Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prawo gospodarcze i podatkowe - nowy kierunek w DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa uruchamia studia I stopnia na kierunku [b][i]prawo gospodarcze i podatkowe[/i][/b]. To oryginalne, zrównoważone połączenie wiedzy z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych. Przygotowują one zarówno do pełnienia funkcji kierowniczych i administracyjnych w strukturach rządowych i samorządowych, jak też do wspierania obsługi prawnej firm, stowarzyszeń, fundacji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

– Powołanie kierunku wpisuje się w ogólnoświatowe tendencje w zakresie specjalizacji prawa. Jest także odpowiedzią na istniejący deficyt tego typu kierunków studiów. Dotychczasowa oferta nie stwarzała możliwości uzyskania kompetencji w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej – informuje prof. DSW dr hab. Beata Sierocka, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW.

Propozycja studiów z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego wynika z rosnącego zapotrzebowania na wyspecjalizowanych pracowników w firmach zajmujących się doradztwem i obsługą prawną i podatkową, windykacją, prawem autorskim i prawami pokrewnymi, obrotem nieruchomościami, administracją danych osobowych oraz administracją rządową i samorządową.Równie ważną motywacją do powołania tego kierunku była świadomość ogromnego znaczenia wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego we wszystkich obszarach działalności zawodowej współczesnego człowieka.

– Powstanie takiego kierunku to szansa dla młodych przedsiębiorców na pełne wykorzystanie nowoczesnych aspektów dzisiejszych uwarunkowań prawnych. Rejestracja spółki on-line, elektroniczne odpisy z KRS, elektroniczna skrzynka podawcza – te i inne rozwiązania już dziś stają się udziałem nowocześnie zarządzanych firm – mówi dr Sylwia Kotecka, kierownik II Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

– Dzięki praktycznemu aspektowi tego kierunku przyszły przedsiębiorca zyska wiedzę na temat bezpiecznego i w pełni kontrolowanego od strony prawnej prowadzenia biznesu. Będzie wiedział, jak uniknąć pułapek związanych z zarządzaniem finansami w firmie, jak wyegzekwować swoje należności od dłużników i jak skutecznie bronić się przed nieuczciwymi kontrahentami – mówi Monika Janus, rzecznik Izby Komorniczej we Wrocławiu.

Innym istotnym aspektem kształcenia na kierunku prawo gospodarcze i podatkowe jest przygotowanie do pracy w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, administracji wymiaru sprawiedliwości, urzędach skarbowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, a także w firmach konsultingowych i doradczych. W obrębie tych instytucji znajomość prawa gospodarczego i podatkowego jest podstawowym warunkiem ich rozwoju. W związku z intensyfikacją kontaktów międzynarodowych zarówno w sferze biznesowej jak i administracyjnej program oferuje również możliwość zaznajomienia się z europejskim prawem gospodarczym i podatkowym.

– W związku z intensyfikacją kontaktów międzynarodowych zarówno w sferze biznesowej, jak i administracyjnej program oferuje również możliwość zaznajomienia się z europejskim prawem gospodarczym i podatkowym, co realizowane jest w ramach specjalności prawo gospodarcze i podatkowe w Unii Europejskiej. Specjalność ta adresowana jest zarówno do obywateli UE, jak i obywateli krajów kandydujących do Unii – dodaje profesor Sierocka.

W programie studiów szczególny nacisk położony zostanie na następujące przedmioty: finanse i rachunkowość, prawo Unii Europejskiej, obsługa systemów prawnych, organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie, postępowanie windykacyjne, prawna ochrona konsumenta, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo zamówień publicznych, prowadzenie kancelarii.

Ukończenie studiów na kierunku prawo gospodarcze i podatkowe zapewni uczestnikom życia gospodarczego szczegółową wiedzę prawną niezbędną dla właściwego funkcjonowania ich firm. Przyczyni się również do pogłębienia świadomości szans i zagrożeń związanych z transakcjami handlowymi. W dzisiejszym świecie znajomość prawa gospodarczego i podatkowego to gwarancja sukcesu zawodowego. Jest ona szczególnie cenna dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla absolwentów kierunku prawo gospodarcze i podatkowe przygotowano w Dolnośląskiej Szkole Wyższej również studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o specjalności bezpieczeństwo gospodarcze.

www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane