Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych w miastach: KROSNO 19 marca, JASŁO 20 marca, BRZOZÓW 21 marca, SANOK 22 marca

Podkarpackie Spotkania są imprezą składającą się z czterech jednodniowych Targów Edukacyjnych odbywających się:

KROSNO 19 marca 2019
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 

JASŁO 20 marca 2019
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, ul. Floriańska 24

BRZOZÓW 21 marca 2019
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie ul. Parkowa 5

SANOK 22 marca 2019
Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 16

Wszystkie imprezy objęte są Honorowym Patronatem Prezydentów i Starostów miast goszczących Targi. Patronat Medialny nad imprezą objął portal internetowy www.pomaturze.pl 

Stoiska wystawiennicze przygotowywane są w halach sportowych największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi kierujemy do młodzieży klas przedmaturalnych i kończącej naukę w szkołach średnich a także do mieszkańców miasta zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji.

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych zapewni liczne grono potencjalnych odbiorców Państwa oferty. Jest ono także gwarancją profesjonalnego przygotowania Targów od strony technicznej i organizacyjnej umożliwiając Państwu skupienie się na nawiązywaniu korzystnych kontaktów. 

Licząc na Państwa udział w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2019 prosimy o zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi na www.tetrix.pl 

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących udziału w targach prosimy o kontakt z nami. Serdecznie zapraszamy Organizatorzy. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane