Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nauczyciel z pasją poszukiwany

Polonista prowadzący teatr szkolny, historyk organizujący debaty czy biolog dbający o zwierzęta – pedagog też może mieć pasję. Twój nauczyciel sprawia, że nie chce ci się wychodzić z lekcji? Do końca marca zgłoś go do konkursu Nauczyciel z Pasją organizowanego przez SWPS Sopot.

W trójmiejskich szkołach gimnazjalnych poszukiwani są nauczyciele, którzy w swojej pracy potrafią połączyć naukę z życiową pasją, przez co ich lekcje stają się atrakcyjne dla młodzieży. – Naszym celem jest odnajdywanie i wzmacnianie nauczycieli, którzy są kreatywni i zarażają swoim entuzjazmem młodzież – mówi dr Radosław Sterczyński i z SWPS w Sopocie, organizator konkursu.

Aby nauczyciel wziął udział w konkursie, powinien być zgłoszony przez swoich uczniów. To właśnie oni wybierają pedagoga, który ich zdaniem wyróżnia się mianem nauczyciela z pasją. Uczniowie piszą esej, który opisuje przykładową lekcję ze zgłoszonym nauczycielem. Wymagana jest także pisemna zgoda danego nauczyciela do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia należy przesłać do 31 marca 2013 r. na adres SWPS Sopot, ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot z dopiskiem „Nauczyciel z Pasją”.

Projekt ma wesprzeć nauczycieli, którzy pomimo wszelkich trudności wynikających ze specyfiki ich pracy, potrafią zachęcić uczniów do nauki i zarazić ich swoją pasją poprzez niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zwykłej lekcji w szkole.

Przesłane zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję, która wyłoni najbardziej kreatywnych nauczycieli. Będą oni poproszeni o przeprowadzenie pokazowej lekcji podczas konferencji 7 czerwca 2013 r., co pozwoli na wyłonienie zwycięskiego Nauczyciela z Pasją.

Patronem konkursu jest prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, Urząd Miasta Gdynia, Urząd Miasta Sopot, Marszałek Województwa Pomorskiego i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej informacji na stronie www.swps.pl/sopot w zakładce „Aktualności”.

***
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach.
Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści
i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.

Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie istnieje od 2002 r. Jego dziekanem jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke.
W ofercie wydziału znajdują się studia na kierunkach: psychologia, psychologia dla magistrów oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Przy sopockim wydziale SWPS działa Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego oraz Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji. Więcej: www.swps.pl . 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane