Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polska matura a studia za granicą

Tegoroczni maturzyści i maturzystki będą musieli zmierzyć się z egzaminem w nowej formule, co może stanowić dodatkowe wyzwanie w dostaniu się na wymarzony kierunek studiów. A co z uczniami i uczennicami planującymi studia wyższe za granicą? Czy polska matura uprawnia do podjęcia studiów w innych krajach?

W ubiegłym roku do polskiej matury przystąpiło 268 257 osób, z czego 78,2 proc. z nich zdało egzamin dojrzałości. Z kolei maturę międzynarodową (IB) wybrało 18 038 uczniów i uczennic na całym świecie – w tym 93 Polek i Polaków. Czy wybór międzynarodowej matury ułatwia polskim uczniom i uczennicom dostanie się na studia za granicą? Jak zagraniczne uczelnie podchodzą do polskiej matury?


Z polską maturą na studia zagraniczne


Rekrutacja na zagraniczne uczelnie wygląda inaczej niż na studia w Polsce. Każda uczelnia stawia też inne wymagania swoim kandydatom i kandydatkom. Aplikanci i aplikantki mogą jednak być spokojni – polska matura jest akceptowana za granicą i uprawnia do podjęcia studiów wyższych na całym świecie. W niektórych krajach matura jest jedynie wymogiem formalnym – musi być po prostu zdana. Tak jest m.in. na większości uczelni w Niderlandach, które stanowią obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków emigracji polskich studentów i studentek. W innych państwach, takich jak Wielka Brytania, liczą się także rezultaty z poszczególnych przedmiotów zdawanych na maturze. Brytyjskie uczelnie szczegółowo określają liczbę egzaminów na poziomie rozszerzonym, które muszą być zdane, aby dostać się na wybrane studia, a także minimalny akceptowalny wynik z matury.


Dodatkowe wymagania dla studentów i studentek z polską maturą


Wśród dodatkowych wymogów w rekrutacji na studia zagraniczne pojawia się konieczność zdania innych egzaminów poza maturą. Jest to szczególnie ważne w przypadku rekrutacji w Stanach Zjednoczonych – amerykańskie uczelnie zalecają przystąpienie do egzaminu SAT, który może zwiększać szanse na dostanie się na wymarzony kierunek. Stanowi on także element rekrutacji na niektóre europejskie uczelnie, takie jak Uniwersytet Bocconi we Włoszech.

Często również, przy rekrutacji na wybrane kierunki, takie jak architektura, m.in. na Politechnice w Mediolanie, wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego, związanego z profilem kierunku. 

Poza dodatkowymi egzaminami, zagraniczne uczelnie często proszą kandydatów i kandydatki także o napisanie listu motywacyjnego, przygotowanie CV czy przedstawienie odpowiedniego certyfikatu językowego poświadczającego znajomość języka na określonym poziomie.


Matura IB przepisem na sukces w rekrutacji na studia za granicą?


Niektórzy studenci i studentki wybierający się na studia za granicą, decydują się na przystąpienie do IB, czyli matury międzynarodowej, która stanowi część dwuletniego programu edukacyjnego International Baccalaureate prowadzonego przez fundację o tej samej nazwie. W programie uczestniczy 157 krajów na całym świecie, a dyplom IB honorowany jest przez ponad 3300 szkół wyższych w blisko 90 krajach. Tym, co odróżnia maturę międzynarodową od jej polskiego odpowiednika jest fakt, że 5 na 6 egzaminów IB przeprowadzanych jest w języku angielskim – maturzyści i maturzystki muszą więc wykazać się znajomością języka obcego na wysokim poziomie. Ponadto, wymagana jest opłata za każdy egzamin w wysokości 119 dolarów. To jednak nie oznacza, że matura międzynarodowa zwiększa szanse na dostanie się na studia za granicą.

– Uczniowie i uczennice przystępujący do polskiej matury mają takie same szanse na dostanie się na zagraniczne uczelnie, jak ich rówieśnicy zdający egzaminy IB. W niektórych przypadkach jednak, zdana matura międzynarodowa może uprościć i skrócić proces rekrutacji. Dodatkowo, na maturze IB wymagane jest napisanie kilku esejów – z tego względu uczniowie i uczennice zdobywają doświadczenie w ich redagowaniu, co będzie przydatne na studiach. Sam program IB i oferowane w jego ramach przedmioty bardziej uwzględniają perspektywę międzynarodową i w większym stopniu przypominają system nauczania charakterystyczny dla zagranicznych uczelni, niż przedmioty nauczane w polskich szkołach, w ramach polskiej podstawy programowej – komentuje konsultant Elab, Agata Pochwała.


Matura międzynarodowa wciąż jednak nie cieszy się szczególną popularnością wśród polskich uczniów i uczennic.


– Jedynie 21 proc. naszych aplikantów i aplikantek zdecydowało się na przystąpienie do matury międzynarodowej w 2023 roku. W przypadku większości kandydatów i kandydatek na studia zagraniczne, podstawę w procesie rekrutacyjnym stanowi polska matura. Może to wynikać z faktu, że szkół oferujących program IB jest wciąż mało w skali kraju – dodaje Agata Pochwała.

Osobom chcącym zasięgnąć więcej informacji na temat edukacji za granicą dedykowany jest Elab Open Day. Wydarzenie jest organizowane przez Elab Education Laboratory i w tym roku odbędzie się 22 kwietnia. Podczas dnia otwartego uczniowie i uczennice planujący studia za granicą oraz ich rodzice i opiekunowie będą mieli okazję porozmawiać z konsultantami Elab o możliwościach edukacji poza Polską.


 

Powiązane artykuły

Czy warto iść na studia w obliczu mocno zmieniającej się edukacji?

Współczesne wyzwania stawiane edukacji wymuszają konieczność adaptacji i ewolucji modeli nauczania. Coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Ponadto rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

czytaj dalej

Oni studiowali za granicą. I opłaciło się

Co mają wspólnego Magda Gessler, Mikołaj Kopernik i Stanisław Witkiewicz? Wszyscy studiowali za granicą. Dla wielu młodych i uzdolnionych Polek i Polaków, ukończenie studiów na zagranicznej uczelni jest przepustką do udanej, międzynarodowej kariery. Na naukę za granicą stawiają również aktorzy i aktorki, ludzie biznesu oraz osoby, które postawiły na karierę polityczną.

czytaj dalej

Trendy - studiowanie w Unii Europejskiej. Które kraje wybierają studenci i studentki z Polski?

Ponad 40 proc. osób chcących studiować za granicą aplikowało na uczelnie znajdujące się w krajach należących do Unii Europejskiej. Spośród osób z Polski, które złożyły papiery na rozpoczynające się w tym roku studia, najwięcej postawiło na Holandię.

czytaj dalej

Opłaca się przyciągać studentów z zagranicy. Holendrzy wiedzą, jak to zrobić

Wielu polskich maturzystów i studentów rozważa studia w innym kraju. Jak wynika z danych Elab Education Laboratory, już niemal co czwarty z decydujących się na studia zagraniczne wybiera Holandię. Ten niewielki kraj od kilku lat podchodzi do zagranicznych studentów jak do inwestycji – lokuje w nich pieniądze, gdyż zdaje sobie sprawę, że zaprocentuje to w przyszłości.

czytaj dalej

Czy dobry wynik z matury jest konieczny, by dostać się na studia?

Szansę dają uczelnie zagraniczne!!!

czytaj dalej

Które kierunki studiów zyskają na popularności w 2022 roku?

Analityka biznesowa, sztuczna inteligencja, a może architektura...

czytaj dalej

Trendy w studiach magisterskich za granicą. Które kraje i kierunki wybierają Polki i Polacy?

Na studia magisterskie za granicą aplikuje coraz więcej Polek i Polaków. W 2021 roku zainteresowanie zagranicznymi uczelniami wzrosło o 57 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane