Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Sukces Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Kownie

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pod dyrekcją profesor Bożenny Sawickiej, zajął I miejsce podczas 4th International Choir Festival KAUNAS CANTAT, który odbył się w dniach 16-18 maja 2014 roku w Kownie na Litwie.

W festiwalu brały udział chóry z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski. Zgodnie z regulaminem konkursu, występy chórów zostały poddane ocenie punktowej według następujących kryteriów: technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytmika, dobór programu oraz ogólna impresja artystyczna.

Dzięki wysokiej punktacji Chór UMB został laureatem Złotego Dyplomu w kategorii chórów mieszanych dużych oraz w kategorii muzyki współczesnej. Te niewątpliwe sukcesy są wynikiem nie tylko ogromnej pracy dyrygenta ale również wielkiego zaangażowania oraz intensywnych przygotowań członków Zespołu, którzy w piękny sposób reprezentują Uczelnię poza granicami miasta i kraju.

www.umb.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane