Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia asynchroniczne (online) skierowane są do osób, które chcą studiować… po swojemu!

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW online
Uczelnia Łazarskiego

Nie znajdziesz na nich co tygodniowych czy co dwutygodniowych zjazdów. Nasze studia kierujemy do osób, które z różnych przyczyn nie mogą studiować w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym, mieszkają za granicą, często podróżują, czy takich, których sytuacja życiowa nie pozwala na regularne i uczestniczenie w zajęciach w siedzibie Uczelni. Będziesz mógł się uczyć wszędzie, w pociągu, samolocie, metrze i w jakimkolwiek innym miejscu oraz w dogodnym dla siebie czasie. Na Uczelni pojawisz się tylko na spotkaniu organizacyjnym w dniach 21-22 października  2023 (sobota-niedziela), a później dopiero na sesji egzaminacyjnej kończącej dany semestr!

Jak widzisz, taka forma studiów to oszczędność czasu i pieniędzy, a także ogromna szansa na zdobycie wyższego wykształcenia w dogodny dla Ciebie sposób!

Osoby studiujące na tym kierunku będą pełnoprawnymi studentami, otrzymają legitymacje studencką oraz będą mogły ubiegać się o stypendia i zapomogi.

Proces kształcenia realizowany jest przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, zaś zaliczenia/egzaminy i obrona pracy dyplomowej odbywa się na Uczelni. Sposoby realizacji zajęć dydaktycznych przyjmują różne formy – nagrane online wykłady do obejrzenia w dowolnym dla Ciebie momencie, analiza indywidualnych i grupowych case study ukazujących konkretne zagadnienia o charakterze problemowym, samodzielne i grupowe prace projektowe rozwiązujące ważne problemy natury zarządczej, czy w końcu pogłębione asynchroniczne dyskusje problemowe na wybrane przez wykładowcę i przez Was tematy.

Studiując kierunek Zarządzanie w formie asynchronicznej (online) nabędziesz wszystkie niezbędne elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nauczysz się planować, kierować, koordynować i kontrolować procesy zachodzące w organizacjach różnych typów. Zyskasz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania marketingowego czy zarządzania jakością.

Będziesz mógł także pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie jednej z dwóch do wyboru specjalności: 

Marketing interaktywny

Digital marketing to wszystkie działania marketingowe prowadzone w kanałach cyfrowych. Digital marketing daje możliwość skutecznej komunikacji z klientami, precyzyjne definiowanie ich potrzeb, kreowanie wizerunku marki - a wszystko to przy wykorzystaniu wielu kanałów komunikacji np. media społecznościowe, content marketing, poczta elektroniczna czy optymalizacja SEO. Niewątpliwymi zaletami marketingu cyfrowego jest realizacja koniecznych działań w krótkim czasie i stosunkowo niskie koszty prowadzonych kampanii. Chcąc osiągnąć optymalne efekty, musisz zadbać o stworzenie przemyślanej strategii i konsekwentną realizację celów.

Studenci, którzy zdecydują się na tę specjalność,  będą w stanie określać najefektywniejsze kanały marketingu interaktywnego. Będą potrafili wykorzystać w sposób praktyczny digital marketing w synergii z innymi kanałami komunikacji. Poznają także standardy mierzenia efektywności prowadzonych działań.

Innowacje i przedsiębiorczość

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do świadomego działania na rzecz rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw, instytucji, korporacji, dających szansę na sprawniejsze działanie, pozyskanie nowych segmentów klientów czy też innowacyjnego poszerzenia oferty. Program specjalności przygotowuje kompleksowo zarówno do uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu, jak i dynamicznego działania jako pracownik. Wszystkie przedmioty skoncentrowane są na kształtowaniu nawyków kreatywnego, niestandardowego myślenia oraz skutecznym dociekaniu oczekiwań i potrzeb odbiorców-klientów. Specjalność kładzie silny nacisk na kształtowanie umiejętności takich jak: komunikacja, praca w zespole, prezentacja własnych rozwiązań, zdobywanie poparcia dla swoich pomysłów i koncepcj

więcej o kierunku....
 

Powiązane kierunki

Prawnik przyszłości, czyli jaki?

Nowy kierunek Prawo w IT na Uczelni Łazarskiego

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na specjalność Airline Management

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze.

czytaj dalej

Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - studia II stopnia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na Wydziale Prawa i Administracji nowy kierunek studiów magisterskich - Prawo w samorządzie terytorialnym - dedykowany absolwentom wszystkich studiów licencjackich.

czytaj dalej

Aviation Law and Professional Pilot

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy. Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE W BRANŻY GIER WIDEO - studia I stopnia w Warszawie

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

czytaj dalej

Stosunki międzynarodowe

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane