Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia podyplomowe MBA całkowicie ONLINE

Collegium Civitas wprowadza do swojej oferty studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) w języku angielskim realizowane w całości za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej.

Studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) stały się w Polsce popularnym sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych kadry menadżerskiej. Pozwalają bowiem na szybkie uzupełnienie aktualnej wiedzy kierunkowej oraz nabycie kluczowych umiejętności zarządczych.

Kluczowym atutem studiów jest fakt, że 100% zajęć odbywa się online, co pozwala elastycznie dopasować studia do kalendarza słuchacza. Jest to szczególnie istotne w przypadku grupy docelowej studiów MBA, którą stanowią pracownicy niższego i średniego szczebla kierownictwa w obszarze finansów, marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwach, organizacjach NPO i NGO, oraz osoby, którym zależy na rozwoju kariery w tym kierunku.

Do studiów zachęca elastyczna formuła – do programu można dołączyć w dowolnym momencie, a całe studia trwają jedynie 12 miesięcy. Cena kursu w języku angielskim to 7900 euro.


Dlaczego warto?

MBA to połączenie aktualnej wiedzy i najważniejszych kompetencji przywódczych. Ukończenie studiów MBA ułatwia awans i objęcie wyższych stanowisk kierowniczych. Doświadczenie zdobyte we współpracy w międzynarodowym środowisku procentuje większą otwartością na nowości, elastycznością i umiejętnością współpracy, a to atuty szczególnie cenione dziś przez pracodawców.

Na wyobraźnię osób rozważających ten typ studiów na pewno działają też potencjalne zarobki. Rankingi niezmiennie potwierdzają, że inwestycja w ten rodzaj studiów szybko się zwraca, a osoby legitymujace się dyplomem MBA zarabiają bardzo dobrze. Z badań wynagrodzeń osób z tytułem MBA w 2018 r. wynika, że co czwarty absolwent MBA z zakresu zarządzania zarabiał 19 240 zł i więcej (mediana zarobków była na poziomie 12,5 tys. zł).


Nowoczesne programy

W programie studiów MBA w Collegium Civitas przewidziano aż osiem modułów tematycznych (Zarządzanie, Biznes cyfrowy, Zarządzanie zmianami, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Badania naukowe, Rachunkowość zarządcza i podejmowanie decyzji, Międzynarodowa rachunkowość finansowa, Liderzy i organizacje), co pozwala na zdobycie lub poszerzenie wiedzy z kluczowych dziedzin zarządzania.

Studia mają wymiar maksymalnie praktyczny. W trakcie kursów słuchacze analizują szczegółowo liczne case studies ilustrujące sytuacje z realnego biznesu. Na każdym etapie mają wsparcie opiekuna, a intuicyjna platforma e-learningowa pomaga w przyswajaniu i utrwalaniu kolejnych partii materiału. Studia kończą się przygotowaniem pracy projektowej, przedstawianej następnie w formie profesjonalnej prezentacji ustnej, podczas której słuchacz wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności przy rozwiązywaniu praktycznej sytuacji biznesowej. Część ustna końcowego egzaminu również odbywa się online – z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (Go Web, Skype).


Renomowany partner

Studia MBA Collegium Civitas realizuje we współpracy z renomowanym austriackim partnerem, firmą POBS (Private Online Business School), która od ponad 10 lat dostarcza programy e-learningowe dla państwowych i prywatnych uczelni w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny dostępne na stronie:
https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/mba-general-management-po-angielsk
 

Powiązane artykuły

POWTÓRKA PRZED MATURĄ Z WOS-U

Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły średniej? Zdecydowałeś, że będziesz zdawać WOS na maturze? Chcesz usystematyzować i sprawdzić swoją wiedzę?

czytaj dalej

Nasi absolwenci kierunku Socjologia zarabiają najlepiej

a absolwenci Stosunków międzynarodowych zajmują drugie miejsce w rankingu zarobków absolwentów tych kierunków na wszystkich uczelniach w Polsce

czytaj dalej

Collegium Civitas zajęło 3 miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie"

COLLEGIUM CIVITAS PONOWNIE W CZOŁÓWCE RANKINGU PERSPEKTYW

czytaj dalej

„MOŻNA” KSIĄŻKA O CC

Collegium Civitas opublikowało książkę o powstaniu i rozwoju uczelni.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie