Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prawnik przyszłości, czyli jaki?

Nowy kierunek Prawo w IT na Uczelni Łazarskiego

W dobie coraz większej konkurencji na rynku usług prawniczych, zarówno prawnicy po studiach, jak i adwokaci i radcowie prawni świeżo po aplikacjach i zdanych egzaminach zawodowych zadają sobie pytanie, jaką specjalizację wybrać aby odnieść sukces. Prawnik, który zajmuje się wszystkimi sprawami, począwszy od spraw karnych, poprzez administracyjne, a skończywszy na rozwodowych, jest coraz rzadziej wybieranym modelem rozwoju kariery prawniczej. 

Prawo reguluje zjawiska, które zaistniały. Podąża za zmianami, rzadko je wyprzedza. Prawnik z kolei musi za wszystkimi aktualizacjami przepisów nadążać i cały czas być z nimi na bieżąco. 

Nieprawdopodobnie dynamiczny rozwój technologiczny, oparty na skumulowanej ogromnej ilości wiedzy, wymusza nowe regulacje. Te dotychczas obowiązujące ulegają zmianom a niektóre w ogóle przestają istnieć. Ponad dwadzieścia lat temu za specjalistę w zakresie prawa mógł uchodzić prawnik, który zajmował się tylko prawem telekomunikacyjnym. Po kilku latach obowiązywania ustawy Prawo telekomunikacyjne powstały specjalizacje prawników zajmujących się jej poszczególnymi rozdziałami, np. dostępem telekomunikacyjnym czy świadczeniem usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym.   

Komunikacja elektroniczna, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja to obszary, które tworzą nowe regulacje określane mianem prawa nowych technologii, a co za tym idzie również nowe specjalizacje prawne, ciekawe i przyszłościowe, ale równocześnie bardzo wymagające. Z uwagi na wspomnianą bardzo dużą dynamikę rozwojową i zmienność, te dziedziny prawa nie były dostępne na studiach uniwersyteckich czy aplikacjach, a dostęp do takiej wiedzy ograniczony nawet dla osób świeżo po studiach czy aplikacjach. Dotyczy to przykładowo regulacji w zakresie sztucznej inteligencji czy prawa komunikacji elektronicznej. 

Drugim nieodłącznym elementem tej dziedziny wiedzy prawniczej jest konieczność zdobycia wiedzy nie tylko ściśle prawnej, ale także o charakterze technicznym czy informatycznym. Bez zrozumienia przynajmniej podstaw technicznych funkcjonowania usług elektronicznych czy gromadzenia i zarządzania danymi, znacznie trudniej jest intepretować i stosować regulacje z tego obszaru.      

Naprzeciwko tym wymaganiom i oczekiwaniom wychodzi nowo uruchomiony, unikatowy na rynku akademickim kierunek na Uczelni Łazarskiego - Prawo  w IT. Zdecydowanie wykracza on poza zakres kierunków proponowany na standardowych studiach prawniczych. Inna jest także filozofia tych studiów, która łączy aspekty prawne z technicznymi. Prawo  w IT obejmuje bardzo kompleksowe podejście do zagadnień związanych z teleinformatyką (ICT), począwszy od podstawowych regulacji prawnych na tym rynku, poprzez cyberbezpieczeństwo i ochronę danych, a skończywszy na sztucznej inteligencji. Nie dotyczy więc jednego, wybranego aspektu funkcjonowania tego rynku, co pozwoli słuchaczom na zdobycie wszechstronnej i pogłębionej, a przede wszystkim aktualnej wiedzy. Zajęcia obejmują najnowsze regulacje i trendy w ICT, w tym także te będące jeszcze w fazie projektów w UE. 

Kierunek Prawo w IT składa się z komponentu prawnego i informatycznego, który obejmuje m.in. podstawy informatyki, systemy informatyczne czy zarządzanie projektami informatycznymi (PMI, AGILE i inne). 

Podczas studiów przedstawiane i analizowane są nie tylko regulacje, ale przede wszystkim praktyka ich stosowania. Wykładowcy to praktycy z określoną renomą i specjaliści na rynku w swoich dziedzinach, często z wieloletnim doświadczeniem, pracujący zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i w kancelariach prawnych. Ukończenie kierunku Prawo w IT zapewni zdobycie kompetencji pozwalających sprostać oczekiwaniom na wymagającym rynku usług w obszarze prawa nowych technologii.


Prof. dr hab. Maciej Rogalski,
Rektor Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy
 

Powiązane kierunki

ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia asynchroniczne (online) skierowane są do osób, które chcą studiować… po swojemu!

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na specjalność Airline Management

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze.

czytaj dalej

Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - studia II stopnia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na Wydziale Prawa i Administracji nowy kierunek studiów magisterskich - Prawo w samorządzie terytorialnym - dedykowany absolwentom wszystkich studiów licencjackich.

czytaj dalej

Aviation Law and Professional Pilot

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy. Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE W BRANŻY GIER WIDEO - studia I stopnia w Warszawie

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

czytaj dalej

Stosunki międzynarodowe

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane