Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Oblicz swoje stypendium

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to jedna z niewielu uczelni, która oferuje swoim studentom stypendium już od pierwszego dnia studiów. Każdy maturzysta, który pozytywnie zdał egzamin dojrzałości łatwo sprawdzi, jakie stypendium otrzyma, rozpoczynając dziennie studia w WSB.

Na stronie internetowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w zakładce „Dla kandydatów” znajduje się kalkulator stypendialny . W formularzu wystarczy wpisać oceny ze świadectwa maturalnego. Maksymalna wysokość stypendium to 500 zł. Początkującym studentom pieniędzy powinno więc wystarczy nie tylko na pokrycie czesnego, ale inne wydatki.

Wsparcie dla maturzystów to jeden z elementów systemu stypendialnego, który funkcjonuje na dąbrowskiej uczelni. Na pomoc mogą liczyć także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendiów socjalnych ( w tym także stypendiów socjalnych o podwyższonej wysokości) waha się w granicach od 450-900 zł miesięcznie. Uczelnia wspiera także osoby niepełnosprawne, które mogą ubiegać się o stypendium w wysokości od 200-500 zł. W sytuacjach nagłych można liczyć na jednorazową zapomogę w wysokości do 1000 zł.

- O ile stypendia socjalne uzależnione są od dochodów, to zdobycie stypendiów naukowych zależy już tylko i wyłącznie od Was. A mówiąc szczerze, nie jest to takie trudne. Przy odrobinie wysiłku możecie zdobyć stypendia za wysoką średnią ocen, aktywną działalność w kołach naukowych, publikacje naukowe, wyjazdy na liczne konferencje, udział u konkursach naukowych lub w zawodach sportowych – wylicza Gabriela Tejs, zwana na uczelni łowczynią stypendiów. Podczas studiów, w każdym semestrze otrzymywała 3 z 6 dostępnych rodzajów wsparcia.

Uczelnia premiuje nie tylko najlepsze wyniki w nauce i aktywną działalność na uczelni , ale także…pasje. – Zanim rozpocząłem studia w WSB, ukończyłem już kilka kierunków. Jednak dopiero tutaj doceniono mnie, przyznając stypendium artystyczne. Na co dzień zajmuję się choreoterapią i terapią zajęciową. Dodatkowe środki przeznaczyłem na rozwój swoich pasji – mówi Tomasz Kuta, student pedagogiki. Pan Tomasz za dobre wyniki w nauce, dodatkowo został wyróżniony specjalnym stypendium Rektora. Na ten rodzaj wsparcie mogą liczyć najzdolniejsi. W roku akademickim 2012/2013 przyznano je 10 proc. najlepszych studentów wszystkich kierunków. Miesięczna wysokość stypendium waha się w granicach od 200-650 zł.

Ponadto na uczelni funkcjonuje także Specjalny System Stypendiów Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Stypendyści w ramach tego programu mogą liczyć na 250-500 zł miesięcznie. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane