Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

ZAPRASZA na V Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i Współczesnego SKIBA DANCE Wrocław 2019

ORGANIZATOR:

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

www.skiba.edu.pl, e-mail: sekretariat.sluchacze@skiba.edu.pl

TERMIN:

18.05.2019 r. (sobota)

MIEJSCE:

Sala Widowiskowa Policealnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu ul. Niemcewicza 2

CEL TURNIEJU:

  • popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych,
  • konfrontacja umiejętności uczestników,
  • kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair play,
  • upowszechnianie atrakcyjnych form aktywności fizycznej wśród młodzieży,
  • integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów tanecznych.

KATEGORIE WIEKOWE:

– od 15 – do 30 lat,

– powyżej 30 lat,

– o przynależności do danej kategorii mini formacji i formacji decyduje wiek 80% składu zespołu.

KATEGORIE TANECZNE:

– duety (2 osoby),  mini formacje ( 3 – 7 osób), formacje (od 8 osób),

– disco dance, street dance (hip hop, house, dancehall, locking, popping) show dance, taniec współczesny, inne formy tańca.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane