Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Stosunki międzynarodowe

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów.

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3  lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne
TYP STUDIÓW studia II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2 lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA


Studia I stopnia

Program uwzględnia polskie oraz międzynarodowe standardy nauczania i dostosowany jest do zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. W Polsce i na całym świecie kierunek cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student stosunków międzynarodowych:

 • zdobędziesz solidne podstawy m.in. z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego, integracji europejskiej i systemów politycznych, psychologii i socjologii;

 • nauczysz się przeprowadzać analizę sytuacji międzynarodowej oraz dokonywać oceny zjawisk i procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie;

 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;

 • poznasz branżowy język angielski;

 • możesz skorzystać z bogatego wyboru przedmiotów dodatkowych, uzupełniających wiedzę i poszerzających Twoje zainteresowania;

 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uniwersytetów, doświadczeni praktycy biznesu, byli i obecni dyplomaci oraz decydenci;

 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;

 • możesz zaangażować się w prace Koła Naukowego Młodych Dyplomatów oraz publikować artykuły i inne naukowe opracowania na łamach kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”;

 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;

 • zdobędziesz kompetencje analityczne wysoko cenione na rynku pracy, które pozwolą Ci na pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych;

 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

STUDIA EUROPEJSKIE

 • poznasz strukturę, procedury podejmowania decyzji i podstawy prawne Unii Europejskiej
 • zrozumiesz procesy integracji europejskiej oraz rolę UE na arenie międzynarodowej
 • nauczysz się analizować i przewidywać perspektyw rozwoju krajów członkowskich
 • będziesz mógł rozpocząć karierę w instytucjach unijnych

HANDEL W DOBIE GLOBALIZACJI

 • nauczysz się efektywnie kierować międzynarodową współpracą gospodarczą i handlową, szczególnie wymianą handlową Polski z państwami Unii Europejskiej
 • poznasz prawne uwarunkowania umów międzynarodowych dotyczących handlu: dwu- i wielostronnych
 • dowiesz się, jak prowadzić skuteczne działania lobbystyczne i marketingowe
 • zdobędziesz umiejętność prowadzenia transakcji i rozliczeń w handlu międzynarodowym

TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA

 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - program specjalności powstał we współpracy z profesjonalistami z branży logistycznej oraz Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego
 • poznasz najnowsze koncepcje z zakresu logistyki i rozwoju przedsięwzięć transportowych oraz uwarunkowania prawne dotyczące transportu: krajowego, unijnego i międzynarodowego
 • dowiesz się, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo handlowe oraz jak optymalizować procesy zaopatrywania i dostaw
 • nauczysz się kierować procesami handlowymi

Poznaj program studiów 2019/2020


KARIERA PO STUDIACH

 • placówki dyplomatyczne i konsularne
 • struktury rządowe i polityczne
 • administracja państwowa i samorządowa
 • organizacje międzynarodowe i pozarządowe
 • korporacje
 • media
 • szkoły wyższe
 • ośrodki naukowo-badawcze i eksperckie
 • agencje reklamowe i marketingowe 

Powiązane kierunki

ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia asynchroniczne (online) skierowane są do osób, które chcą studiować… po swojemu!

czytaj dalej

Prawnik przyszłości, czyli jaki?

Nowy kierunek Prawo w IT na Uczelni Łazarskiego

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na specjalność Airline Management

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze.

czytaj dalej

Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - studia II stopnia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na Wydziale Prawa i Administracji nowy kierunek studiów magisterskich - Prawo w samorządzie terytorialnym - dedykowany absolwentom wszystkich studiów licencjackich.

czytaj dalej

Aviation Law and Professional Pilot

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy. Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE W BRANŻY GIER WIDEO - studia I stopnia w Warszawie

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane