Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dwadzieścia lat w NATO

Mija już dwadzieścia lat od momentu, kiedy Polska wstąpiła do struktur Paktu Północnoatlantyckiego.

Członkostwo, w najsilniejszym współcześnie sojuszu polityczno-militarnym na świecie, dało Polsce gwarancje bezpieczeństwa, spowodowało także wzrost pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wydarzenie to miało przełomowe znaczenie dla Sił Zbrojnych RP.

Z perspektywy dwudziestoletniego współuczestnictwa Polski w NATO, można zauważyć wiele pozytywnych zmian – pogłębioną integrację z Zachodem, zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym, transformację, modernizację i unowocześnienie polskiej armii. Polscy żołnierze aktywnie uczestniczą w działaniach NATO, biorąc udział w pracach w strukturach dowódczych oraz ćwiczeniach międzynarodowych, a przede wszystkim w wielu operacjach sojuszniczych w różnych regionach świata.

Rocznica, którą w tym roku świętujemy, w naturalny sposób skłania do refleksji nad zagadnieniem bezpieczeństwa, które dla współczesnego człowieka jest – w wymiarze jednostkowym i narodowym – jedną z najważniejszych wartości.

Żyjąc w XXI wieku, musimy mieć świadomość, że poziom zagrożenia bezpieczeństwa rośnie z dnia na dzień. Postęp cywilizacyjny i technologiczny z jednej strony służy rozwojowi społeczeństwa, ale z drugiej – generuje wzrost zagrożenia. Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego jest ogromnym wyzwaniem, któremu starają się sprostać Siły Zbrojne RP, odpowiednie struktury państwowe. Niebagatelną rolę w tym zakresie odgrywają także uczelnie.

Dwudziesta rocznica wstąpienia Polski do NATO zbiega się z ważnym jubileuszem dla naszej uczelni, bowiem w 2019 r. obchodzimy 100. rocznicę powołania Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, przemianowanej później na Wyższą Szkołę Wojenną, której tradycje kontynuuje obecna Akademia Sztuki Wojennej.

ASzWoj poprzez wysoką jakość kształcenia, prowadzenie nowatorskich badań w obszarze nauk o bezpieczeństwie i obronności, specjalistycznych kursów oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy oraz praktyki sztuki wojennej wychodzi naprzeciw potrzebom Sił Zbrojnych RP. Przyczynia się również do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Unii Europejskiej. Sprzyja temu intensywna współpraca Akademii z wieloma partnerami zagranicznymi. ASzWoj jest uczestnikiem szeregu gremiów wielonarodowych, m.in Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Wojskowych (International Society on Military Sciences – ISMS), skupiającego uczelnie obronne z państw Europy Zachodniej i Północnej (wraz z Kanadą) oraz Środkowoeuropejskiego Forum Edukacji Wojskowej (Central European Forum on Military Education – CEFME), w ramach którego wspólne działania podejmują uczelnie obronne z państw Europy Środkowej i Północnej.

Bardzo cenna dla Akademii jest współpraca z Bałtycką Akademią Obrony (Baltic Defence College) oraz Joint Special Operations University, z którymi ASzWoj przygotowuje międzynarodowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Jest to doskonała okazja do podnoszenia kwalifikacji żołnierzy, wymiany doświadczeń oraz integracji polskich oficerów z partnerami NATO. Te działania przyczyniają się do postrzegania Polski jako ważnego i wiarygodnego sojusznika w Pakcie Północnoatlantyckim.
 

Powiązane artykuły

Sztuka Wojenna we współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych

W Akademii Sztuki Wojennej, 14 listopada 2019 r., odbyła się I Konferencja Naukowa z nowego cyklu Sztuka Wojenna we współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych. Tematem przewodnim naukowego spotkania była Rola broni pancernej i zmechanizowanej na współczesnym polu walki.

czytaj dalej

MBA D&S - Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

Studia MBA w AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, służbach mundurowych oraz przemyśle zbrojeniowym.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane