Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowe media i dziennikarstwo

Najlepszy w Polsce kierunek praktyczny w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „Konkursie o milion“.

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język wykładowy: polski
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Kierunek: Dziennikarstwo i nowe media

By tworzyć media przyszłości, uczcie się od najlepszych jak rozumieć i opowiadać świat. 

Jakość dziennikarstwa to najważniejsze wyzwanie dla przyszłości mediów. Zależy od niego nie tylko zawodowy sukces każdego naszego Absolwenta, ale też przyszłość naszego społeczeństwa i państwa. 


Nasze studia przeznaczone są dla osób:

 • chcących rozwijać się umysłowo i zawodowo
 • zaangażowanych i czujących odpowiedzialność za jakość dziennikarstwa i wspólną przyszłość
 • mających pasje lub zainteresowania i chcących je rozwijać
 • ceniących ciekawe myślenie i relacjonowanie świata
 • pragnących się uczyć od najwybitniejszych praktyków

Przeniesienie dziennikarskich wartości i warsztatu do mediów XXI wieku to najważniejsze wyzwanie nie tylko dla naszych Wykładowców i Absolwentów. Od tego. czy to się uda zależy przyszły los świata i ludzi, którym służą media.


Czego uczymy?

Zanim skończycie Studia, media będą inne, niż dziś. Nikt nie wie, jakie. Zmienią się technologie. Zmieni się świat. Zmienią się odbiorcy. Zmienimy się my. Zmieni się nasza praca. Na żaden inny zawód galopująca zmiana cywilizacyjna nie wpływa tak radykalnie, jak na dziennikarstwo. Pomożemy Wam zdobyć takie kompetencje i umiejętności, które umożliwią pracę w świecie nieustannych i szybkich zmian.

Jeżeli jesteście zafascynowani mediami, zdeterminowani by je w przyszłości tworzyć, pracowici, twórczy, ciekawi świata i gotowi na życie, które jest wielką przygodą – zapraszamy. Pomożemy Wam spełnić marzenia, które nam się spełniły.

W Collegium Civitas zaczniecie swoją życiową przygodę z mediami ucząc się od profesjonalistów wyznaczających standardy i trendy.


Kto Was będzie uczył?

Tylko tu możecie się uczyć od Konrada Piaseckiego, którego redakcje wszystkich polskich mediów wybrały Dziennikarzem Roku 2015 i Jacka Żakowskiego, laureata Superwiktora (2015), Dziennikarza Roku 1997 r., Cezarego Łazarewicza – laureata nagrody NIKE 2017 za reportaż historyczny „Żeby nie było śladów Sprawa Grzegorza Przemyka”, a także od Wojciecha Orlińskiego i Edwina Bendyka – najbardziej cenionych dziennikarzy-znawców nowego cyfrowego świata.

Tylko tu Waszymi nauczycielami, mistrzami i opiekunami będą twórcy mediów, programów, tekstów wyznaczających najwyższe i najnowsze standardy: Grzegorz Rzeczkowski – szef polityka.pl, Roman Kurkiewicz – były szef „Przekroju”, współautor m.in. codziennego programu „Dwie prawdy” w TVN24, Rafał Woś – ostatnio najczęściej nagradzany publicysta ekonomiczny, Karolina Lewicka – jedna z najwyżej cenionych publicystek, ostatnio w TokFM.

Będziecie też mogli się uczyć od uznanych szefów mediów. Juliusza Brauna – byłego prezesa KRRiT oraz TVP, Krzysztofa Komara – wydawcy m.in najpopularniejszego magazynu dla mężczyzn „Mens’s Health”, Joanny Berendt z New Jork Timesa.

Tylko tu warsztat różnych gatunków dziennikarskich będziecie zdobywali pod kierunkiem mistrzów takich jak Marcin Łukawski (PR3), Joanna Szczęsna i Michał Komar (nagradzani autorzy literatury faktu), czy Weronika Kostyrko (była korespondentka w Niemczech, szefowa „Wysokich obcasów” i portalu Culture.pl).

Także polityki i współczesnego świata będziecie się uczyli od najwybitniejszych znawców i praktyków – takich jak prof. Andrzej Friszke, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Wiesław Johann. 


Jaki jest cel tych studiów:

Podstawowym celem jest rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i rozumienia świata oraz warsztatu dziennikarskiego potrzebnego we wszelkiego rodzaju mediach. Pomożemy Wam:

 • zdobyć umiejętności warsztatowe
 • poznawać i rozumieć rzeczywistość
 • rozwijać indywidualne zainteresowania i predyspozycje
 • twórczo myśleć o zachodzących zmianach i ich interpretacjach 

Jaki będzie przebieg studiów:

 • Studia odbywają się w niewielkich, ok 20-to osobowych, grupach. Grupy warsztatowe są na ogół mniejsze.
 • Każdy Student wybiera z grona pracowników Katedry tutora, który jest jego przewodnikiem w drodze do zawodu i osobistego rozwoju.
 • Pracownikami katedry są intensywnie pracujący dziennikarze, którzy nie zawsze mogą być do dyspozycji. Studenci mogą jednak liczyć na indywidualne spotkania z tutorem, oraz zasadniczo stały kontakt mailowy/telefoniczny, porady zawodowe, pomoc w wyborze lub poszukiwaniu praktyk i staży.
 • W sprawach bezpośrednio związanych z tokiem Studiów (wybór przedmiotów, zaliczenia itp.) studentów wspiera sekretarz oraz kierownicy Katedry. 

Jaki jest główny przedmiot edukacji?

Dziennikarstwo jest jedno. I to coraz bardziej. Internet łączy telewizję, radio, prasę w jedno uniwersalne medium. Od każdego dziennikarza wymaga się dziś wszechstronnych umiejętności. Uczymy ich wszystkich na rozbudowanych zajęciach warsztatowych.

 • warsztat prasowy uczy poprawnie konstruować i pisać różne formy tekstów, od informacji, relacji, sprawozdania, po wywiady, reportaż i publicystykę; dowiecie się jak pisać teksty ekonomiczne, polityczne i kulturalne;
 • warsztat radiowy uczy zasad i techniki rejestracji dźwięku i montażu radiowego, redagowania i przedstawiania serwisu informacyjnego, przygotowania reportaży i prowadzenia rozmowy radiowej;
 • warsztat telewizyjny uczy podstaw rejestracji, kompozycji i montażu telewizyjnego, oraz redagowania i prowadzenia programów.

Osobne zajęcia poświęcone są pracy managera mediów, w tym tworzeniu własnych mediów internetowych i ich ekonomii, technologii, finansowaniu, organizacji.

Na zajęciach poświęconych nowym mediom zajmujemy się ich aktualnymi formami, nowościami warsztatowymi, możliwościami jakie otwierają. Uczymy praktycznego wykorzystywania nowych mediów jako źródeł informacji, miejsc pracy i kanałów dystrybucji swojej profesjonalnej twórczości.

Szczególny nacisk kładziemy na dziennikarstwo internetowe, które wydaje się przyszłością naszego zawodu i z którym związana będzie zapewne profesjonalna przyszłość zdecydowanej większości Absolwentów.


Więcej, niż warsztat.

Poza zajęciami warsztatowymi każdy Student ma ogólnorozwojowe przedmioty akademickie obejmujące elementy socjologii, teorii mediów i komunikacji, prawa prasowego i ochrony własności intelektualnej, etyki mediów i debaty publicznej oraz wiedzy o współczesnym społeczeństwie i kształtujących je ideach.

Każdy Student wybiera też odpowiadające jego zainteresowaniom i przyszłym potrzebom zawodowym zajęcia fakultatywne z bogatej oferty Collegium Civitas. To od Was zależy, czy będziecie chcieli pogłębić wiedzę dotyczącą historii Polski, Stanów Zjednoczonych, Chin, filmu, czy mody.


Praktyki i doświadczenie.

Wszyscy nasi Studenci odbywają praktyki redakcjach w zależności od preferencji (prasa, radio, telewizja, internet). Do praktyk przywiązujemy szczególną wagę, bo wielu Studentom otwierają one drogę do przyszłej pracy, a innym pozwalają zmienić zdanie na temat swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Tutorzy i pracownicy Katedry w miarę możliwości i potrzeb pomagają w znalezieniu odpowiedniej praktyki.


Kogo chcemy uczyć?

Otwartych na świat ludzi, którzy chcieliby znaleźć pracę w mediach lub tworzyć własne media. Nasi Absolwenci dobrze odnajdują się także w firmach, w których kontakt z mediami stanowi część pracy. Kierunek ten jest też odpowiedni dla osób interesujących się nowymi technologiami i ich wpływem na różne sfery życia społecznego.


Perspektywy zawodowe po studiach

Nasi Absolwenci znajdują zatrudnienie w mediach oraz w firmach współpracujących z mediami. Wielu Studentów podejmuje pracę lub współpracę z mediami jeszcze w trakcie Studiów.

Nasi Absolwenci pracują w:

 • redakcjach telewizyjnych (TVN24, POLSAT NEWS, TVP INFO, TVP)
 • redakcjach radiowych (Polskie Radio, RMF FM, Radio ZET, Radio Kolor, TOK FM)
 • ich publikacje pojawiają się min. w dziennikach i tygodnikach opinii: „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Newsweeku”
 • prasie lifestylowej i modowej
 • wielu redakcjach internetowych
 • część absolwentów współpracuje z zagranicznymi mediami takimi jak: niemiecki „Die Welt”, amerykański „The New Yorker”, „NPR” (National Public Radio) 

Skontaktuj się i porozmawiaj z naszymi Absolwentami!

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze studia wyglądają w praktyce, możesz się skontaktować z jednym z naszych Absolwentów.

Napisz do nich maila z pytaniem lub podaj swój numer telefonu.

absolwencidziennikarstwacc@gmail.com

Zapraszamy również na nasze profile na Facebooku i Instagramie! 


Zaletami specjalności Nowe media i dziennikarstwo są:

 • przedmioty wchodzące w zakres studiów – kompleksowość i optymalne podejście do najnowszych wymagań rynku pracy,
 • elastyczne dopasowanie programu studiów do nowych wyzwań (stałe zwiększanie przedmiotów dziennikarstwa internetowego),
 • szeroka gama przedmiotów fakultatywnych,
 • zajęcia odbywają się w niewielkich kameralnych grupach,
 • wiele zajęć ma charakter warsztatowy, nauka nie tylko teorii, ale i praktyki zawodu,
 • zajęcia prowadzone są przez praktyków – dziennikarzy wykonujących zawód,
 • wśród wykładowców są laureaci prestiżowych nagród dziennikarskich – zdobywcy Nagród Dziennikarza Roku Magazynu Press – Jacek Żakowski – obecnie z „Polityki”, Konrad Piasecki – obecnie z Radia Zet – Dziennikarz Roku 2015,
 • w czasie studiów spotkania z praktykami – innymi dziennikarzami, którzy opowiadają o swoim warsztacie pracy i doświadczeniu zawodowym,
 • w czasie studiów spotkania z praktykami – absolwentami dziennikarstwa CC, którzy opowiadają o początkach swojej drogi w zawodzie po ukończeniu studiów,
 • praktyki zawodowe odbywają się w prestiżowych redakcjach dziennikarskich,
 • system tutorski – wykładowcy są indywidualnymi opiekunami studentów w ramach relacji – Mistrz-uczeń,

Korzyści:

 • studenci poznają, na czym w praktyce polega zawód dziennikarza,
 • studenci uczą się od praktyków – dziennikarzy czynnych zawodowo, to pozwala zarówno lepiej zrozumieć, na czym polega zawód dziennikarza, jak i daje możliwości przyszłego zatrudnienia – zdolni studenci są zauważani przez wykładowców i polecani do pracy,
 • studenci uczą się praktycznego warsztatu, – co daje im możliwości zarówno do zatrudnienia w istniejących redakcjach jak i stworzenia własnego miejsca pracy,
 • dzięki spotkaniom z praktykami studenci dowiadują się jak obecnie wygląda rynek pracy, na co zwracają uwagę pracodawcy, jakie praktyki i staże warto podejmować,
 • dzięki zajęciom Menedżer mediów studenci poznają biznesowe zasady tworzenia własnego przedsięwzięcia medialnego,
 • kameralne grupy warsztatowe pozwalają na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej

Dodatkowo:

 • wizyty w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych,
 • zaproszenia do dyskusji i debat organizowanych przez studentów i wykładowców CC zarówno na terenie CC jak i w innych miejscach jak dyskusje organizowane w pobliskim Barze Studio przy Teatrze Studio. Przykładowe dyskusje: po filmie „Wołyń” z udziałem reżysera Wojciecha Smarzowskiego oraz studentów CC z Polski i Ukrainy czy w przeddzień wyborów prezydenckich w USA,
 • bezpłatne zaproszenia do wydarzeń kulturalno- społecznych, w których udział biorą wykładowcy CC jak np. pokaz filmu Herzoga o historii internetu w teatrze TR, pokazy filmów w ramach festiwali kulturalno-filmowych,
 • wizyty w Narodowym Instytucie Audiowizualnym – NinA,
 • zaproszenia do udziału w programach telewizyjnych, radiowych i internetowych

Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów:

Jacek Żakowski.
Dziennikarz i publicysta tygodnika ”Polityka”, komentator „Gazety Wyborczej” i „Wirtualnej Polski”, prowadzący piątkowy „Poranek radia TokFM” oraz rozmowę dnia w Superstacji. Autor kilkunastu książek. Laureat licznych nagród, w tym: nagrody podziemnego SDP (1987), Polskiego PEN Clubu (1988), nagrody Grand Press w kategorii dziennikarza roku (1997) Superwiktora (2015) i dwukrotnie Wiktora (1997). Członek Towarzystwa Dziennikarskiego. Prowadzi przedmiot: Czytelnia prasy.
Główny cel przedmiotu: budowanie nawyku i umiejętności krytycznego i analitycznego korzystania z mediów, kojarzenia zdobytych informacji, myślenia procesowego i syntetycznej, atrakcyjnej prezentacji treści.

red. Konrad Piasecki
Od 1994 związany z RMF FM, gdzie prowadzi poranną rozmowę w programie ”Kontrwywiad RMF FM”. Jest także prowadzącym programu ”Piaskiem po oczach” w TVN 24. Laureat nagrody Grand Press w kategorii dziennikarza roku (2015). Na naszych studiach prowadzi przedmiot: Warsztat radiowy.

red. Roman Kurkiewicz
Był dwukrotnie redaktorem naczelnym tygodnika ”Przekrój”. Obecnie jest współprowadzącym programu ”Dwie prawdy” w TVN 24. Prowadził w TOK FM audycję „Pod tytułem, program o książkach i czytaniu” nagrodzonej w 2010 Pikowym Laurem Polskiej Izby Książki. Publikował, min. w „Gazecie Wyborczej”, tygodniku „Polityka”, „Wprost”, „Krytyce Politycznej”. Na naszych studia prowadzi przedmioty: Warsztat prasowy oraz Literatura faktu.

red. Wojciech Orliński
Dziennikarz i publicysta ”Gazety Wyborczej”. Co tydzień w ”Dużym Formacie” ukazuje się jego felieton. Jest autorem książek i opowiadań, min. : „Internet. Czas się bać” (2013), „Polska nie istnieje” (2015). Na naszych studiach prowadzi przedmiot: Dziennikarz jako marka w sieci – blogi i social media.

red. Edwin Bendyk
Dziennikarz i eseista, szef działu naukowego tygodnika „Polityka”. Publikował i publikuje min. w : „Dzienniku Opinii”, piśmie „ResPublica Nowa”, „Przegląd Polityczny”, „Krytyka Polityczna”, „Zeszyty Artystyczne”, „Computerworld”, „Networld”. Jest autorem nagradzanych zbiorów esejów, min. : „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (2010) „Bunt Sieci” (2012). Prowadzi w serwisie polityka.pl blog „Antymatrix II”. Prowadzi przedmiot: Debata współczesna.
 

Powiązane kierunki

Marketing internetowy i e-commerce w Collegium Civitas

to praktyczne studia przyszłości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się sektora branży internetowej.

czytaj dalej

Marketing, reklama i nowe media studia w Warszawie w Collegium Civitas

Interesujesz się marketingiem i reklamą? Chciałbyś planować strategie wizerunkowe dla uznanych, światowych marek?

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i analiza informacji - studia w Collegium Civitas

Oferujemy studia w zakresie analizy informacji, cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu, szczególnie atrakcyjne dla osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie.

czytaj dalej

Studia azjatyckie

Dlaczego XXI w. nazywamy wiekiem Azji? Jak koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku wpływa na równowagę sił między Wschodem a Zachodem? Czy azjatyckie demokracje w ogóle istnieją, i czym różnią się od europejskich?

czytaj dalej

Analityka danych, Big Data i kodowanie

Realizacja idei składających się na czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0) skierowała współczesną gospodarkę na tory prowadzące ku powszechnemu stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane