Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

 • Założona:1944 r.
 • Rektor:prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 •  
 • Adres:pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 • Telefon:81 537 58 80
 • Email:rekrutacja@umcs.pl
 • Strona:http://www.umcs.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i zarządzanie publiczne I stopnia Stacjonarny
administracja publiczna I stopnia Stacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
anglistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
animacja kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biology I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
business analytics I stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: analityka chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: chemia materiałowa II stopnia Niestacjonarny
chemia, specjalność: chemia podstawowa i stosowana II stopnia Stacjonarny
chemistry II stopnia Stacjonarny
data science II stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
e-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekobiznes I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
geoarcheologia Magister Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny
geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia Stacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
graphic arts II stopnia Stacjonarny
hispanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
intercultural communication in education and the workplace II stopnia Stacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia Stacjonarny
inżynieria światłowodowa I stopnia Stacjonarny
it cyber security II stopnia Stacjonarny
italianistyka I stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kreatywność i projektowanie społeczne II stopnia Stacjonarny
kreatywność społeczna I stopnia Stacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z francuskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z rosyjskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia z audiologią I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka w finansach I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
migracje i mobilność II stopnia Stacjonarny
nauczanie matematyki i informatyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nowe media II stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - administracyjny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - menadżerski II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej II stopnia Stacjonarny
produkcja medialna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny
public relations i zarządzanie informacją I stopnia Stacjonarny
romanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rozwój zasobów ludzkich II stopnia Stacjonarny
rusycystyka I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
społeczeństwo informacyjne I stopnia Stacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sustainability management I stopnia Stacjonarny
technical physics I stopnia Stacjonarny
technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
tourism management I stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ukrainistyka I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w politykach publicznych I stopnia Stacjonarny

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KUL

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka I stopnia Stacjonarny
european studies I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia niderlandzka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia słowiańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kultury i religie Bliskiego Wschodu I stopnia Stacjonarny
kultury i religie krajów Europy Wschodniej I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mediteranistyka I stopnia Stacjonarny
muzyka kościelna I stopnia Stacjonarny
muzykologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nauki o działalności charytatywnej I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
naukoznawstwo I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny
przyrodoznawstwo i filozofia przyrody I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
religioznawstwo I stopnia Stacjonarny
retoryka stosowana I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teologia Magister Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Lubelska Akademia WSEI

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
terapia zajęciowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Politechnika Lubelska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

budownictwa i architektury
elektrotechniki i informatyki
inżynierii środowiska
mechaniczny
podstaw techniki
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
Biomedycyna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
higiena dentystyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

agrobiznes I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia Stacjonarny
analityka weterynaryjna I stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
behawiorystyka zwierząt I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny
bioinżynieria I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biokosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
doradztwo ogrodnicze II stopnia Stacjonarny
ekoenergetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
enologia i cydrownictwo I stopnia Stacjonarny
gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
hipologia i jeździectwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria rolnicza i leśna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mleczarstwo I stopnia Stacjonarny
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pszczelarstwo w agroekosystemach I stopnia Stacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport i logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie zasobami Ziemi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zielona urbanistyka II stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie WSNS

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja medialna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Administrowanie sieciami komputerowymi
Akademia Menadżera Sprzedaży
Certyfikowany Kierownik Projektu
Cyber detektyw
dietetyka
Informatyka śledcza
Inspektor Danych Osobowych
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kształcenie zdalne w edukacji
Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
Menedżer administracji publicznej
Podatki
Prawo cyfrowe
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo socjalne
Profesjonalny coaching
projektowanie wnętrz
Rachunkowość budżetowa
rachunkowość i finanse
Systemy baz danych
Transport – Spedycja – Logistyka
Trener biznesu
wycena nieruchomości
zamówienia publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie ochroną zdrowia
zarządzanie oświatą

Kursy na uczelni:

Wizualizacja baz danych
Social media marketing w biznesie
PYTHON - kurs programowania od podstaw
Profesjonalne zarządzanie stronami firmowymi na FB (B2B i B2C)
Obsługa programu Płatnik
Lean Manufacturing & Kaizen
języka migowego
Java- kurs programowania od podstaw
CISCO

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Szubartowskiego

 • Rektor:prof. dr hab. Alicja Wójcik
 •  
 • Adres:ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin
 • Telefon:(081) 532 68 30
 • Strona:http://www.szubartowski.pl

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane