Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rozpoczęła się rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Ruszyła już rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczelnia zaprasza do zapoznania się z ofertą dostępnych kierunków oraz z harmonogramem rekrutacji.

Sprawdź terminy i ofertę

Nie czekaj - zapisz się

Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest przygotowanie pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

Nasza Uczelnia pełni ważną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych.

Akademia prowadzi rekrutację m.in. na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, dającą umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię, nawiązując do tradycji dokonań naukowych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu.

Osoby obdarzone ciekawością świata, zmysłem obserwacyjnym oraz posiadające kompetencje interpersonalne z pewnością zainteresuje socjologia.

Kierunek ten dostarcza wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, dzięki którym potencjalna osoba poszukująca pracy doskonale poradzi sobie na konkurencyjnym i zmiennym rynku zatrudnienia. Absolwent socjologii jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i organizacjach non profit, głównie związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa tj.: w administracji samorządowej i rządowej, w organizacjach pozarządowych, w agencjach reklamowych i public relations, w mediach, w ośrodkach badania opinii publicznej, w firmach i działach zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Zapraszamy do studiowania w APS!

www.aps.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane