Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

Rekrutacja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej trwa od 1 marca do 9 czerwca 2023 r. Na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka 1018 miejsc na 13 kierunkach. Studia wojskowe dają gwarancję pracy w Siłach Zbrojnych RP.

STUDIA WOJSKOWE

– jednolite studia magisterskie

Studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie, tylko w formie stacjonarnej, trwają 10 semestrów. Na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Od drugiego roku rozpoczyna się zawodowa służba wojskowa. Absolwenci, po 5 latach studiów w charakterze kandydata na oficera, uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra – po logistyce ekonomicznej) oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Na studiach wojskowych jest dodatkowo bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także, studenci-podchorążowie, otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe zależne od najniższego uposażenia szeregowego zawodowego – na pierwszym roku jest to ponad 4960 zł

5 ETAPÓW REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

Złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) – wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej należy złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. 

Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego – po złożeniuwniosku w WCR kandydat rejestruje się w internetowym Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego.

Badanie psychologiczne – po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, kandydat otrzyma wystawione przez WCR skierowaniena badanie psychologiczne

Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów w WAT– po pozytywnych wynikach badań psychologicznych, kandydat rejestruje się w IRK uczelni, wskazując interesujący go kierunek studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną, a po ogłoszeniu wyników matur, wprowadza wyniki matury do systemu.

Egzaminy wstępne i badania – Wojskowa Akademia Techniczna. Egzaminy wstępne obejmują testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnie ukończonych egzaminach kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które będą przeprowadzone na terenie Akademii. Podczas pobytu na egzaminach i badaniach zapewnione jest bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Akademii.

Podstawowe wymagania to:

  • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
  • polskie obywatelstwo,
  • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  • niekaralność,
  • język angielski zdany na maturze lub na teście zorganizowanym przez WAT, jeżeli wyniku z języka angielskiego nie ma na świadectwie dojrzałości.
  • Z testu należy uzyskać co najmniej 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak wyniku z języka angielskiegona świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej.

na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w uczelni wojskowej, a od drugiego roku zawodowa służba wojskowa.

We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarka,  zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

 

LIMIT PRZYJĘĆ w 2023 –1018 miejsc w WAT

KIERUNKI WOJSKOWE 2023/2024

 

Powiązane artykuły

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej WAT – 3 czerwca 2023r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

25 marca 2023r (sobota)

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Nowy sposób na wypożyczanie książek w Bibliotece Głównej WAT

Przed gmachem Biblioteki oddano właśnie do użytku książkomat – urządzenie samoobsługowe, które umożliwia odbiór zamówionych przez Internet książek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane