Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja na turystykę w SGTiR do końca lutego 2015

W Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie na studentów czeka siedem specjalności na kierunku turystyka, np. turystyka biznesowa czy regionów w ramach studiów I i II stopnia. Rekrutacja trwa do końca lutego 2015 r.

Studenci mogą wybrać takie specjalności jak: turystyka biznesowa, turystyka w rozwoju lokalnym i regionalnym, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, obsługa podróżnicza w transporcie, organizacja hotelarstwa i gastronomii, dietetyka w turystyce i rekreacji, organizacja i animacja rekreacji ruchowej.

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie jest uczelnią biznesową, przygotowującą studentów do kierowania, tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi.

Studenci SGTiR są laureatami międzynarodowych konkursów, np. IMEX University Challenge dla organizatorów wydarzeń, Hard Rock International Scholarship dla przyszłych liderów turystyki biznesowej czy 24h Schedule poświęconego rozwiązaniu konkretnego problemu rozwoju gospodarki turystycznej miast.

Uczelnia daje się także poznać jako prężny ośrodek zajmujący się popularyzacją wiedzy w zakresie turystyki. Świadczą o tym choćby corocznie organizowane sympozja Meetings Week Poland – promujące przemysł spotkań, czy konferencje poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu – będące przedsięwzięciem prężnie działającego studenckiego koła turystyki biznesowej. SGTiR została także centrum szkoleniowym dla programu Travelife „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw dla Touroperatorów i Biur Podróży”.

Warszawska uczelnia ściśle współpracuje z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, grupą hotelową Orbis czy Polską Izbą Turystyki dzięki czemu studenci uczą się od praktyków oraz mają możliwość uczestniczenia w stażach organizowanych przez partnerów.

Rekrutacja w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji trwa do końca lutego 2015 r. Szczegółowe informacje: www.sgtir.edu.pl

************

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, przygotowująca absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. SGTiR prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja. Studenci mają do wyboru specjalności m.in. w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, obsługi podróżniczej w transporcie, turystyki biznesowej, turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym, organizacji i zarządzania wydarzeniami biznesowymi czy organizacji i zarządzania w hotelarstwie i gastronomii.

Uczelnia aktywnie działa na rzecz propagowania wiedzy o turystyce i rekreacji, realizując projekty badawcze oraz organizując liczne konferencje i seminaria.

SGTiR wraz z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Europejską Akademią Sztuk tworzy Grupę Uczelni Vistula.

www.vistula.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane