Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Gdański kształci PR-owców

[b]Od października 2010 roku, oferta edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego poszerza się o nowe studia podyplomowe „Innowacyjne praktyki public relations”. Atutem studiów jest interdyscyplinarny program, praktyczny wymiar nauki oraz profesjonalna kadra wykładowcy UG oraz eksperci z branży.[/b]

Założeniem studiów podyplomowych „Innowacyjne praktyki public relations” organizowanych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy i narzędzi z zakresu komunikacji marketingowej.

Nauka będzie odbywać się poprzez praktykę – słuchacze będą analizować liczne case studies, wspólnie tworzyć projekty PR, uczestniczyć w dyskusjach z ekspertami czy też brać udział
w grach symulacyjnych. Wszystko po to, aby po odbyciu 2-semestralnych studiów,
być dobrze przygotowanym do pełnienia stanowisk związanych z public relations.

Oferta nowych studiów podyplomowych jest skierowana zarówno do pracowników marketingu, PR i reklamy w firmach i instytucjach, jak również absolwentów uczelni humanistycznych i ekonomicznych.

O wysoki poziom merytoryczny zadbają wykładowcy – kadra akademicka Uniwersytetu Gdańskiego oraz grono ekspertów – praktyków PR i marketingu z całej Polski. Studia podyplomowe umożliwią zatem słuchaczom nawiązanie licznych kontaktów
z wiodącymi specjalistami w branży marketingowej.

Rekrutacja na studia już rozpoczęła się i będzie trwać do 20 września 2010 roku. Całkowita odpłata za 2 semestry nauki wynosi 4 900 PLN. Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych (tytuł magistra lub licencjata), wniesienie opłaty rocznej, semestralnej lub ratalnej i złożenie kompletu dokumentów, wyszczególnionych na stronie internetowej UG lub studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie studiów: www.studiapr.pl oraz http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_podyp/?tpl=ps_public_relations . W sprawach rekrutacji można także kontaktować się telefonicznie pod numerem: +58 523 13 87 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane