Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polskie miasta w oczach studentów

Jak na akademickiej mapie wypadają największe miasta Polski? Studenci z Warszawy, Poznania i Wrocławia bardzo dobrze oceniają swoje miasta. Najgorzej według studentów jest w Gdańsku – pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez SWPS, w ramach których sprawdzano wizerunek miast w oczach młodych ludzi.

Anna Kaczmarek, w ramach pracy magisterskiej, sprawdziła jak studenci postrzegają miasta, w których się uczą. Pod opieką naukową dr Alicji Grochowskiej, przebadała 104 osoby z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Gdańska.

Badania wykazały, że studenci najwyżej spośród czterech analizowanych miast oceniają te, w których się uczą. Jedynie studenci z Gdańska negatywnie oceniają swoje miasto i co ciekawe, im więcej czasu w nim spędzają, tym gorzej je postrzegają. Wśród skojarzeń studentów z Gdańska na temat miasta pojawiały się takie określenia jak: miasto starszych ludzi, powolne i nudne, w którym niewiele się dzieje. – Wydaje się zrozumiałe, że zazwyczaj to, co „nasze” oceniamy lepiej. Negatywne emocje gdańskich studentów mogą wynikać ze specyfiki osób badanych, a więc młodych ludzi, którzy generalnie poszukują rozrywki, której nie ma lub jest za mało w ich mieście – tłumaczy Anna Kaczmarek, autorka badania.

Analiza wyników pokazała, że Gdańsk najczęściej młodym ludziom kojarzy się z miastem historii i spędzania wakacji. – Dla studentów z innych miast Gdańsk to morze, starówka, zabytki, starsi ludzie, stadion PGE Arena i Park Oliwski, jak również Solidarność, Lech Wałęsa oraz stocznia – opisuje autorka.

W świetle przeprowadzonych badań, poznaniakom ich miasto kojarzy się przede wszystkim z koziołkami, Maltą, Lechem Poznań, Starym Browarem, miastem doznań i licznymi remontami. Dla pozostałych studentów Poznań to przede wszystkim miasto studenckie, ale również przedsiębiorcze, gospodarne i organizujące targi. – Wszyscy studenci, z wyjątkiem poznańskich, mają stosunkowo mało skojarzeń z tym miastem. Może to wynikać z jego małej znajomości. Wyniki wskazują, że Poznań jest marką, o której mieszkańcy innych miast wiedzą najmniej. Oznacza to, że promocja tego miasta nie jest skuteczna i nie zachęca do odwiedzenia. Jego władze powinny skupić się na jak najlepszej promocji przez nacisk na pozytywne wartości, takie jak przedsiębiorczość, gospodarność, miasto przyjazne, miasto doznań, miasto dobrze rozwinięte, które ujawniły się w badaniach – wnioskuje autorka.

Natomiast Wrocław kojarzy się jako najbardziej studenckie miasto wśród czterech analizowanych miast, ale też prozachodnie i rozwijające się, o pięknej architekturze.

– W badaniach okazało się, że Wrocław uchodzi wśród młodych ludzi za najbardziej przyjazne miasto – podsumowuje autorka.

Jak studenci innych miast postrzegają Warszawę? Czy ją lubią, jak im się kojarzy i czy warszawscy studenci podzielają ich zdanie? Odpowiedzi na te pytania pojawią się podczas debaty „Odkrywamy Warszawę. Marka miasta. Skojarz z Warszawą, dodaj do ulubionych!”, która odbędzie się 19 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31. Więcej informacji o konferencji na stronie www.swps.pl w zakładce „aktualności”.

Projekt został zrealizowany w ramach pracy badawczej SWPS we współpracy z Urzędem miasta stołecznego Warszawy.

--------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu)
i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych
i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane