób, które mogą wziąć udział w rekrutacji jest nieograniczona, przy czym na studia zostanie przyjętych łącznie 50 studentów (25 osób w rekrutacji letniej – do 11 lutego, 25 w rekrutacji zimowej – do 30 września). Kryterium decydującym o przyjęciu na studia będzie wynik testu językowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
Więcej informacji na stronie Projektu: www.iem.handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane