Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Obchody Dnia Strażaka 2016 i Promocja Oficerska absolwentów SGSP

W środę 4 maja 2016 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miały miejsce uroczystości związane z Centralnymi Obchodami Dnia Strażaka 2016 oraz Promocją Oficerską − 201 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystych obchodach na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski i jego zastępcy, rektor-komendant SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP i Premier RP, władze m.st. Warszawy, byli komendanci główni PSP, szefowie służb mundurowych, komendanci wojewódzcy PSP i szkół pożarniczych, przedstawiciele związków zawodowych, rodziny i bliscy promowanych.

Podczas uroczystości prezydent RP wręczył nominację generalską komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszkowi Suskiemu.

Kolejnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał st. bryg. w st. spocz. Andrzej Morta, Krzyż Zasługi Za Dzielność – st. ogn. Dariusz Szewczak, Złoty Krzyż Zasługi – st. bryg. Bogdan Cywiński oraz mł. bryg. Piotr Habrzyk, Srebrny Krzyż Zasługi – bryg. Adam Dziura, st. bryg. Marek Gogół, st. bryg. Zbigniew Kacała, bryg. Paweł Kwarciak, Brązowy Krzyż Zasługi – mł. bryg. Jacek Auda, st. bryg. Andrzej Babiec (woj. podkarpackie), st. kpt. Klaudiusz Cop (woj. śląskie), bryg. Grzegorz Pazdrak (woj. lubelskie), mł. bryg. Cezary Szarawarski (woj. mazowieckie), bryg. Marcin Szymański (woj. łódzkie).

Po wręczeniu odznaczeń państwowych odbyła się promocja, której dokonali komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński.

Podczas uroczystości na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały wieńce.

Uroczystości zakończyły się defiladą Kompanii Reprezentacyjnej PSP oraz poddziałów towarzyszących: Kompanii Honorowej SGSP, Pododdziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Kompanii Honorowej CS PSP w Częstochowie, Kompanii Honorowej SA PSP w Krakowie, Kompanii Honorowej SA PSP w Poznaniu, Kompanii Reprezentacyjnej Policji, Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej, 2 poddziałów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, batalionu awansowanych na I stopień oficerski. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Promowani absolwenci

Promocję na I stopień oficerski w PSP otrzymali strażacy − absolwenci studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, oraz strażacy − posiadający tytuł zawodowy technika pożarnictwa, uzyskany w szkołach Państwowej Straży Pożarnej i mający ukończone studia wyższe (na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o PSP).

Łącznie na I stopień oficerski − młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej zostało awansowanych 201 osób, w tym:

95 strażaków − absolwentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w ramach służby kandydackiej w SGSP

79 strażaków − absolwentów niestacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie stałej w SGSP

27 strażaków posiadających wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Najlepsi absolwenci na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych rodzajach studiów:

− mł. kpt. mgr inż. Ewelina Płacheta − uzyskała najwyższą średnią na stacjonarnych studiach II stopnia, uzyskując miano prymusa SGSP.

− mł. kpt. inż. Piotr Piątek − uzyskał najwyższą średnią na stacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
− mł. kpt. mgr inż. Paweł Rokuszewski − uzyskał najwyższą średnią na niestacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie stałej.
 

Powiązane artykuły

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ZAPRASZA

NA STUDIA MUNDUROWE I CYWILNE. OFERTA 2023!

czytaj dalej

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ - KALENDARIUM REKRUTACJI 2022/2023

na STUDIA MUNDUROWE na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, STUDIA CYWILNE kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Inżynieria Bezpieczeństwa. Czekamy na Ciebie – zapraszamy!

czytaj dalej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ZAPRASZA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

czytaj dalej

Bezpieczny dom

W pracowni edukacyjnej Bezpieczny dom prowadzone są warsztaty teoretyczne i praktyczne na temat bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ewakuacji, jak również zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

czytaj dalej

Wolne miejsca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są jeszcze wolne miejsca. Do 11 września br. można składać dokumenty na studia I i II stopnia − realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane