Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

 Yes School of English

Yes School of English

Rok założenia: 1998

Szkoła Języka Angielskiego Yes, działająca we Wrocławiu od 1998 roku, organizuje naukę języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Naszym hasłem jest uczyć lokalnie jak mówić globalnie – szkoła wynajmuje lokale w pobliżu miejsca zamieszkania swoich klientów, aby nie tracąc czasu na uciążliwe dojazdy i nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z parkowaniem w centrum miasta, mogli skorzystać z dobrej oferty nauczania języka blisko domu.

Z tego względu oferta adresowana jest w szczególności do mieszkańców bądź stałych bywalców Leśnicy, Stabłowic, Złotnik i Popowic.


Zapewniamy:


 • wysoki poziom nauczania,
 • solidność i wysokie kwalifikacje lektorów,
 • miłą atmosferę,
 • skuteczne przyswajanie języka przy rozsądnych nakładach czasowych i finansowych.

Dlaczego YES?


 • Blisko Domu

Wiele osób zniechęca się do nauki wysokimi kosztami, małą skutecznością kursów i koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu na dojazdy do szkół w centrum miasta.

Problem z dowożeniem młodszych dzieci na zajęcia do centrum, co angażuje nierzadko jedną osobę w rodzinie na całe popołudnie i wymaga samochodu, jest zazwyczaj powodem rezygnacji z nauki. Szkoła Języka Angielskiego „Yes” oferuje naukę na miejscu, blisko domu.

Dzieci i młodzież mogą samodzielnie przyjść na zajęcia i to w dogodnych dla siebie porach, ponieważ dostosowujemy godziny rozpoczęcia zajęć do planów lekcji w okolicznych szkołach.

Przyprowadzenie najmłodszych nie jest tak uciążliwe jak ich dowożenie do centrum – a czas, który dzieci spędzają na zajęciach łatwiej wykorzystać w pobliżu domu. Można również na dziecko zaczekać w specjalnie przygotowanej na to poczekalni.

Dla dorosłych oferujemy kursy w godzinach wieczornych, aby nie kolidowały one z zajęciami dzieci i obowiązkami domowymi.

 • Miła i Przyjazna Atmosfera

Szkoła działa lokalnie, a to oznacza, że na kursach w jednej grupie spotykają się dzieci znające się ze szkoły, klasy czy podwórka oraz dorośli znający się z sąsiedztwa.

Ułatwia to również zasięgnięcie opinii o szkole czy poszczególnych lektorach osobom rozpoczynającym naukę – naszymi klientami są Państwa sąsiedzi i znajomi z osiedla.

 • Dbałość o Kursantów

Zależy nam na długotrwałym kontakcie z klientem – dlatego staramy się uczyć skutecznie i solidnie.Nie nastawiamy się na liczne grupy przypadkowo połączonych ze sobą osób, które odchodzą na inne kursy po jednym bądź dwóch semestrach nauki. Skuteczna nauka wymaga systematyczności i konsekwentnej metody, a tego nie można zapewnić zmieniając co semestr nauczycieli i podręczniki.

Po wielu latach działalności możemy się poszczycić liczną grupą klientów, którzy korzystali z naszych usług po kilka lub kilkanaście lat.Na kursach realizujemy własny program nauczania języka i zazwyczaj korzystamy z innych podręczników niż te realizowane w szkołach.

Ambitniejszym i chętnym uczniom zapewniamy także pomoc w przygotowaniach do udziału w szkolnych konkursach i olimpiadach języka angielskiego.

Z myślą o słabszych uczniach, którzy potrzebują dodatkowej pomocy w nauce języka angielskiego przygotowaliśmy lekcje indywidualne.

 • Małe Grupy

Małe grupy to absolutna konieczność, aby zagwarantować skuteczną naukę komunikowania się w języku obcym.

Nasza szkoła prowadzi zajęcia w małych grupach, co stwarza optymalne warunki dla uczących się mówić i rozumieć ze słuchu po angielsku.

Tylko w małych grupach lektor jest w stanie poświęcić odpowiednio dużo czasu każdemu z uczestników.

Kameralne warunki ułatwiają uczestnictwo osobom mniej śmiałym i niepewnym swoich umiejętności. Wszyscy nasi uczniowie są doceniani za swoją pracę.

Istnieje również możliwość nauki indywidualnie z lektorem.

 • Rozsądne Ceny

Szkoła oferuje bardzo konkurencyjne ceny.Dzięki swoim kameralnym rozmiarom nie obciążamy naszych klientów wysokimi kosztami administracyjnymi.

Istnieje kilka opcji uiszczania opłat:

- płatność jednorazowa (z 5% rabatem)
- płatność semestralna (z 3% rabatem)
- płatność ratalna

Stosujemy też zniżki dla rodzeństw uczących się w naszej szkole:

- płatność jednorazowa (z 7% rabatem)
- płatność semestralna i miesięczna (z 5% rabatem)

Lektorzy w naszej szkole to doświadczeni nauczyciele języka obcego z tytułem magistra filologii angielskiej.


Filozofia


Czas spędzony na zajęciach jest bardzo cenny. Wykorzystujemy go maksymalnie, dlatego obowiązuje pełna koncentracja uwagi i intensywne uczestnictwo.

Zajęcia są dokładnie zaplanowane, ale przebieg poszczególnych lekcji dostosowujemy do potrzeb i życzeń uczących się.

Nie ma jednej uniwersalnej metody nauczania języka obcego dobrej dla wszystkich. Ludzie mają różne wzorce uczenia się, lektorzy zawsze biorą to pod uwagę i stosują różnorodne metody i style pracy podczas lekcji.

Nauka w naszej szkole nastawiona jest na umiejętności praktyczne – po naszych kursach ludzie mają rozumieć i mówić po angielsku, a nie dyskutować po polsku o gramatyce czy słownictwie tego języka.

Małe jest piękne. Tworzymy wyłącznie małe grupy, aby zapewnić odpowiednią uwagę każdemu z uczestniczących w zajęciach.

Nauka wymaga zrozumienia i współpracy – pomiędzy uczącym się i nauczycielem oraz pomiędzy wszystkimi uczącymi się w jednej grupie.

Nauka języka nigdy się nie kończy. Uczestnictwo w naszym kursie to tylko część większej całości. Płynna znajomość wymaga stałego kontaktu z językiem poprzez film, literaturę, prasę, Internet, wyjazdy wakacyjne, używanie języka w pracy, kursy konwersacyjne.

Na kursach wymagamy intensywnej pracy. Im więcej wysiłku włożą Państwo w naukę tym lepsze i szybsze będą rezultaty.

Nauka języka to ciężka i czasem żmudna praca, ale także rozbudzanie zainteresowań i zabawa. Na zajęciach dbamy o ciekawą tematykę, miłą atmosferę i odpowiednią dawkę dobrego humoru.


Metodyka


Ogólne Zasady

Nauczanie języka jest procesem całościowym . Wymaga współpracy nauczyciela, rodziców i dziecka. Proces trwa przez cały okres edukacji szkolnej.

Efektem systematycznej 12 letniej pracy jest przygotowanie dziecka do egzaminu maturalnego oraz poziom znajomości językowej zbliżony do poziomu egzaminu First Certificate (czyli B2 według „Europejskiego Systemu opisu kształcenia językowego” – dokumentu wydanego przez Radę Europy, gdzie w skali (A1, A2, B1, B2, C1, C2) A1 oznacza poziom elementarny, a C2 biegłość zbliżoną do rodzimego, wykształconego użytkownika języka.Dzieci uczą się inaczej niż dorośli. Absorbują zdania i frazy jako całość i inaczej niż dorośli, nie oczekują świadomego tłumaczenia formalnych aspektów języka. Dorośli chcą zrozumieć w jaki sposób język działa i jakimi zasadami się kieruje

Dzieci uczą się:

 • przez zgadywanie, spekulowanie znaczeń
 • dlatego w procesie nauki ważną rolę pełni gest, mimika i inne narzędzia wzrokowe,
 • poprzez ciągłe powtarzanie,
 • poprzez naukę wymowy i intonacji w piosenkach i rymowankach oraz przez powtarzanie krótkich historyjek obrazkowych,
 • poprzez scenki, gdzie mają możliwość zabawy z językiem i dodawania własnych zdań.

Od około 10 roku życia nauka przebiega bardziej świadomie. Uczniowie używają już wszystkich umiejętności:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • mówienie – interakcja (rozmowa),
 • mówienie (relacjonowanie, prezentacja),
 • pisanie (poprawność ortograficzna),
 • pisanie (samodzielne tworzenie tekstu),
 • znajomość praktycznej gramatyki języka.

Atmosfera w klasie powinna być wolna od stresu, tak aby dzieci wykorzystywały wszystkie swoje zdolności.

Metoda Oparta o Smile Approach

S (Skill-oriented learning – nauczanie zorientowane na umiejętności). W trakcie nauczania język jest prezentowany poprzez obrazki, skecze, komiksy, filmy video, rymowanki przy użyciu wszystkich inteligencji: językowej, muzycznej, wzrokowej, interpersonalnej, intrapersonalnej, przestrzennej, matematyczno-logicznej.

M (Multi-sensory learner motivation – wielozmysłowa motywacja). Dzieci uczą się po prostu wszystkimi zmysłami. Wynika to z tego , że każdy uczeń uczy się inaczej, zapamiętuje informacje poprzez różne kanały odbioru (wzrokowy, słuchowy, dotykowy itp.).

I (Intelligence-building activities – aktywności oparte na inteligencji). Dzieci uczą się poprzez różne rodzaje inteligencji, które mają rozwinięte w różnym stopniu. Stąd proponujemy różnorodne rodzaje zajęć.

L (Long term storage through music, movement, rhythm and rhyme – długotrwałe zapamiętywanie poprzez muzykę, ruch, rytm i rym). Dużą wagę przywiązujemy do muzyki i rytmu jako elementu ułatwiającego zapamiętywanie. Dzieci nie siedzą ciągle w ławkach, zmieniają miejsca, uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych. Przy dobrej pogodzie wychodzą na zajęcia na świeżym powietrzu.

E (Exciting sketches, stories and games – ekscytujące skecze, opowiadania i gry) . Dzieci mówią o tematach, które są interesujące dla danej grupy wiekowej (np. o przyjaciołach, hobby, rodzinie, wakacjach, a nie o polityce czy gospodarce).Dzieci uczą się przez zabawę. Chcemy, żeby nauka była dla nich przyjemnością, przygodą, aby z chęcią przychodziły na zajęcia.

Rola Opiekuna

Dla lepszych postępów w nauce języka angielskiego zachęcamy opiekunów, aby:

 • chwalili wysiłki uczniów,
 • zachęcali do nauki,
 • interesowali się treścią zajęć, nowopoznanymi wyrazami,
 • ćwiczyli z uczniami piosenki, wiersze, dialogi,
 • ignorowali niewielkie błędy,
 • zadawali pytania typu:
    „Co Ci się najbardziej dzisiaj podobało?”
     „Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć?”
     „Jakie słówko najlepiej zapamiętałeś?” itp.
Organizacja Pracy

Uczniowie otrzymują teczki, w których zbierają wszystkie prace, materiały, zeszyty oraz inne świadectwa kontaktu z językiem np. pamiątki z wyjazdów, tytuły książek itp. Dlatego prosimy o ich gromadzenie przez wszystkie lata nauki. Na pewno będą przydatne w całym procesie edukacji językowej.

Dziennik Elektroniczny

Od 2015 roku większość oddziałów szkoły Yes wprowadziła system dziennika elektronicznego Lang Lion. Uczniowie i opiekunowie dostają kody dostępu do systemu. Pozwala on na monitorowanie na bieżąco ocen, nieobecności, spóźnień, braków zadań oraz bezpośrednią komunikację e-mail lektora z rodzicami. Ponadto widoczny jest stan płatności.

Podsumowanie

W trakcie nauki, która jest długotrwała pracą normalne jest napotykanie wielu trudności, czasem poczucie braku postępów lub znużenie. Należy jednak pamiętać, że każdy kto opanował język ojczysty jest w stanie opanować również inny język.Sukces jest bezpośrednio zależny od czasu nauki, systematyczności, motywacji oraz zastosowania odpowiedniej metody.Opanowanie języka obcego nie jest wiedzą lecz umiejętnością, którą można porównać ze sprawnościami sportowymi takimi jak nauka pływania lub jazdy na nartach.

Ćwiczenia w kierunku poprawy jednej tylko z umiejętności językowych niekoniecznie zwiększą umiejętności w zakresie pozostałych sprawności – np. wykonując ćwiczenia gramatyczne lub pisanie nie poprawimy znacząco rozumienia ze słuchu.Aby lepiej rozumieć ze słuchu trzeba jak najwięcej słuchać wypowiedzi w języku angielskim. Aby lepiej mówić trzeba ćwiczyć mówienie.

Ćwiczenia gramatyczne i słownikowe wpływają na zdolności mówienia i rozumienia języka w taki sposób, w jaki ćwiczenia ogólnej sprawności ciała mogą wpłynąć na dobrą jazdę na nartach lub sprawne pływanie. Są niezbędne, ale aby pływać należy przede wszystkim doskonalić ruchy w wodzie.Umiejętność niepraktykowana powoli zanika – raz osiągnięty poziom może okazać się niższy po 2 i więcej latach przerwy w używaniu języka.

Stopień zaawansowania umiejętności zależy od indywidualnych predyspozycji językowych, poziomu zaangażowania na zajęciach oraz wkładu własnej pracy. Niektórzy mają większe zdolności słuchowe i łatwiej opanowują rozumienie ze słuchu oraz poprawną wymowę, inni mogą posiadać łatwość w rozpoznawaniu reguł gramatycznych czy pisaniu. Z tego względu w trakcie pierwszych kilku lat nauki stopień opanowania poszczególnych umiejętności jest różny, uczeń może np. dużo rozumieć i ładnie mówić, ale słabo czytać i pisać. Dlatego, poza ogólną oceną końcową, załączamy krótką informację o stopniu opanowania poszczególnych umiejętności.


Zapisz się na kurs


 Yes School of English - szkoła jezykowa proponuje kursy angielskiego we Wrocławiu dla dzieci i dorosłych.

Prowadzimy kursy standardowe:

 • General English
 • przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty
 • przygotowanie do egzamonu gimnazjalnego
 • przygotowanie do egzaminów FCE, ACE
 • matury z języka angielskiego

Kurs angielskiego odbywa się na wszystkich poziomach od początkujących do zaawansowanych.

Ponieważ grupy są bardzo małe starannie dobieramy wszystkich uczących się wspólnie tak, aby reprezentowali ten sam poziom i mieli podobne preferencje w zakresie metod i tempa nauki oraz tematyki zajęć.

Poziom znajomości języka /oprócz osób początkujących/ jest sprawdzany podczas bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem, który doradza wybór odpowiedniej grupy.

Zapraszamy do naszej szkoły językowej na kurs angielskiego – Wrocław (Leśnica).

Nauka odbywa się w różnych grupach wiekowych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W przypadku dzieci i młodszej młodzieży oprócz poziomu znajomości języka bierzemy też pod uwagę dokładny wiek.

Ze względu na różnice emocjonalne oraz dysproporcje w umiejętności czytania i pisania, optymalne są grupy, w których różnica wieku pomiędzy dziećmi nie jest większa niż rok.

Nauka odbywa się w dwóch semestrach rocznie, równoległych do semestrów szkolnych, od września do czerwca.

Dla grup lub osób indywidualnych, które sobie tego życzą, jesteśmy gotowi przeprowadzać zajęcia w soboty i w czasie standardowo wolnym od zajęć, tj. w ferie zimowe lub wakacje.


Kursy na uczelni:

języka angielskiego
maturalne - język angielski

Języki na uczelni:

angielski

Główny adres uczelni


budynek Centrum Zdrowia Ogrodowa (wejście od parkingu od ul. Zajazdowej)
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek: 10-18
wtorek: 10-18
środa: 8-16
czwartek: 8-16
piątek: 8-16


Ołtaszyn
tel: +48 609 122 603
email: centrum.yes@gmail.com

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Polska matura a studia za granicą

Tegoroczni maturzyści i maturzystki będą musieli zmierzyć się z egzaminem w nowej formule, co może stanowić dodatkowe wyzwanie w dostaniu się na wymarzony kierunek studiów. A co z uczniami i uczennicami planującymi studia wyższe za granicą? Czy polska matura uprawnia do podjęcia studiów w innych krajach?

czytaj dalej

Oni studiowali za granicą. I opłaciło się

Co mają wspólnego Magda Gessler, Mikołaj Kopernik i Stanisław Witkiewicz? Wszyscy studiowali za granicą. Dla wielu młodych i uzdolnionych Polek i Polaków, ukończenie studiów na zagranicznej uczelni jest przepustką do udanej, międzynarodowej kariery. Na naukę za granicą stawiają również aktorzy i aktorki, ludzie biznesu oraz osoby, które postawiły na karierę polityczną.

czytaj dalej

Trendy - studiowanie w Unii Europejskiej. Które kraje wybierają studenci i studentki z Polski?

Ponad 40 proc. osób chcących studiować za granicą aplikowało na uczelnie znajdujące się w krajach należących do Unii Europejskiej. Spośród osób z Polski, które złożyły papiery na rozpoczynające się w tym roku studia, najwięcej postawiło na Holandię.

czytaj dalej

Opłaca się przyciągać studentów z zagranicy. Holendrzy wiedzą, jak to zrobić

Wielu polskich maturzystów i studentów rozważa studia w innym kraju. Jak wynika z danych Elab Education Laboratory, już niemal co czwarty z decydujących się na studia zagraniczne wybiera Holandię. Ten niewielki kraj od kilku lat podchodzi do zagranicznych studentów jak do inwestycji – lokuje w nich pieniądze, gdyż zdaje sobie sprawę, że zaprocentuje to w przyszłości.

czytaj dalej

Czy dobry wynik z matury jest konieczny, by dostać się na studia?

Szansę dają uczelnie zagraniczne!!!

czytaj dalej

Które kierunki studiów zyskają na popularności w 2022 roku?

Analityka biznesowa, sztuczna inteligencja, a może architektura...

czytaj dalej

Trendy w studiach magisterskich za granicą. Które kraje i kierunki wybierają Polki i Polacy?

Na studia magisterskie za granicą aplikuje coraz więcej Polek i Polaków. W 2021 roku zainteresowanie zagranicznymi uczelniami wzrosło o 57 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane