Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Analityka danych, Big Data i kodowanie

Realizacja idei składających się na czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0) skierowała współczesną gospodarkę na tory prowadzące ku powszechnemu stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język wykładowy: polski
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Kierunek: Socjologia

Już teraz – a tendencja ta będzie stawać się coraz bardziej widoczna – pracodawcy oczekują od rekrutowanych kandydatów posiadania kompetencji umożliwiających wykonywanie ich przyszłych obowiązków z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań z obszaru ICT.

Ponieważ istotą Industry 4.0 jest stworzenie systemu zbierającego, przetwarzającego, analizującego i magazynującego duże ilości danych oczywistą koniecznością jest takie edukowanie przyszłej kadry pracowniczej, którego ważną częścią będzie zrozumienie wagi przepływu informacji w gospodarce oraz kształtowanie umiejętności ich pozyskiwania, analizowania i interpretowania.

Wybierając specjalność „Analityka danych, Big Data i kodowanie” oferowaną przez Collegium Civitas możesz mieć pewność, że Twoje kompetencje wzrosną zarówno w obszarze zarządzania i innych dyscyplin nauk społecznych (w zakresie np. poprawnej komunikacji, świadomego budowania i rozwoju relacji międzyludzkich czy wywierania wpływu na przedstawicieli różnych grup), jak i w obszarze IT (m. in. Big Data, Data Mining, języki programowania).

Perspektywy zatrudnienia:

  • każde przedsiębiorstwo dostosowujące się do wymagań Industry 4.0 (niezależnie od reprezentowanej branży) – stanowiska związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz pozyskiwaniem, analizowaniem i interpretowaniem danych;
  • przedsiębiorstwa oferujące gotowe rozwiązania IT dla biznesu (np. ASTOR, Comarch, Asseco Poland S.A.);
  • podmioty specjalizujące się w badaniach rynku i analizie danych (np. PBS);
  • firmy konsultingowe (np. Accenture, Deloitte, Ernst & Young, KPMG);
  • organy administracji publicznej prowadzące badania lub/i zajmujące się przetwarzaniem informacji, w tym np. Ministerstwo Cyfryzacji, Główny Urząd Statystyczny.

Atuty:

  • uzyskanie kompetencji do pracy w najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży (IT);
  • wszechstronne wykształcenie zapewniające kompetencje zarówno w tzw. obszarach „miękkich” (umiejętności interpersonalne, efektywna komunikacja, zarządzanie zespołami ludzkimi), jak i „twardych” (programowanie, analiza dużych zbiorów danych, eksploracja danych);
  • zajęcia na specjalności mają przede wszystkim profil praktyczny i prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny;
  • dzięki kontaktom z firmami działającymi w branży IT programy zajęć tworzone są tak, aby treści przekazywane w ramach konkretnych kursów odpowiadały aktualnym i prognozowanym oczekiwaniom pracodawców (w związku np. z dostosowywaniem przedsiębiorstw do wymagań Industry 4.0);
  • wybrane kursy prowadzone w ramach procesu dydaktycznego są certyfikowane przez partnerów biznesowych.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Marketing internetowy i e-commerce w Collegium Civitas

to praktyczne studia przyszłości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się sektora branży internetowej.

czytaj dalej

Nowe media i dziennikarstwo

Najlepszy w Polsce kierunek praktyczny w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „Konkursie o milion“.

czytaj dalej

Marketing, reklama i nowe media studia w Warszawie w Collegium Civitas

Interesujesz się marketingiem i reklamą? Chciałbyś planować strategie wizerunkowe dla uznanych, światowych marek?

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i analiza informacji - studia w Collegium Civitas

Oferujemy studia w zakresie analizy informacji, cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu, szczególnie atrakcyjne dla osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie.

czytaj dalej

Studia azjatyckie

Dlaczego XXI w. nazywamy wiekiem Azji? Jak koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku wpływa na równowagę sił między Wschodem a Zachodem? Czy azjatyckie demokracje w ogóle istnieją, i czym różnią się od europejskich?

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane