Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

UWAGA:
REJESTRACJA NA STUDIA WOJSKOWE z
ostała przedłużona do 2 LIPCA 2021r.

1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja na magisterskie studia wojskowe oraz na studia cywilne pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Aż 837 miejsc czeka na podchorążych, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych. Rejestracja internetowa na studia wojskowe trwa do 2.06.2021 r., natomiast na studia cywilne do 16 lipca 2021 r.


STUDIA WOJSKOWE


Uczelnia kształci wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny lub ekonomiczny.

Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków:


GWARANCJA ZATRUDNIENIA


Każdy student wojskowy otrzymuje 1200 zł miesięcznego uposażenia na początku studiów. Wzrasta ono w kolejnych latach – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego. Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku logistyka ekonomiczna) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.


ETAPY REKRUTACJI


Rekrutacja na studia wojskowe w WAT odbywa się w pięciu etapach:

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rejestracja trwa do 31 maja 2021 r.

Podstawowe wymagania to: 

  • zdana matura lub matura w 2021 r. i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
  • polskie obywatelstwo,
  • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  • niekaralność,
  • znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (minimum 6 punktów rekrutacyjnych).

Osoby, które nie mają wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości, mogą zdać dodatkowy test z tego przedmiotu – zostanie on zorganizowany przez uczelnię. Należy uzyskać z niego 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

2. Testy sprawnościowe oraz rozmowa kwalifikacyjna – odbywają się w jednym wyznaczonym dniu. Wstępnie zostały zaplanowane w połowie lipca (12–16 lipca). Dokładne terminy zostaną podane na stronie uczelni.

3. Do 16 lipca 2021 r. kandydat musi uzupełnić swój profil w IRK wynikami egzaminów maturalnych. Wyniki rekrutacji ogłaszane są drogą mailową i w statusie IRK.

4. Badania lekarskie – kandydatów, którzy spełnili warunki do zakwalifikowania, na badania lekarskie kieruje ich własna Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), po otrzymaniu z WAT wykazu kandydatów.

5. Rozpoczęcie studiów w WAT – kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. Pod koniec wakacji odbywa on podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.


WAT OTWARTY ONLINE


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się w zakładce dla kandydatów na stronie www.wojsko-polskie.pl/wat

Uczniów klas maturalnych zapraszamy na dzień otwarty WAT, po raz kolejny online. Jesteśmy obecni z naszą ofertę również na wielu Wirtualnych Targach Edukacyjnych.

Na kanale YouTube Akademii kandydaci na studia znajdą ciekawe filmy przedstawiające m.in. charakter studiów wojskowych, jak należy wykonywać ćwiczenia na sprawdzianie ze sprawności fizycznej oraz uzyskają informacje na temat studiów bezpośrednio od naszych studentów, którzy prowadzili niedawno spotkanie online dotyczące rekrutacji na studia.

Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, gdzie na bieżąco informujemy o istotnych sprawach w zakresie rekrutacji oraz przedstawiamy interesujące zagadnienia dla kandydatów na studia.
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej WAT – 3 czerwca 2023r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

25 marca 2023r (sobota)

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Nowy sposób na wypożyczanie książek w Bibliotece Głównej WAT

Przed gmachem Biblioteki oddano właśnie do użytku książkomat – urządzenie samoobsługowe, które umożliwia odbiór zamówionych przez Internet książek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane