Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpieczny dom

W pracowni edukacyjnej Bezpieczny dom prowadzone są warsztaty teoretyczne i praktyczne na temat bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ewakuacji, jak również zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich

Głównym celem zajęć prowadzonych w pracowni edukacyjnej Bezpieczny dom jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. Podczas zajęć przekazujemy cenne informacji na temat bezpiecznych zachowań w domu, szkole i na podwórku, podczas różnego typu zagrożeń. Realizując wymienione zagadnienia, mamy wpływ na zmianę postaw i wzrost świadomości w tym zakresie.

Zagadnienia realizowane podczas prowadzonych zajęć dotyczą następujących treści:

  • dlaczego dym jest niebezpieczny,  
  • jak rozprzestrzenia się dym podczas pożaru,  
  • jak działają czujki dymu, jak nagrzewają się drzwi, za którymi wybuchł pożar,  
  • jak ugasić pożar w warunkach domowych, 
  • jak dbać o środowisko naturalne, 
  • w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, 
  • w jaki sposób powiadomić służby, 
  • jak zachować się w momencie pojawienia się różnego typu zagrożeń. 

Serdecznie zapraszamy!
tel. 22 561 75 06
e-mail: bezpiecznydom@sgsp.edu.pl
 

Powiązane artykuły

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ZAPRASZA

NA STUDIA MUNDUROWE I CYWILNE. OFERTA 2023!

czytaj dalej

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ - KALENDARIUM REKRUTACJI 2022/2023

na STUDIA MUNDUROWE na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, STUDIA CYWILNE kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Inżynieria Bezpieczeństwa. Czekamy na Ciebie – zapraszamy!

czytaj dalej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ZAPRASZA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

czytaj dalej

Obchody Dnia Strażaka 2016 i Promocja Oficerska absolwentów SGSP

W środę 4 maja 2016 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miały miejsce uroczystości związane z Centralnymi Obchodami Dnia Strażaka 2016 oraz Promocją Oficerską − 201 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

czytaj dalej

Wolne miejsca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są jeszcze wolne miejsca. Do 11 września br. można składać dokumenty na studia I i II stopnia − realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane