Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie WSNS

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie WSNS

Rok założenia: 2001 | Rektor: Dr Emilia Żerel

przejdź do spisu treści

Chcesz odnieść SUKCES dołącz do nas!


WSNS ukształtuje Ciebie jako:

 • lidera - przedsiębiorcę własnej firmy
 • wzmocni w Tobie poczcie wartości Siebie
 • wyznaczy Twoją ścieżkę kariery zawodowej

STUDIA WYŻSZE I i II STOPNIA

WSNS to:

 • uczelnia przyjazna Studentowi
 • nowy budynek bez barier dla osób niepełnosprawnych
 • najlepsza kadra naukowo dydaktyczna i specjaliści praktycy
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie;
studia I stopnia: zarządzanie, psychologia, pielęgniarstwo, socjologia, kosmetologia, dietetyka, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, praca socjalna, taniec;
studia II stopnia: zarządzanie, pielęgniarstwo, kosmetologia;
studia jednolite magisterskie - psychologia.
Studia podyplomowe.

 

STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE

DIETETYKA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Specjalności

 • Dietoterapia
 • Żywienie zbiorowe
 • Profilaktyka żywienia
 • Żywienie w sporcie
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka i planowanie żywienia

KOSMETOLOGIA 

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Specjalności

 • Wizaż i stylizacja
 • Medicure, pedicure i podologia (pielęgnacja stóp)
 • Spa & Wellness
 • Laseroterapia
 • Odnowa biologiczna z elementami dietoterapii
 • Kosmetologia lecznicza
 • Kosmetologia estetyczna
 • Zarządzanie salonem kosmetycznym
 • Fryzjerstwo i trychologia

PSYCHOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Specjalności

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia rozwoju osobistego

PRACA SOCJALNA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Specjalności

 • Praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
 • Praca socjalna z rodziną
 • Socjoterapia i resocjalizacja
 • Terapia zajęciowa
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Opieka gerontologiczna

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

SOCJOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Specjalności

 • Socjokryminologia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo rodzinne
 • Coaching i mentoring biznesu
 • Trener biznesu i rozwoju osobistego
 • Mediacje społeczne
 • Socjotechnika reklamy
 • Kreowanie wizerunku osób i firm

TANIEC

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Specjalności

 • Tancerz
 • Pedagog tańca

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Specjalności

 • Protetyka
 • Ortodoncja

ZARZĄDZANIE 

Kierunek studiów – Zarządzanie – o profilu praktycznym
Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności

 • Menedżer personalny
 • Menedżer sprzedaży
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE 

Kierunek studiów – Zarządzanie – o profilu praktycznym
Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności

 • Zarządzanie nowoczesną organizacją
 • Przywództwo w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa
 • Menedżer logistyki
 • Menedżer opieki zdrowotnej i społecznej
 • Menedżer personalny
 • Menedżer Public Relations
 • Menedżer restauracji
 • Menedżer SPA & Wellness
 • Menedżer sprzedaży
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa

KOSMETOLOGIA

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister kosmetologii

PIELĘGNIARSTWO

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister pielęgniarstwa

PSYCHOLOGIA - JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kierunek studiów Psychologia
Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister psychologii

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia edukacyjna
 • Praca po studiach – perspektywy zawodowe

FIZJOTERAPIA - JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kierunek studiów Fizjoterapia
Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister fizjoterapii


Zapraszamy

przejdź do spisu treści

STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE

DIETETYKA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Program studiów na kierunku „Dietetyka” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe. Otrzymasz dodatkowy Certyfikat HACCAP.

Specjalności

 • Dietoterapia
 • Żywienie zbiorowe
 • Profilaktyka żywienia
 • Żywienie w sporcie
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka i planowanie żywienia

Jeżeli interesujesz się zasadami prawidłowego żywienia i zagadnieniami dotyczącymi zdrowia oraz stylu życia człowieka, kierunek - Dietetyka jest wymarzony dla Ciebie. Najnowsze sondaże i badania wskazują, że dietetyk to zawód z przyszłością.

KOSMETOLOGIA 

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Program studiów na kierunku „Kosmetologia” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

Specjalności

 • Wizaż i stylizacja
 • Medicure, pedicure i podologia (pielęgnacja stóp)
 • Spa & Wellness
 • Laseroterapia
 • Odnowa biologiczna z elementami dietoterapii
 • Kosmetologia lecznicza
 • Kosmetologia estetyczna
 • Zarządzanie salonem kosmetycznym
 • Fryzjerstwo i trychologia

Jeżeli interesujesz się dbałością o wygląd i urodę, a także zdrowym stylem życia i medycyną, kierunek – Kosmetologia jest dla Ciebie. To kierunek interdyscyplinarny, który da Ci doskonałą podstawę do wykonywania w przyszłości zawodu kosmetologa. Zajęcia praktyczne pozwolą Ci ugruntować wiedzę z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych i społecznych.

PSYCHOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Program studiów na kierunku Psychologia jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Specjalności

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia rozwoju osobistego

Jeżeli lubisz przedmioty humanistyczne w szczególności psychologię oraz interesują Cię takie zagadnienia, jak: rozwój człowieka, rozwój osobisty, poczucie wartości siebie, rozwój społeczeństwa, zarządzanie, przedsiębiorczość, biznes, trener biznesu, kariera, coaching, komunikacja, poradnictwo – to kierunek Psychologia jest dla Ciebie.

PRACA SOCJALNA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Program studiów na kierunku „Praca Socjalna” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

Specjalności

 • Praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
 • Praca socjalna z rodziną
 • Socjoterapia i resocjalizacja
 • Terapia zajęciowa
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Opieka gerontologiczna

Jeżeli lubisz pomagać, czujesz potrzebę bycia pomocnym i prawdziwą satysfakcję sprawia Ci pomaganie innym, masz w sobie empatię, postawę człowieka otwartego na życiowe dylematy, postawę życzliwości, zrozumienia, tolerancji, cierpliwości, bezinteresowności i wrażliwości oraz nie są Ci obojętne profesjonalizm, to kierunek - Praca socjalna jest stworzony z myślą o Tobie. Możesz w ten sposób połączyć swoje pragnienie dzielenia się sobą z drugim człowiekiem w pracy zawodowej. Na tej drodze odnajdziesz swoje powołanie jeśli bliskie są Ci: pokora, szacunek i miłość do ludzi oraz wiara w nich. Jest to zawód przyszłości.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Program studiów na kierunku „Ratownictwo Medyczne” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe i punkty edukacyjne.

Jeżeli interesujesz się medycyną, jesteś sprawny fizycznie, lubisz pomagać innym osobom, jesteś odporny na stres, dokonujesz szybkich i trafnych decyzji, masz umiejętności i pragniesz wykonywać medyczne czynności ratunkowe, ten kierunek – Ratownictwo medyczne jest dla Ciebie.

SOCJOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Program studiów na kierunku „Socjologia” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

Specjalności

 • Socjokryminologia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo rodzinne
 • Coaching i mentoring biznesu
 • Trener biznesu i rozwoju osobistego
 • Mediacje społeczne
 • Socjotechnika reklamy
 • Kreowanie wizerunku osób i firm

Jeżeli lubisz przedmioty humanistyczne: psychologię, pedagogikę, socjologię oraz interesuje Cię rozwój człowieka, rozwój osobisty, poczucie wartości siebie, społeczeństwa, zarządzanie, socjoterapia, przedsiębiorczość, biznes, trener biznesu, kariera, coaching, komunikacja, poradnictwo, doradztwo zawodowe, doradztwo rodzinne – to kierunek Socjologia jest dla Ciebie.

TANIEC

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Program studiów na kierunku „Taniec” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

Specjalności

 • Tancerz
 • Pedagog tańca

Jeżeli lubisz tańczyć, pasjonujesz się tańcem, jako formą ruchu i chcesz powiązać z nim swoje życie zawodowe, realizując się w zawodach artystycznych lub artystyczno-pedagogicznych, a ponadto interesujesz się muzyką, to kierunek studiów – Taniec, jest adresowany dla Ciebie.

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

Program studiów na kierunku „Techniki Dentystyczne” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

Specjalności

 • Protetyka
 • Ortodoncja

Jeżeli interesujesz się medycyną, posiadasz umiejętności manualne, jesteś dokładny, dbasz o estetykę a prawdziwą satysfakcję sprawia Ci zrobienie czegoś dokładnie i doskonale, to kierunek - Techniki dentystyczne jest dla Ciebie.

ZARZĄDZANIE 

Kierunek studiów – Zarządzanie – o profilu praktycznym
Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, projektów.

Program studiów na kierunku „Zarządzanie” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwszy semestr program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Przy wyborze drugiej specjalności, do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest dodatkowy certyfikat.

Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe i punkty edukacyjne.

Specjalności

 • Menedżer personalny
 • Menedżer sprzedaży
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Do kogo skierowane są studia?

Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.


Zapraszamy

przejdź do spisu treści

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE 

Kierunek studiów – Zarządzanie – o profilu praktycznym
Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, projektów.

Program studiów na kierunku „Zarządzanie” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwszy semestr program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Przy wyborze drugiej specjalności, do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest dodatkowy certyfikat.

Po II i III semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu 2-letnich studiów II stopnia uzyskasz tytuł magistra, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu.

Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III stopnia (doktoranckie) w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Specjalności

 • Zarządzanie nowoczesną organizacją
 • Przywództwo w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa
 • Menedżer logistyki
 • Menedżer opieki zdrowotnej i społecznej
 • Menedżer personalny
 • Menedżer Public Relations
 • Menedżer restauracji
 • Menedżer SPA & Wellness
 • Menedżer sprzedaży
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa

Do kogo skierowane są studia?

Do absolwentów studiów I stopnia pragnących podjąć pracę w roli przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i konsultantów. Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

KOSMETOLOGIA

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister kosmetologii

Do absolwentów posiadających dyplom ukończenie studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie kosmetologii, którzy pragną zwiększyć swoje kompetencje w zakresie diagnostyki skóry, dobierania odpowiedniego rodzaju zabiegu kosmetologicznego, stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, wykonania zabiegu z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry. Uzyskania wiedzy i umiejętności z projektowania produktów kosmetyczny

Osiągnięcie powyżej wskazanych efektów kształcenia przygotowuje absolwenta do wykonywania profesjonalnych, właściwie dobranych do stanu skóry, zabiegów na twarz i ciało z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Przygotowuje do profesjonalnego doradztwa z zakresu pielęgnacji skóry i zdrowego stylu życia. Do podjęcia pracy w środowisku nowoczesnych, profesjonalnych usług kosmetycznych, a w szczególności do pracy w: gabinetach kosmetycznych, gabinetach specjalistycznych kosmetologii/ dermatologii estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem specjalistą, w klinikach zdrowia i urody, w centrach odnowy biologicznej, w ośrodkach SPA, gabinetach masażu, w zakładach przemysłu kosmetycznego zajmujących się produkcją i dystrybucją produktów kosmetycznych, laboratoriach firm kosmetycznych, firmach zajmujących się dystrybucją surowców i półproduktów do wytwarzania kosmetyków, firmach zajmujących się badaniami aplikacyjnymi kosmetyków oraz pismach branżowych. Przygotowuje do współpracy z firmami/organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności gospodarczej.

PIELĘGNIARSTWO

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister pielęgniarstwa

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

PSYCHOLOGIA - JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kierunek studiów Psychologia
Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister psychologii

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „psychologia” mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Od kandydatów oczekuje się szczególnie wrażliwości i otwartości na wartości ogólnoludzkie, szacunku i tolerancji dla odmienności i różnorodności ludzi, wrażliwości na społeczne aspekty gospodarki rynkowej oraz innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów środowiska zawodowego psychologa.

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia edukacyjna
 • Praca po studiach – perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
 • placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka
 • służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
 • firmach w działach reklamy, H-R, coacha, mentora
 • policji, wojsku

FIZJOTERAPIA - JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kierunek studiów Fizjoterapia
Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister fizjoterapii


Zapraszamy

przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Studia podyplomowe w WSNS to oferta dla osób pragnących dokształcić się, jak również podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki zdobytej wiedzy wzrośnie Twój autorytet i będziesz czuł się pewniej na rynku pracy oraz umocnisz swoją pozycję zawodową. Studia umożliwią Ci pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią pracę oraz zwiększą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Studiowanie w WSNS to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów zawodowych, ale również i osobistych. Zarówno kadra dydaktyczna, jak i słuchacze studiów podyplomowych to osoby posiadający różne doświadczenia zawodowe, ale też i osobiste, co pozwoli Ci na wymianę informacji i analizę materiału dydaktycznego w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki zawodowej, ale również doświadczeń osobistych i życiowych.

Poniżej przedstawiamy ofertę studiów podyplomowych, ze względu na tematykę i w większości są to studia realizowane przez Internet, ale są też realizowane w trybie niestacjonarnym (zaoczne).

TEMATYKA SOCJOLOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA

TEMATYKA DIETETYKI

TEMATYKA PEDAGOGIKI

TEMATYKA PRACY SOCJALNEJ

TEMATYKA KOSMETOLOGII


Zapraszamy

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie WSNS
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin
 •  
 • Telefon: 81 531 85 56
 • Fax: 81 463 17 30
 • Email: www.wsns.edu.pl
 • Strona: http://www.wsns.edu.pl

DZIEKANAT STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
tel. 81 531 85 56
godziny otwarcia w roku akademickim (VII-IX):
poniedziałek - piątek 8 - 16,
sobota 8 - 14
tel. 81 531 85 56
e-mail: dziekanat@wsns.lublin.pl
e-mail: podania@wsns.lublin.pl

DZIEKANAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
tel. 81 441 33 11
godziny otwarcia w roku akademickim (VII-IX):
poniedziałek - piątek 8 - 16,
sobota 8 - 14
tel. 81 441 33 11
e-mail: podyplomowe@wsns.lublin.pl

REKTOR
tel. 81 531 85 56
e-mail: ezerel@wsns.pl

KANCLERZ
tel. 81 531 85 56
e-mail: azerel@wsns.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
tel. 81 531 85 56
e-mail: mariabernat@wsns.p

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
tel. 81 531 85 56
e-mail: mnawrocka@wsns.pl

PRODZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
tel. 81 531 85 58
e-mail: askiert@wsns.pl

PRODZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
tel. 81 531 85 58
e-mail: kszpak@wsns.pl

KIEROWNIK PRAKTYK
tel. 81 531 85 59
e-mail: kworzakowska@wsns.pl

OŚRODEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ
tel. 81 441 33 11

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO
BIURO KARIER
tel. 81 531 85 58

KSIĘGOWOŚĆ
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
tel. 81 531 85 57
e-mail: ksiegowosc@wsns.lublin.pl

BIBLIOTEKA
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
tel. 81 531 85 56
e-mail: biblioteka@wsns.lublin.pl

ARCHIWUM
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
tel. 81 531 85 56

AKADEMIKI
Informujemy o możliwości zamieszkania w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego szczegółowe informacje na stronie: www.akademiki.umlub.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Dajemy Ci gwarancję satysfakcji studiowania w Wyższej Szkole Nauk Społecznych WSNS

Masz 3 miesiące na weryfikację Twoich oczekiwań. Gwarancja satysfakcji!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie