Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zostań Studentem nowego kierunku w WSH

[b]Absolutna nowość - Bezpieczeństwo wewnętrzne![/b] Współczesna rzeczywistość uświadamia nam rosnącą potrzebę zapewnienia odpowiedniej organizacji służb cywilnych kraju w sytuacjach kryzysowych. Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskami zagrażającymi mieszkańcom, takimi jak: katastrofy naturalne, przemysłowe i ekologiczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom bezpieczeństwa i rynku pracy, Wyższa Szkoła Handlowa oferuje studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwenci tego kierunku będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Zostaną przygotowani do kariery zawodowej na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zakresu zarządzania kryzysowego w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych. Absolwenci będą dysponować nowoczesną wiedzą praktyczna i podstawami teoretycznymi z zakresu zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego, opartych na wiedzy nauk społecznych, wojskowych, prawnych i ekonomicznych. Znajdą zatrudnienie w instytucjach resortu obrony narodowej, spraw wewnętrznych, administracji rządowej oraz samorządowej, strukturach służb cywilnych, które będą musiały zostać rozbudowane i dostosowane do standardów europejskich.

Czego się nauczą:

• zarządzać sytuacjami kryzysowymi
• analizować zagrożenia
• komunikować w sytuacjach kryzysowych
• przygotowywać strategie zapobiegania katastrofom

Więcej Informacji na stronie www.handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane