Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia azjatyckie

Dlaczego XXI w. nazywamy wiekiem Azji? Jak koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku wpływa na równowagę sił między Wschodem a Zachodem? Czy azjatyckie demokracje w ogóle istnieją, i czym różnią się od europejskich?

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język wykładowy: polski
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Jeśli interesuje Cię dynamika procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w Azji XXI w., wybierz studia azjatyckie z lektoratem z języka chińskiego lub arabskiego w Collegium Civitas. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci zrozumieć specyfikę tego pełnego sprzeczności kontynentu: od demokratycznych Indii po autorytarną Koreę Północną, od najbogatszych państw świata Kataru i Kuwejtu, przez dynamicznie rozwijające się Chiny aż do upadłych państw – Syrii i Afganistanu.


Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • polityki międzynarodowej w Azji,
 • systemów politycznych w Azji,
 • azjatyckich modeli gospodarczych,
 • cywilizacji azjatyckich oraz współczesnych kultur azjatyckich.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • komunikacji w języku chińskim lub arabskim,
 • analizowania procesów geopolitycznych w Azji,
 • analizowania wewnętrznych problemów społeczno-politycznych państw azjatyckich oraz ich globalnych konsekwencji,
 • budowania i kształtowania relacji w uwarunkowaniach azjatyckich.

Perspektywy zawodowe:

 • organizacje międzynarodowe operujące w Azji (ONZ, NATO);
 • firmy eksportowe działające na rynkach azjatyckich;
 • azjatyckie firmy obecne w Polsce (Samsung, LG, Bank of China);
 • sektor usług i turystyki, obsługa klientów z państw Azji;
 • oddziały administracji publicznej współpracujące z inwestorami z Azji;
 • polskie placówki dyplomatyczne w Azji;
 • media (prasa, telewizja, portale internetowe).

Atuty:

 • program studiów obejmuje lektoraty z języka chińskiego lub arabskiego;
 • studenci mają możliwość poznania krajów i kultur azjatyckich dzięki wyjazdom na uczelnie partnerskie, do Turcji i Gruzji (w ramach programu Erasmus +) oraz Kazachstanu, Kirgistanu, Korei, Libanu lub na Tajwan (poza programem Erasmus +);
 • Uczelnia zapewnia możliwość odbycia stażu w Fundacji El-Karama, której działania koncentrują się w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA);
 • w ramach zajęć studenci odwiedzają placówki dyplomatyczne państw azjatyckich oraz miejsca związane z kulturami azjatyckimi w Warszawie;
 • program studiów kładzie nacisk na unikalną różnorodność i dynamikę kontynentu, przedstawionego przez pryzmat współczesnych wyzwań społecznych, politycznych i gospodarczych, takich jak: koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku czy kryzys migracyjny, których konsekwencje swobodnie przekraczają umowne granice między Azją a Europą.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Marketing internetowy i e-commerce w Collegium Civitas

to praktyczne studia przyszłości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się sektora branży internetowej.

czytaj dalej

Nowe media i dziennikarstwo

Najlepszy w Polsce kierunek praktyczny w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „Konkursie o milion“.

czytaj dalej

Marketing, reklama i nowe media studia w Warszawie w Collegium Civitas

Interesujesz się marketingiem i reklamą? Chciałbyś planować strategie wizerunkowe dla uznanych, światowych marek?

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i analiza informacji - studia w Collegium Civitas

Oferujemy studia w zakresie analizy informacji, cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu, szczególnie atrakcyjne dla osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie.

czytaj dalej

Analityka danych, Big Data i kodowanie

Realizacja idei składających się na czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0) skierowała współczesną gospodarkę na tory prowadzące ku powszechnemu stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane