Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Rok założenia: 1953

przejdź do spisu treści Politechnika Lubelska, ważne centrum nauki, edukacji i doradztwa technicznego, powstała w 1953 r. Rektorat, budynki naukowo-dydaktyczne, biblioteka, hala sportowa i domy akademickie znajdują się przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie. Na sześciu wydziałach: Mechanicznym, Elektrotechniki i Informatyki, Budownictwa i Architektury, Inżynierii Środowiska, Zarządzania oraz Podstaw Techniki, na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych kształci się ok.11 tysięcy osób.


Uczelnia oferuje 15 atrakcyjnych kierunków:
 • architekturę i urbanistykę,
 • budownictwo,
 • edukację techniczno-informatyczną,
 • elektrotechnikę,
 • fizykę techniczną,
 • informatykę,
 • inżynierię biomedyczną,
 • inżynierię materiałową,
 • inżynierię środowiska,
 • matematykę,
 • mechanikę i budowę maszyn,
 • mechatronikę,
 • transport (kierunek w organizacji),
 • zarządzanie,
 • zarządzanie i inżynierię produkcji.

Studia prowadzone są według elastycznego systemu kształcenia, który daje możliwość indywidualnego wyboru planu studiów oraz dostosowania tempa studiowania do własnych zdolności. Umożliwia również kontynuowanie nauki w innych uczelniach polskich i zagranicznych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Politechnika Lubelska otrzymała dofinansowanie na realizację kształcenia na tzw. kierunkach zamawianych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najlepsi studenci tych kierunków otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 3 kolejne lata. Intensywnie rozwija się wymiana studentów, z roku na rok coraz więcej osób wyjeżdża w ramach programu Erasmus.

Uczelnia zwiększa swoją ofertę kształcenia w językach obcych, głównie angielskim. Studium Języków Obcych organizuje kursy oraz przeprowadza następujące międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego: LCCI, TOEFL, TOEIC.

Przedsiębiorczość akademicką wspiera Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.

Politechnika Lubelska to miejsce tętniące życiem studenckim. Swoje pasje i zainteresowania studenci mogą realizować w zespołach artystycznych: Formacji Tańca Towarzyskiego „Gamza”, Grupie Tańca Współczesnego, Zespole Pieśni i Tańca, Akademickim Chórze oraz zespołach muzycznych. Prowadzą one działalność na rzecz uczelni, miasta i regionu. Reprezentują Politechnikę również na arenie międzynarodowej.  W życiu studentów Politechniki ważne miejsce zajmuje sport. Do aktywnego spędzania wolnego czasu zachęcają: Akadepmicki Związek Sportowy, Klub Płetwonurków „Paskuda”, Klub Kick-boxing, Yacht Club, Klub Wędkarski. Ich członkowie sięgają po medale i laury w najważniejszych imprezach krajowych i zagranicznych.  Studenci uczestniczą w pracach ponad 40 kół naukowych. Prężnie działa Redakcja Czasopisma Studentów Politechniki Lubelskiej „Plagiat” oraz Studencka Agencja Fotograficzna - organizująca konkursy, plenery oraz warsztaty. Studenci zrzeszają się także w Samorządzie Studenckim. Mają szansę w bezpośredni sposób wpływać na kształt Uczelni, reprezentując swoje koleżanki i kolegów w organach kolegialnych. Co roku samorząd organizuje Juwenalia, na których oprócz koncertów gwiazd można stanąć do rywalizacji w zawodach sportowych i konkursach. Biuro Karier Studenckich nieodpłatnie świadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni organizując Targi Pracy, Obozy Adaptacyjne i szkolenia.
przejdź do spisu treści
 • Elektrotechnika
studia stacjonarne I stopnia (SI) w ramach specjalności:
technologie informatyczne w elektrotechnice
studia stacjonarne II stopnia (SII). Planowane jest prowadzenie specjalności
elektroenergetyka
odnawialne źródła energii
przetwarzanie i użytkowanie energii elektryczne

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) w ramach specjalności:
inżynierskie zastosowania informatyki
studia niestacjonarne II stopnia (ZII) w ramach specjalności
elektroenergety
przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

 • Informatyka
studia stacjonarne I stopnia (SI) w ramach specjalności:
inżynieria systemów komputerowych

studia stacjonarne II stopnia (SII).
Planowane jest prowadzenie specjalności:
administrowanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych
narzędzia gospodarki elektronicznej
przemysłowe systemy informatyczne
grafika komputerowa i multimedialna
inżynieria oprogramowania
systemy teleinformatyki i sieci komputerowe

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) w ramach specjalności:
inżynieria systemów komputerowych
studia niestacjonarne II stopnia (ZII)w ramach specjalności:
administrowanie i bezpieczeństwo systemówinformatycznych
narzędzia gospodarki elektroniczne
przemysłowe systemy informatyczne
grafika komputerowa i multimedialna
inżynieria oprogramowania
systemy teleinformatyki i sieci komputerowe

 • Architektura i Urbanistyka
studia stacjonarne I stopnia (SI) bez specjalności

studia stacjonarne II stopnia (SII) bez specjalności

studia niestacjonarne I stopnia (WI) bez specjalności

 • Budownictwo
studia stacjonarne I stopnia (SI) w ramach specjalności:
budownictwo ogólne

studia stacjonarne II stopnia (SII).
Planowane jest prowadzenie specjalności:
BO (Budownictwo Ogólne)
KBI (Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
TOB (Technologia i Organizacja Budownictwa
RIKZ (Remonty i Konserwacja Zabytków)
DiM (Drogi i Mosty)
technologia i organizacja budownictwa

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) w ramach specjalności:
budownictwo ogólne

studia niestacjonarne II stopnia (ZII).
Planowane jest prowadzenie specjalności:
BO (Budownictwo Ogólne)
KBI (Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie)
TOB (Technologia i Organizacja Budownictwa)
RIKZ (Remonty i Konserwacja Zabytków)
DiM (Drogi i Mosty)

 • Inżynieria Biomedyczna
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

 • Inżynieria Środowiska
studia stacjonarne I stopnia (SI) w ramach specjalizacji:
instalacje i sieci sanitarne

studia stacjonarne II stopnia (SII) w ramach specjalizacji:
ochronapowierzchni ziemi i gospodarka odpadami
ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
technologia wody ścieków i odpadów
wodociągi i kanalizacja

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) w ramach specjalizacji:
instalacje i sieci sanitarne

studia niestacjonarne II stopnia (ZII).

Planowane jest prowadzenie specjalizacji:
urządzenia sanitarne

 • Inżynieria Materiałowa
studia stacjonarne I stopnia (SI) bez specjalności

studia stacjonarne II stopnia (SII).
Planowane jest prowadzenie specjalności:
inżynieria powierzchni
materiały funkcjonalne
materiały polimerowe

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) bez specjalności

studia niestacjonarne II stopnia (ZII).
Planowane jest prowadzenie specjalności:
inżynieria powierzchni
materiały funkcjonalne
materiały polimerowe

 • Mechanika i Budowa Maszyn
studia stacjonarne I stopnia (SI) w ramach specjalności:
budowa śmigłowców
budowa i eksploatacja napędów lotniczych
informatyka w inżynierii produkcji
komputerowe wspomaganie projektowania maszyn
metrologia i komputerowe systemy pomiarowe
przetwórstwo tworzyw polimerowych
samochody i ciągniki
techniki komputerowe w technologii metali
technologia maszyn
urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki

studia stacjonarne II stopnia (SII).
Planowane jest prowadzenie specjalności:
budowa śmigłowców
budowa i eksploatacja napędów lotniczych
informatyka w inżynierii produkcji
komputerowe wspomaganie projektowania maszyn
metrologia i komputerowe systemy pomiarowe
przetwórstwo tworzyw polimerowych
samochody i ciągniki
techniki komputerowe w technologii metali
technologia maszyn
urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) w ramach specjalności:
budowa i eksploatacja napędów lotniczych
informatyka w inżynierii produkcji
samochody i ciągniki
technologia maszyn

studia niestacjonarne II stopnia (ZII) w ramach specjalności:
budowa i eksploatacja napędów lotniczych
informatyka w inżynierii produkcji
przetwórstwo tworzyw polimerowych
samochody i ciągniki
technologia maszyn

 • Mechatronika (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)

studia stacjonarne I stopnia bez specjalność
studia niesstacjonarne I stopnia bez specjalność

 • Transport
studia stacjonarne I stopnia (SI )
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

studia stacjonarne I stopnia (SI ) bez specjalności

studia stacjonarne II stopnia (SII) w ramach specjalności:
inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym
komputerowa integracja wytwarzania
zarządzanie w transporcie
studia niestacjonarne I stopnia (ZI ) bez specjalności
studia niestacjonarne II stopnia (ZII) w ramach specjalności:
nżynieria produkcji w przemyśle maszynowym
komputerowa integracja wytwarzania
zarządzanie w transporcie

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
studia stacjonarne I stopnia (SI) bez specjalności

studia stacjonarne II stopnia (SII).
Planowane jest prowadzenie specjalności:
elektronika z eksploatacją sieci komputerowych
informatyka z techniką
grafika komputerowa w technice i biznesie
multimedia w edukacji i biznesie

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) bez specjalności

studia niestacjonarne II stopnia (ZII) w ramach specjalności:
elektronika z eksploatacją sieci komputerowych
informatyka z techniką
grafika komputerowa w technice i biznesie
multimedia w edukacji i biznesie

 • Fizyka Techniczna
studia stacjonarne I stopnia (SI) w ramach specjalności:
konwersja energii odnawialnej

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) w ramach specjalności:
konwersja energii odnawialnej

 • Matematyka
studia stacjonarne I stopnia (SI) w ramach specjalności:
matematyka w finansach i ubezpieczeniach
matematyka techniczna
studia niestacjonarne I stopnia (ZI) w ramach specjalności:
matematyka w finansach i ubezpieczeniach
matematyka techniczna
   
 • Zarządzanie
studia stacjonarne I stopnia (SI) bez specjalności

studia niestacjonarne I stopnia (ZI) bez specjalności

studia niestacjonarne II stopnia (ZII) w ramach specjalności:
informatyka w zarządzaniu
komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem
przedsiębiorczość i marketing
zarządzanie finansami
zarządzanie rozwojem regionu

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)
studia stacjonarne I stopnia (SI) bez specjalności

studia niestacjonarne II stopnia (ZI) bez specjalności1. Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie uchwał  Senatu Politechniki Lubelskiej w tym Uchwały Nr 11/2009/III  z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Lubelskiej  na rok akademicki 2010/2011.
2. Postanowienia uchwały senatu są nadrzędne dla wszystkich danych zawartych w niniejszym informatorze.     
3. Pełny tekst uchwały umieszczony jest oraz na stronie internetowej www.pollub.pl.przejdź do spisu treści
WYDZIAŁ MECHANICZNY

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
Budowa śmigłowców (S1), (S2);
Budowa i eksploatacja napędów lotniczych (S1), (NZ1), (S2);
Informatyka w inżynierii produkcji (S1), (S2), (NZ1), (NZ2);
Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn (S1), (S2);
Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania (S1), (S2);
Metrologia i komputerowe systemy pomiarowe (S1), (S2);
Przetwórstwo tworzyw polimerowych (S1), (S2), (NZ1), (NZ2);
Samochody i ciągniki (S1), (S2), (NZ1), (NZ2);
Technologia maszyn (S1), (S2), (NZ1), (NZ2);
Urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki (S1), (S2);
Transport samochodowy (NZ2)x

Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
bez specjalności (S1)x

Międzyuczelniany kierunek realizowany przez Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej i Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego Lublinie.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, oraz obrotu handlowego.

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
bez specjalności (S1), (NZ1);
specj. Inżynieria powierzchni (S2), NZ2);
Materiały funkcjonalne (S2), (NZ2),
Materiały polimerowe (S2), (NZ2) x

Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.

 • MECHATRONIKA


  Kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

bez specjalności (S1), (NZ1) x

kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki

Absolwent posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują, do eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz robotyki, a także posługiwania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i wytwarzania.

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


  Kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki.

bez specjalności (S1),(NZ1);
Zarządzanie w transporcie (S2), (NZ2);
Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym (S2), (NZ2),
Komputerowa integracja wytwarzania (S2), (NZ2),
Komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem (S2), (NZ2) x

kierunek międzywydziałowy prowadzony przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki

Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.


WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

 • ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
Technologie informatyczne w elektrotechnice (S1),
Elektroenergetyka (S2), (NZ2),
Odnawialne źródła energii (S2),
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (S2), (NZ2),
Inżynierskie zastosowanie informatyki (NZ2)

Absolwent posiada praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, napędu, komputerowych systemów pomiarowych oraz wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej w tym odnawialnych źródeł energii. Może ubiegać się o uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie konserwacji, remontów, obsługi i montażu urządzeń elektrycznych, oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do 1kV. Dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu może prowadzić prace projektowe, badawcze i rozwojowe zarówno w małych firmach jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach.

 • INFORMATYKA
Specjalności:
Inżynieria systemów komputerowych (S1), (NZ1),
Administrowanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych (S2), (NZ2),
Narzędzia gospodarki elektronicznej (S2), (NZ2),
Przemysłowe systemy informatyczne (S2), (NZ2),
Grafika komputerowa i multimedialna (S2), (NZ2),
Inżynieria oprogramowania (S2), (NZ2),
Systemy teleinformatyki i sieci komputerowe (S2), (NZ2) x

Absolwent posiada znajomość informatyki, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca sieci teleinformatycznych
i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych.

 • MECHATRONIKA
bez specjalności (S1), (NZ1) x (kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Mechanicznym)


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
bez specjalności (S1), (S2)

Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania architektoniczno-urbanistycznego, konserwatorskiego, przestrzennego, stosowania procedur opracowania projektów, ekonomiki projektowania i organizacji procesu budowlanego. Jest także przygotowany do wykonywania zawodu architekta, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, podjęcia prac badawczych. Może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz doradczych. Po ukończeniu studiów II stopnia ma możliwość uzyskania pełnych uprawnień umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • BUDOWNICTWO
bez specjalności) (S1), (NZ1);
Drogi i mosty (S2), (NZ2),
Konstrukcje budowlane i inżynierskie (S2), (NZ2),
Remonty i konserwacja zabytków (S2), (NZ2),
Technologia i organizacja budownictwa (S2), (NZ2) x

Absolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, w ośrodkach badawczych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej także innych związanych z budownictwem i architekturą. Po ukończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o ograniczone uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, drogowej, architektonicznej i sanitarnej, a po ukończeniu studiów II stopnia, o uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


WYDZIAL ZARZĄDZANIA

 • ZARZĄDZANIE
bez specjalności (S1), (NZ1),
Informatyka w zarządzaniu (S2), (NZ2),
Przedsiębiorczość i marketing (S2), (NZ2),
Komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem (NZ2),
Zarządzanie finansami (NZ2),
Zarządzanie rozwojem regionu (S2), (NZ2),
Zarządzanie bezpieczeństwem (S2), (NZ2) x

Absolwent nabywa gruntowną wiedzę z zakresu procesów gospodarczych, biznesowych i społecznych, funkcjonowania organizacji, kierowania zespołami ludzkimi oraz komunikacji społecznej i negocjacji. Wyposażony w umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty lub menedżera we wszystkich komórkach organizacyjnych małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli, organizacjach społecznych, zespołach zadaniowych i projektowych a także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki.
Specjalności:
Zarządzanie bezpieczeństwem (S2), (NZ2),
Informatyka w zarządzaniu (S2), (NZ2),
komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem (S2), (NZ2) x

Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
Instalacje i sieci sanitarne (S1), (NZ1),
Ogrzewnictwo i wentylacja (S2),
Technologia wody, ścieków i odpadów (S2),
Wodociągi i kanalizacja (S2),
Urządzenia sanitarne (NZ2),
Technologie energooszczędne (S1),
Informatyka w inżynierii środowiska (S2) x

Absolwent kształcony zgodnie z zasadą „zrównoważonego rozwoju” może podejmować pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji, a także w administracji i samorządzie terytorialnym, fundacjach na rzecz ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska. Studia przygotowują również do zdobycia uprawnień zawodowych w specjalności instalacje i sieci sanitarne.


WYDZIAŁ PODSTAW TECHNIKI

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
bez specjalności (S1), (NZ1),
Elektronika z eksploatacją sieci komputerowych (S2), (NZ2)
Informatyka z techniką (S2), (NZ2),
Grafika komputerowa w technice i biznesie (S2), (NZ2),
Multimedia w edukacji i biznesie (S2), (NZ2) x

Absolwent posiada wiedzę z dziedziny techniki oraz informatyki połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi oraz uprawnieniami nauczycielskimi. Studia przygotowują do podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej, nauki a także jako nauczyciel przedmiotów technicznych oraz informatycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych.

 • FIZYKA TECHNICZNA
specjalność;
Konwersja energii odnawialnej (S1) x

Absolwent kierunku posiadając wiedzę z zakresu fizyki oraz jej technicznych zastosowań jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczo – rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, a także w szkolnictwie i nauce oraz jako inżynier w dziedzinie energii odnawialnej i różnych gałęziach przemysłu. Jest przygotowany pracy nad rozwojem energetyki słonecznej, hydroenergetyki, geotermii, technologii wodorowych, ogniw paliwowych, technologii pozyskiwania energii z biomasy i biopaliw.

 • MATEMATYKA
Specjalności:
Matematyka w finansach i ubezpieczeniach (S1), (NZ1),
Matematyka techniczna (S1), (NZ1) x

Absolwent poza gruntowną wiedzą teoretyczną z zakresu matematyki uzyskuje umiejętność analizy danych empirycznych, zarówno na podstawie ogólnych teorii, jak i wielu gotowych rozwiązań proponowanych przez twórców specjalistycznego oprogramowania. Studia przygotowują do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych jednostkach naukowo – badawczych, biznesie (m.in. marketing, badania sondażowe), przemyśle (np. planowanie, analiza i kontrola jakości), instytucjach zajmujących się bankowością, ubezpieczeniami, badaniami opinii społecznej, przepływem i gromadzeniem danych.


X) Oznaczenia skrótów
S 1- studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia;
NZ1 - studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia,
S 2 - studia stacjonarne drugiego stopnia;
NZ 2 - studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopniaPrzedmioty i współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu
plik PDF
Wydziały na uczelni:

budownictwa i architektury
elektrotechniki i informatyki
inżynierii środowiska
mechaniczny
podstaw techniki
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie